Έξυπνες λειτουργίες και στοιχεία ελέγχου στα προϊόντα Google

Μπορείτε να ελέγξετε τον τρόπο με τον οποίο το περιεχόμενό σας από μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συζητήσεις και βίντεο, καθώς και τα σχετικά δεδομένα που αφορούν τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε αυτά τα προϊόντα:
 • Χρησιμοποιούνται στο Gmail, στο Chat και στο Meet
 • Κοινοποιούνται σε άλλα προϊόντα Google

Η δυνατότητα ελέγχου καλύπτει τις έξυπνες λειτουργίες στο Gmail, στο Chat και στο Meet οι οποίες ενδέχεται να χρησιμοποιούν τα δεδομένα σας για τη βελτίωση των μοντέλων που υποστηρίζουν τις έξυπνες λειτουργίες, όπως:

Οι έξυπνες λειτουργίες σε άλλα προϊόντα Google οι οποίες ενδέχεται να χρησιμοποιούν τα δεδομένα σας από το Gmail, το Chat και το Meet περιλαμβάνουν:

Αν βρίσκεστε στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, στην Ελβετία, στο Ηνωμένο Βασίλειο ή στην Ιαπωνία, οι παραπάνω ρυθμίσεις είναι απενεργοποιημένες από προεπιλογή. Θα πρέπει να ενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις στο Gmail και σε άλλα προϊόντα Google που επηρεάζονται, για να λειτουργήσουν. Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω οδηγίες για να ρυθμίσετε αυτές τις επιλογές στο Gmail.

Λάβετε υπόψη ότι, ακόμα και αν έχετε απενεργοποιήσει τις έξυπνες λειτουργίες στον έλεγχο του Gmail, του Chat και του Meet, ορισμένες έξυπνες λειτουργίες με μεμονωμένες ρυθμίσεις ενεργοποίησης/απενεργοποίησης εξακολουθούν να είναι διαθέσιμες. Αυτές οι λειτουργίες δεν χρησιμοποιούν δεδομένα χρηστών που δεν συμμετέχουν για τη βελτίωση των μοντέλων που υποστηρίζουν τη λειτουργία τους. Στα παραδείγματα περιλαμβάνονται τα εξής:

 • Σύνοψη συνομιλίας
 • Έξυπνη απάντηση στο Chat

Αλλαγή ρυθμίσεων έξυπνων λειτουργιών και εξατομίκευσης

Σημαντικό: Οι αλλαγές στις ρυθμίσεις στον ιστό Gmail ισχύουν επίσης για την εφαρμογή Gmail για κινητά. Αν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Gmail για κινητά, αλλά δεν λάβατε μήνυμα σχετικά με τις αλλαγές, ενημερώστε την εφαρμογή σας. Δεν αντικατοπτρίζονται όλες οι αλλαγές που πραγματοποιούνται στον υπολογιστή σας στην εφαρμογή για κινητά.

Για το Gmail, το Chat και το Meet:

 1. Σε τηλέφωνο ή tablet Android, ανοίξτε το Gmail .
 2. Πατήστε Μενού και μετά Ρυθμίσεις και μετά τον λογαριασμό που θέλετε να αλλάξετε.
 3. Μεταβείτε με κύλιση στην ενότητα Γενικά.
 4. Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις έξυπνες λειτουργίες, επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή του πλαισίου δίπλα από το στοιχείο Έξυπνες λειτουργίες και εξατομίκευση.

Για άλλα προϊόντα Google:

 1. Σε τηλέφωνο ή tablet Android, ανοίξτε το Gmail .
 2. Πατήστε Μενού και μετά Ρυθμίσεις και μετά τον λογαριασμό που θέλετε να αλλάξετε.
 3. Μεταβείτε με κύλιση στην ενότητα Γενικά.
 4. Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την κοινή χρήση δεδομένων, δίπλα στο στοιχείο "Έξυπνες λειτουργίες και εξατομίκευση σε άλλα προϊόντα Google", επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή του πλαισίου.
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού