Thư Gmail bị thiếu

Trang này có thể giúp bạn tìm các email của mình nếu:

 • Một số email bị thiếu.
 • Email không vào hộp thư đến của bạn.
 • Hộp thư đến của bạn trống và tất cả các email đã biến mất.

Nếu bạn không thể tìm thấy email sau khi làm theo các bước trên, thì email có thể đã bị xóa hoặc gửi vào thư mục thư rác.

Trước tiên, hãy thử các bước khắc phục sự cố phổ biến sau

Chúng tôi khuyên bạn nên làm theo các bước này trên máy tính bởi vì nhiều bước trong số chúng không thể thực hiện được thông qua ứng dụng Gmail.

Kiểm tra xem email có được lưu trữ, xóa hoặc đánh dấu là spam không

Email có thể bỏ qua hộp thư đến của bạn nếu chúng đã vô tình được lưu trữ, xóa hoặc đánh dấu là spam.

Hãy làm theo các bước này để tìm kiếm tất cả email của bạn, bao gồm những email không nằm trong hộp thư đến:

 1. Trên máy tính, mở Gmail.
 2. Trong hộp tìm kiếm, nhấp vào mũi tên Xuống Mũi tên xuống.
 3. Nhấp vào menu thả xuống Tất cả thư, sau đó chọn Thư & Spam & Thùng rác.
 4. Nhập một số thông tin nằm trong email bị thiếu. Nếu bạn không chắc về những từ hoặc chi tiết chính xác thì hãy để trống trường.
 5. Ở cuối hộp, nhấp vào Tìm kiếm Tìm kiếm.

Mẹo: Để lọc kết quả tìm kiếm của bạn nhiều hơn, bạn cũng có thể sử dụng toán tử tìm kiếm.

Kiểm tra xem email có được lọc không

Bạn có thể đã tạo một bộ lọc tự động lưu trữ hoặc xóa một số email nhất định.

Dưới đây là cách kiểm tra các bộ lọc của bạn:

 1. Bằng cách sử dụng trình duyệt, hãy mở Gmail.
 2. Ở trên cùng bên phải, nhấp vào Cài đặt Cài đặt sau đó Cài đặt.
 3. Ở phía trên, nhấp vào tab Bộ lọc và địa chỉ bị chặn.
 4. Tìm bộ lọc có bao gồm các từ "Xóa thư" hoặc "Bỏ qua hộp thư đến."
 5. Ở bên phải, nhấp vào Chỉnh sửa hoặc Xóa.
 6. Làm theo các hướng dẫn trên màn hình.
Kiểm tra xem email của bạn có đang được chuyển tiếp đến một tài khoản khác hay không

Khi thiết lập chuyển tiếp trong Gmail, bạn có thể chọn các email gốc có được lưu trữ hoặc xóa hay không.

Dưới đây là cách kiểm tra cài đặt chuyển tiếp của bạn:

 1. Bằng cách sử dụng trình duyệt, hãy mở Gmail.
 2. Ở trên cùng bên phải, nhấp vào Cài đặt Cài đặt sau đó Cài đặt.
 3. Ở phía trên, nhấp vào tab Chuyển tiếp và POP/IMAP.
 4. Trong mục "Chuyển tiếp", kiểm tra xem bạn có chọn Chuyển tiếp một bản sao của thư đến hay không. Nếu có thì hãy chọn Giữ một bản sao Gmail trong Hộp thư đến hoặc Đánh dấu bản sao Gmail là đã đọc.
 5. Ở dưới cùng của trang, nhấp vào Lưu thay đổi.

Quan trọng: Nếu email của bạn đang được chuyển tiếp đến một địa chỉ lạ thì hãy chọn Tắt chuyển tiếp sau đó xem qua mẹo bảo mật Gmail. Nếu bạn thấy một địa chỉ chuyển tiếp bạn không biết thì ai đó có thể có quyền truy cập trái phép vào tài khoản của bạn.

Nếu bạn chuyển tiếp thư từ một tài khoản khác vào Gmail thì email đôi khi được gửi đến Spam nếu không được xác thực. Tìm hiểu các phương pháp hay nhất để chuyển tiếp email đến Gmail.

Kiểm tra cài đặt của bạn nếu bạn đọc email Gmail của mình với ứng dụng email khác

Nếu bạn đọc email Gmail của mình trên ứng dụng email khác, giống như Apple Mail hoặc Microsoft Outlook, hãy làm theo các bước dưới đây cho loại chuyển tiếp bạn đã thiết lập.

