Korzystanie z Gmaila w trybie offline

You can read, respond to, and search your Gmail messages even when you aren't connected to the Internet by visiting mail.google.com

Tips:

 • To make it easier to use Gmail when you are offline, we recommend you bookmark mail.google.com in Chrome.
 • If you're using Gmail with your work or school account, you can ask your admin to help change your settings.

Turn on Gmail offline

On your computer, make sure you've downloaded Chrome. You can only use Gmail offline in a Chrome browser window, not using Incognito mode.

 1. Go to Gmail offline settings.
 2. Check "Enable offline mail."
 3. Choose your settings, such as how many days of messages you want to sync.
 4. Click Save changes.

Bookmark Gmail to use offline 

Aby mieć łatwiejszy dostęp do poczty offline, możesz oznaczyć zakładką swoją skrzynkę odbiorczą. 

 1. W przeglądarce Chrome otwórz skrzynkę odbiorczą Gmaila.
 2. Na prawo od paska adresu kliknij ikonę gwiazdki Gwiazdka. Dowiedz się więcej o tworzeniu zakładek w Chrome

Use Gmail offline

Aby korzystać z Gmaila, kiedy nie masz połączenia z internetem, wejdź na mail.google.com lub kliknij zakładkę Gmaila offline utworzoną w Chrome.

Note: When you send emails offline, your email goes into a new "Outbox" folder and gets sent as soon as you go back online.

Uninstall Gmail offline

Step 1: Remove your offline data

 1. On your computer, open Google Chrome.
 2. At the top right, click More Więcej a potem Settings.
 3. At the bottom, click Advanced.
 4. Under "Privacy and security," click Content settings a potem Cookies.
 5. Click See all cookies and site data a potem Remove all.

Step 2: Turn off Gmail offline

 1. Go to Gmail offline settings.
 2. Uncheck "Enable offline mail."

Troubleshoot problems

I have multiple Gmail accounts, but I only see one in Gmail Offline

Gmail Offline only syncs the messages for the account you were using when you set it up.

You'll need to sign into your other Gmail account and turn on Gmail offline.

My messages stopped syncing

You might've run out of space. To sync again, try the following steps:

 1. Go to Settings Ustawieniaa potemSettings.
 2. Click the Offline tab.
 3. In the "Sync settings" section, choose fewer days to sync or uncheck the box next to "Download attachments."

Your messages will also stop syncing if you close Chrome. To start sync again, open Chrome.

I can't see email attachments

When you are offline, attachments cannot be previewed within Gmail. However, you can download them and open them within an application installed on your computer. 

Insufficient offline storage error

Insufficient storage can be caused by the following reasons:

 • Not enough hard drive space
 • Using a Chrome incognito tab
 • Using a Chrome Guest profile
 • Chrome settings are set to clear on exit in Chrome

Check settings for cookies in Chrome

 1. Otwórz Chrome na komputerze.
 2. Kliknij Więcej Więcej a potem Ustawienia.
 3. U dołu kliknij Zaawansowane
 4. W sekcji „Prywatność i bezpieczeństwo” kliknij Ustawienia treści a potem Pliki cookie. 
 5. Sprawdź, czy w sekcji „Wyczyść przy zamykaniu” nie ma adresu „mail.google.com” lub „*.google.com”.

Learn more about how to manage cookies in Chrome.

Uwaga: Gmail offline korzysta wyłącznie z miejsca dostępnego dla przeglądarki. Zwykle jest to tylko część miejsca, z którego możesz korzystać na komputerze, więc dostępna pamięć wyświetlana w ustawieniach Gmaila offline jest mniejsza niż rzeczywista pamięć dostępna na komputerze.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?