Sử dụng tính năng Gmail ngoại tuyến

Bạn có thể đọc, trả lời và tìm kiếm thư Gmail của mình ngay cả khi không kết nối với Internet bằng cách truy cập vào mail.google.com

Mẹo:

 • Để giúp sử dụng Gmail dễ dàng hơn khi ngoại tuyến, bạn nên đánh dấu trang mail.google.com trong Chrome.
 • Nếu bạn đang sử dụng Gmail với tài khoản của cơ quan hoặc trường học, thì bạn có thể yêu cầu quản trị viên trợ giúp thay đổi tùy chọn cài đặt.

Bật tính năng Gmail ngoại tuyến

Trên máy tính, hãy đảm bảo bạn đã tải Chrome xuống. Bạn chỉ có thể sử dụng Gmail ngoại tuyến trong cửa sổ trình duyệt Chrome khi không sử dụng chế độ Ẩn danh.

 1. Chuyển tới mục cài đặt ngoại tuyến Gmail.
 2. Chọn tùy chọn "Bật thư ngoại tuyến".
 3. Chọn cài đặt, chẳng hạn như khoảng thời gian (số ngày trước đó) bạn muốn đồng bộ hóa thư.
 4. Nhấp vào mục Lưu thay đổi.

Đánh dấu Gmail để sử dụng ngoại tuyến 

Bạn có thể đánh dấu hộp thư đến để truy cập dễ dàng hơn vào email ngoại tuyến. 

 1. Trong Chrome, hãy mở hộp thư đến Gmail.
 2. Ở bên phải của thanh địa chỉ, hãy nhấp vào biểu tượng Gắn dấu sao Gắn dấu sao. Hãy tìm hiểu thêm về cách tạo dấu trang trong Chrome.

Sử dụng tính năng Gmail ngoại tuyến

Để sử dụng Gmail khi bạn không kết nối với Internet, hãy truy cập vào mail.google.com hoặc nhấp vào dấu trang bạn đã tạo cho Gmail ngoại tuyến trong Chrome.

Lưu ý: Khi bạn gửi email ngoại tuyến, email của bạn sẽ được đưa vào thư mục "Hộp thư đi" mới và gửi ngay khi bạn trở lại trực tuyến.

Gỡ cài đặt Gmail ngoại tuyến

Bước 1: Xóa dữ liệu ngoại tuyến của bạn

 1. Trên máy tính, hãy mở Google Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm sau đó Cài đặt.
 3. Ở dưới cùng, hãy nhấp vào mục Nâng cao.
 4. Trong mục "Bảo mật và quyền riêng tư", hãy nhấp vào mục Cài đặt nội dung sau đó Xem tất cả các cookie và dữ liệu trang web.
 5. Nhấp vào mục Cookie.
 6. Dưới "Tất cả cookie và dữ liệu trang web", hãy nhấp vào Xóa tất cả.
 7. Xác nhận bằng cách nhấp vào tùy chọn Xóa tất cả.

Bước 2: Tắt Gmail ngoại tuyến

 1. Chuyển tới mục cài đặt ngoại tuyến Gmail.
 2. Bỏ chọn tùy chọn "Bật thư ngoại tuyến".

Khắc phục sự cố

Tôi có nhiều tài khoản Gmail, nhưng tôi chỉ thấy một tài khoản trong Gmail Ngoại tuyến

Gmail Ngoại tuyến chỉ đồng bộ hóa thư cho tài khoản Gmail bạn đã sử dụng khi bạn thiết lập tính năng.

Bạn cần đăng nhập vào tài khoản Gmail khác và bật tính năng Gmail ngoại tuyến.

Thư của tôi ngừng đồng bộ hóa

Bạn có thể đã hết dung lượng. Để đồng bộ hóa lại, hãy thử các bước sau:

 1. Chuyển đến Cài đặt Cài đặtsau đó Cài đặt.
 2. Nhấp vào tab Ngoại tuyến.
 3. Trong phần "Cài đặt đồng bộ hóa", hãy chọn ít ngày hơn để đồng bộ hóa hoặc bỏ chọn hộp bên cạnh tùy chọn "Tải xuống tệp đính kèm".

Thư của bạn cũng sẽ ngừng đồng bộ nếu bạn đóng Chrome. Để bắt đầu đồng bộ hóa lại, hãy mở Chrome.

Tôi không thể xem tệp đính kèm của email

Khi ngoại tuyến, bạn không thể xem trước tệp đính kèm trong Gmail. Tuy nhiên, bạn có thể tải tệp đính kèm xuống và mở trong một ứng dụng được cài đặt trên máy tính. 

Lỗi không đủ bộ nhớ trực tuyến

Lỗi không đủ bộ nhớ có thể do các lý do sau:

 • Không đủ dung lượng ổ cứng
 • Sử dụng tab ẩn danh trên Chrome
 • Sử dụng hồ sơ Khách trên Chrome
 • Tùy chọn cài đặt Chrome được đặt để xóa khi thoát trong Chrome

Kiểm tra tùy chọn cài đặt cho cookie trong Chrome

 1. Trên máy tính, hãy mở Chrome.
 2. Chuyển đến mục Thêm Thêm sau đó Cài đặt.
 3. Ở dưới cùng, hãy nhấp vào mục Nâng cao
 4. Trong mục 'Quyền riêng tư và bảo mật', hãy nhấp vào Cài đặt nội dung sau đó Cookie
 5. Đảm bảo “mail.google.com” hoặc “*.google.com” không bị liệt kê trong mục 'Xóa khi thoát'.

Tìm hiểu thêm về cách quản lý cookie trong Chrome.

Lưu ý: Tính năng Gmail ngoại tuyến chỉ sử dụng dung lượng có sẵn cho trình duyệt của bạn. Vì thông thường đây chỉ là một phần của bộ nhớ có sẵn trên máy tính, do đó bộ nhớ có sẵn hiển thị trong mục cài đặt của Gmail ngoại tuyến nhỏ hơn bộ nhớ có sẵn thực tế trên máy tính.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?