Đánh dấu hoặc bỏ đánh dấu Spam trong Gmail

Bạn có thể đánh dấu hoặc bỏ đánh dấu email là spam. Gmail cũng tự động nhận dạng spam và các email đáng ngờ khác và gửi chúng đến thư mục Spam.

Đánh dấu hoặc bỏ đánh dấu email là spam

Đánh dấu email là spam

Bạn báo cáo spam càng nhiều thì Gmail càng tự động đánh dấu thư tương tự là spam tốt hơn.

 1. Đảm bảo bạn đã tải ứng dụng Gmail xuống.
 2. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Gmail Gmail.
 3. Nhấn vào hình ảnh hồ sơ cá nhân của người gửi bên cạnh thư bạn muốn đánh dấu là spam.
 4. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm sau đó Báo cáo spam.
Lưu ý: Khi bạn nhấn vào Báo cáo spam hoặc tự di chuyển email vào thư mục Spam bằng cách thủ công, Google sẽ nhận được một bản sao của email và có thể phân tích để giúp bảo vệ người dùng khỏi spam và lạm dụng.

Xóa email trong Spam

 1. Đảm bảo bạn đã tải ứng dụng Gmail xuống.
 2. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Gmail Gmail.
 3. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Menu Trình đơn sau đó Spam.
 4. Nhấn vào Dọn sạch spam bây giờ.

Bỏ đánh dấu email là spam

Nếu một email bị đánh dấu nhầm là spam, hãy làm theo các bước dưới đây để chuyển email đó ra khỏi Spam.

 1. Đảm bảo bạn đã tải ứng dụng Gmail xuống.
 2. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Gmail Gmail.
 3. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Menu Trình đơn sau đó Spam.
 4. Chọn thư không phải là spam.
 5. Nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm sau đó Không phải là spam.

Để chặn một thư bị gửi vào Spam trong tương lai, bạn có thể:

Tại sao email được tự động đánh dấu là spam

Gmail tự động nhận dạng spam và email đáng ngờ và đánh dấu những email đó là spam. Khi bạn mở nhãn Spam, bạn sẽ thấy bất kỳ email nào đã được bạn hoặc Gmail đánh dấu là spam. Mỗi email sẽ bao gồm một nhãn ở phía trên giải thích lý do tại sao email đó được gửi tới Spam.

Địa chỉ email giả mạo

Ý nghĩa của cảnh báo này

Một địa chỉ email trông giống như địa chỉ email của một người gửi đã biết đến mức gây nhầm lẫn. Ví dụ: địa chỉ email có thể thay thế chữ "O" bằng số "0"

Phải làm gì nếu bạn thấy cảnh báo này

Đừng trả lời email hoặc mở bất kỳ liên kết nào cho đến khi bạn có thể xác minh rằng địa chỉ email là chính xác.

Nếu bạn tình cờ thấy địa chỉ email giả mạo, nhưng lại không được đánh dấu bằng cảnh báo, hãy nhớ báo cáo địa chỉ đó là spam.

Âm mưu lừa đảo

Ý nghĩa của cảnh báo này

Email có thể cố lừa bạn chia sẻ thông tin cá nhân, như mật khẩu hoặc số thẻ tín dụng.

Phải làm gì nếu bạn thấy cảnh báo này

 • Đừng trả lời email hoặc mở bất kỳ liên kết nào.
 • Nếu bạn không chắc là email đến từ một người gửi đáng tin cậy, hãy báo cáo email là lừa đảo.

Lưu ý: Google sẽ không bao giờ yêu cầu thông tin cá nhân qua email. Tìm hiểu cách tránh và báo cáo lừa đảo cho Google.

Thư từ người gửi chưa được xác nhận

Ý nghĩa của cảnh báo này

Gmail không thể xác nhận là email đã thực sự được gửi bởi người hoặc công ty cụ thể có vẻ đã gửi email đó đi.

Phải làm gì nếu bạn thấy cảnh báo này

 • Đừng trả lời email hoặc mở bất kỳ liên kết nào.
 • Nếu bạn không chắc là email đến từ một người gửi đáng tin cậy, hãy báo cáo email là lừa đảo.