Tôi sử dụng IMAP để đọc email trên các ứng dụng email như Microsoft Outlook hoặc Apple Mail

Khi thiết lập IMAP, bạn có thể chọn hành động bạn thực hiện trong ứng dụng thư khác của bạn có ảnh hưởng đến email của bạn trong Gmail hay không. Ví dụ: bạn có thể chọn xóa email trong Apple Mail có cũng xóa email đó khỏi Gmail hay không.

Hãy chắc chắn rằng bạn đang sử dụng cài đặt IMAP được khuyến nghị. Tìm bất kỳ cài đặt nào có giải thích khi email bị xóa.

Tôi sử dụng ứng dụng web, tiện ích hoặc tiện ích bổ sung để đọc Gmail

Kiểm tra cài đặt của bạn để chắc chắn là email không bị xóa hoặc lưu trữ.

 1. Truy cập vào trang Ứng dụng và trang web đã kết nối.
 2. Trong mục "Ứng dụng đã kết nối với tài khoản của bạn", nhấp vào Quản lý ứng dụng.
 3. Nếu bạn tìm thấy bất kỳ điều gì bạn không nhận ra, hãy nhấp vào dịch vụ sau đó Xóa.

Tôi sử dụng POP để đọc email trên các ứng dụng email như Microsoft Outlook

Khi thiết lập POP, bạn có thể chọn hành động bạn thực hiện trong ứng dụng thư khác của bạn có ảnh hưởng đến email của bạn trong Gmail hay không. Ví dụ: bạn có thể chọn xóa một email trong Microsoft Outlook có cũng xóa email đó khỏi Gmail hay không.

 1. Truy cập vào trang cài đặt Chuyển tiếp và POP/IMAP.
 2. Kiểm tra để chắc chắn là POP được bật.
 3. Nếu bạn thấy "Xóa bản sao Gmail" hoặc "Lưu trữ bản sao Gmail" thì hãy chọn Giữ bản sao Gmail trong hộp thư đến.
 4. Ở dưới cùng của trang, nhấp vào Lưu thay đổi.

Lưu ý: Nếu bạn đang sử dụng chế độ gần đây với POP thì hãy thay đổi cài đặt POP của ứng dụng email của bạn để có thể để lại email trên máy chủ.

Các bước trên không có tác dụng

Nếu bạn đã làm theo các bước trên và vẫn không thể tìm thấy email, hãy chọn sự cố bạn đang gặp dưới đây.

Tôi vẫn không thể tìm thấy một số email nhất định

Nếu bạn không thể tìm thấy email sau khi làm theo các bước trên, thì email có thể đã bị xóa hoặc gửi vào thư mục thư rác.

Ghi chú về email đã bị xóa

 • Nếu bạn xóa một email, thì email sẽ nằm trong thùng rác trong 30 ngày. Sau 30 ngày, email sẽ bị xóa vĩnh viễn khỏi thùng rác.
 • Chỉ có một bản sao của mỗi email Gmail. Nếu bạn đã xóa một email khỏi một nơi, như một nhãn hoặc thiết bị, thì email sẽ bị xóa khỏi Gmail hoàn toàn.
 • Gmail nhóm tất cả trả lời cho một email ban đầu với nhau trong một cuộc hội thoại duy nhất. Khi bạn nhấp hoặc nhấn vào nút xóa, toàn bộ cuộc trò chuyện này sẽ bị xóa, bao gồm cả email gốc và bất kỳ email trả lời nào.

Ghi chú về email rác

 • Nếu bạn đánh dấu một email là thư rác. thì email sẽ nằm trong thư mục Thư rác trong 30 ngày. Sau 30 ngày, email sẽ bị xóa vĩnh viễn khỏi Spam.
 • Nếu bạn nghĩ rằng email được gửi đến thư mục Thư rác do nhầm lẫn, hãy tìm hiểu cách để xóa email khỏi thư mục Thư rác.
Hầu hết email của tôi đang bị thiếu

Nếu tài khoản của bạn bị thiếu email, thì ai đó có thể có quyền truy cập mà không có sự cho phép của bạn. Chúng tôi có thể giúp bạn tìm các email bị thiếu và bảo vệ tài khoản.

 Lưu ý: Nếu bạn sử dụng Gmail cho công việc, trường học hoặc tổ chức, hãy liên hệ với quản trị viên của bạn. 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?