Интелигентни функции и контроли в продуктите на Google

Можете да контролирате как съдържанието на имейлите, разговорите в чата и видеоклиповете, както и свързаните с тях данни за това, как използвате тези продукти:
 • се използват в Gmail, Chat и Meet;
 • се споделят с други продукти на Google.

Контролът обхваща интелигентните функции в Gmail, Chat и Meet, които може да използват данните ви за подобряване на моделите, обезпечаващи интелигентните функции, включително:

Интелигентните функции в други продукти на Google, които може да използват данните ви в Gmail, Chat и Meet, включват:

Ако сте в Европейското икономическо пространство, Швейцария, Обединеното кралство или Япония, горепосочените настройки са изключени по подразбиране. Трябва да активирате настройките в Gmail и другите засегнати продукти на Google, за да функционират. Следвайте инструкциите по-долу, за да настроите тези опции в Gmail.

Моля, обърнете внимание, че дори да сте изключили интелигентните функции в Gmail, Chat и Meet, някои интелигентни функции имат отделни настройки за включване/изключване, поради което ще продължат да действат. Тези функции не използват данни от отказалите се потребители, за да подобряват моделите, с които работят. Примерите включват:

 • Обобщение на разговора
 • Интелигентен отговор в чата.

Промяна на интелигентните функции и настройките за персонализиране

Важно: Промените по настройките на уеб версията на Gmail се прилагат и за мобилното приложение Gmail. Ако използвате мобилното приложение Gmail, но не сте получили съобщение за промените, актуализирайте приложението. Само част от промените, които сте направили на компютър, ще бъдат отразени в мобилното приложение.

За Gmail, Chat и Meet:

 1. Отворете Gmail.
 2. Кликнете върху „Настройки“ Настройки и след това Преглед на всички настройки.
 3. В раздела „Общи“ превъртете до „Интелигентни функции и персонализиране“.
 4. За да включите или изключите интелигентните функции, поставете отметка в квадратчето или я премахнете.

За други продукти на Google:

 1. Отворете Gmail.
 2. Кликнете върху „Настройки“ Настройки и след това Преглед на всички настройки.
 3. В раздела „Общи“ превъртете до „Интелигентни функции и персонализиране в други продукти на Google“.
 4. За да включите или изключите споделянето на данни за други продукти, поставете отметка в квадратчето или я премахнете.
 5. Превъртете страницата надолу и кликнете върху Запазване на промените.
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
2962826251601153294
true
Търсене в Помощния център
true
true
true
true
true
17