Интелигентни функции и контроли за персонализиране в Gmail, Chat, Meet и други услуги на Google

В Gmail има две настройки, които контролират как се използват данните ви в приложението, чата и Meet и как те се споделят с други продукти на Google.

Интелигентните функции в Gmail, Chat и Meet, които зависят от данните ви, включват:

Функциите в други продукти на Google, които зависят от данните ви в Gmail, Chat и Meet, включват:

Когато към тези продукти бъдат добавени нови функции, които зависят от тези данни, те също ще се контролират от същите настройки.

Важно: Ако се намирате в Европа, от декември 2020 г. настройките по-горе ще бъдат изключени по подразбиране, така че няколко функции на Gmail и други наши продукти няма да работят, освен ако не активирате тези настройки. Следвайте инструкциите по-долу, за да конфигурирате тези опции в настройките на Gmail.

Промяна на интелигентните функции и настройките за персонализиране

за Gmail, Chat и Meet:

  1. На компютъра си отворете gmail.com.
  2. Кликнете върху „Настройки“ Настройки и след това Преглед на всички настройки.
  3. В раздела „Общи“ превъртете до „Интелигентни функции и персонализиране“.
  4. За да включите или изключите интелигентните функции, поставете отметка в квадратчето или я премахнете.

за други продукти на Google:

  1. На компютъра си отворете gmail.com.
  2. Кликнете върху „Настройки“ Настройки и след това Преглед на всички настройки.
  3. В раздела „Общи“ превъртете до „Интелигентни функции и персонализиране в други продукти на Google“.
  4. За да включите или изключите споделянето на данни за други продукти, поставете отметка или я премахнете.

Важно: Промяната на настройките в Gmail в мрежата ще се приложи и за мобилното ви приложение Gmail. Ако използвате мобилното приложение Gmail, но още не сте видели подкана за тези настройки, препоръчваме да актуализирате приложението си. Ако не можете да актуализирате приложението си, пак можете да промените тези настройки от настолен браузър, както е описано по-горе, но е възможно промените да не се отразяват правилно в мобилното ви приложение.