Nếu bạn tin thư không độc hại, hãy làm như sau:

 • Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm sau đó Không phải là spam.
 • Để ngăn thư từ một người gửi đáng tin cậy đi vào thư mục Spam, hãy làm theo các bước khắc phục sự cố này.

Các chính sách được quản trị viên đặt

Ý nghĩa của cảnh báo này

Nếu bạn sử dụng Gmail thông qua cơ quan, trường học hoặc tổ chức của bạn thì quản trị viên của bạn có thể thiết lập kiểm soát để đánh dấu các email nhất định là spam.

Phải làm gì nếu bạn thấy cảnh báo này

Nếu bạn thấy email được sai đánh dấu là spam không chính xác, hãy liên hệ với quản trị viên của bạn.

Bạn đã cố hủy đăng ký khỏi người gửi này

Ý nghĩa của cảnh báo này

Nếu bạn đã hủy đăng ký khỏi email của ai đó, nhưng họ vẫn tiếp tục gửi thư cho bạn thì email của họ sẽ được chuyển trực tiếp vào Spam.

Phải làm gì nếu bạn thấy cảnh báo này

Nếu bạn không muốn những email này nằm trong Spam của bạn, hãy bỏ đánh dấu email là spam.

Nội dung thư trống

Ý nghĩa của cảnh báo này

Kẻ gửi spam thường xuyên gửi thư không có nội dung hoặc chủ đề để kiểm tra xem địa chỉ email có hợp lệ hay không. Sau đó, chúng gửi spam đến những địa chỉ đó sau.

Phải làm gì nếu bạn thấy cảnh báo này

Nếu email có vẻ khả nghi, đừng trả lời. Bạn có thể báo cáo email đó là spam hoặc lừa đảo.

Nếu email là từ một người nào đó bạn biết và bạn nghĩ rằng nó đã được gửi nhầm, hãy bỏ đánh dấu email là spam.

Thư bạn đã gửi vào Spam

Ý nghĩa của cảnh báo này

Khi bạn đánh dấu thư là spam hoặc lừa đảo, thư sẽ bị xóa khỏi hộp thư đến của bạn và được gửi đến thư mục Spam. Thư từ cùng người gửi có thể được gửi đến Spam trong tương lai.

Phải làm gì nếu bạn thấy cảnh báo này

 • Nếu bạn không muốn email nằm trong Spam, hãy bỏ đánh dấu email là spam.
 • Nếu bạn đã báo cáo thư là lừa đảo do nhầm lẫn, hãy bỏ đánh dấu thư là lừa đảo.
 • Để chặn một thư bị gửi vào Spam trong tương lai, hãy lọc các thư này.

Tài khoản Gmail đang bị tấn công spam

Ý nghĩa của cảnh báo này

Bạn đang nhận rất nhiều email không mong muốn, chẳng hạn như đề nghị đăng ký hoặc khuyến mãi. Tin tặc đang làm đầy hộp thư đến của bạn để bạn không thể tìm thấy các cảnh báo bảo mật quan trọng từ trang web hoặc dịch vụ bạn đã đăng ký bằng tài khoản Gmail của mình.

Ví dụ: nếu tin tặc đang cố đăng nhập vào tài khoản ngân hàng của bạn, thì ngân hàng có thể thông báo cho bạn qua email. Nếu hộp thư đến của bạn đầy thư rác, thì bạn có thể bỏ lỡ cảnh báo đó.

Phải làm gì nếu bạn thấy cảnh báo này

Tôi đang nhận được spam từ một trong những liên hệ của tôi

Nếu ai đó trong Danh bạ của bạn đang gửi spam cho bạn, có thể là một người dùng nguy hiểm đã xâm phạm tài khoản của họ.

 1. Đừng trả lời email.
 2. Báo cáo email bằng cách nhấp vào Thư có vẻ đáng ngờ trong cảnh báo spam. Làm như vậy sẽ gửi báo cáo tới nhóm Gmail để điều tra. Bạn sẽ tiếp tục nhận được email từ người liên hệ này trong tương lai.
 3. Cho bạn bè của bạn biết và khuyên họ làm theo những mẹo bảo mật của Gmail này.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?