آشنایی با نقش مدیر فضا

وقتی در Google Chat فضایی ایجاد می‌کنید، به‌طور خودکار به‌عنوان مدیر فضا انتخاب می‌شوید. به‌عنوان مدیر فضا می‌توانید:

 • شرکت‌کنندگان را بردارید یا اضافه کنید.
 • دیگر اعضا را ارتقا دهید تا مدیر فضا باشند یا آن‌ها را از فهرست مدیران فضا بردارید.
 • فضا را حذف کنید.
 • پیام‌ها را حذف کنید.
 • نام، چهره‌نما، و شرح فضا را ویرایش کنید.

در جاری‌سازی پیام و در فهرست اعضای فضا، کنار نام مدیران فضا یک الماس نمایش داده می‌شود.

مدیران فضایی که از حساب محل کار یا تحصیل استفاده می‌کنند می‌توانند تنظیمات اضافی مثل دسترسی به فضا و اجازه‌ها را به‌روز کنند. با نحوه تغییر اجازه‌ها و دسترسی به فضا آشنا شوید.

افزودن عضو

 1. در رایانه، Google Chat یا Gmail را باز کنید.
  • در Gmail: در سمت راست، روی Chat کلیک کنید.
 2. در سمت راست، فضای مدنظرتان را انتخاب کنید.
 3. روی نام فضا و سپس مدیریت اعضا کلیک کنید.
 4. روی + افزودن کلیک کنید.
 5. نام یا ایمیل فرد یا گروه موردنظرتان را برای افزودن وارد کنید.
 6. روی افزودن کلیک کنید.

حذف اعضا

 1. در رایانه، Google Chat یا Gmail را باز کنید.
  • در Gmail: در سمت راست، روی Chat کلیک کنید.
 2. در سمت راست، فضای مدنظرتان را انتخاب کنید.
 3. روی نام فضا و سپس مدیریت اعضا کلیک کنید.
 4. نشانگر را روی فرد موردنظر نگه دارید و روی «کنش‌های بیشتر» و سپس برداشتن از فضا کلیک کنید.

تعیین فرد به‌عنوان مدیر فضا

 1. در رایانه، Google Chat یا Gmail را باز کنید.
  • در Gmail: در سمت راست، روی Chat کلیک کنید.
 2. در سمت راست، فضای مدنظرتان را انتخاب کنید.
 3. روی نام فضا و سپس مدیریت اعضا کلیک کنید.
 4. نشانگر را روی فرد موردنظر نگه دارید و روی «کنش‌های بیشتر» و سپس تعیین کردن به‌عنوان مدیر فضا کلیک کنید.

نکته: آخرین مدیر فضا نمی‌تواند فضا را ترک کند مگر اینکه فضا را حذف کند یا شخص دیگری را به‌عنوان مدیر فضا تعیین کند.

تغییر دادن نقش فرد از مدیر فضا به عضو

 1. در رایانه، Google Chat یا Gmail را باز کنید.
  • در Gmail: در سمت راست، روی Chat کلیک کنید.
 2. در سمت راست، فضای مدنظرتان را انتخاب کنید.
 3. روی نام فضا And then مدیریت اعضا کلیک کنید.
 4. نشانگر را روی فرد موردنظر نگه دارید و روی «کنش‌های بیشتر» And then تغییر دادن از «مدیر فضا» به «عضو» کلیک کنید.

حذف پیام‌ها

مدیران فضا می‌توانند هر پیامی را در فضا حذف کنند. اعضای فضا فقط می‌توانند پیام‌های خودشان را حذف کنند. با نحوه حذف پیام به‌عنوان یکی از اعضای فضا آشنا شوید.
 1. در رایانه، Google Chat یا Gmail را باز کنید.
  • در Gmail: در سمت راست، روی Chat کلیک کنید.
 2. در سمت راست، فضای مدنظرتان را انتخاب کنید.
 3. نشانگر را روی پیامی که می‌خواهید حذف شود نگه دارید؛
 4. روی «گزینه‌های بیشتر» و سپس «حذف» حذف کلیک کنید؛
 5. در پنجره‌ای که باز می‌شود، روی حذف کلیک کنید؛
مهم:
 • بعداز حذف پیام در فضا، ممکن است مهر زمانی نشان داده شود. مهر زمان به‌مدت ۳۰ روز یا بیشتر، بسته به خط‌مشی نگهداری داده شرکت، باقی می‌ماند.
 • ویژگی «حذف پیام» فقط در اشتراک‌هایی خاص دردسترس است و ممکن است در حساب کاری یا تحصیلی شما دردسترس نباشد.

ویرایش توضیحات و دستورالعمل‌های فضا

مدیران فضا می‌توانند شرح فضا را اضافه یا ویرایش کنند تا دیگران هدف فضا را بدانند. برای مدیریت انتظارات اعضا و ایجاد تجربه ایمن‌تر در انجمن، می‌توانید دستورالعمل اضافه کنید یا آن را ویرایش کنید.
 1. در رایانه، Google Chat یا Gmail را باز کنید.
  • در Gmail: در سمت راست، روی Chat کلیک کنید.
 2. در سمت راست، فضای مدنظرتان را انتخاب کنید.
 3. در بالا، روی نام فضا و سپس جزئیات فضا کلیک کنید.
 4. در پنجره‌ای که باز می‌شود، روی ویرایش کلیک کنید.
 5. شرح و دستورالعمل‌ها را اضافه کنید.
 6. روی ذخیره کلیک کنید.

منابع مربوط

جستجو
پاک کردن جستجو
بستن جستجو
برنامه‌های Google
منوی اصلی