Kiểm tra thông tin thực tế về các địa điểm lân cận trên Google Maps

Lưu ý quan trọng: Bài viết này chỉ áp dụng cho Android.

Bạn có thể giúp xác minh thông tin khi Google cần xác minh thêm về một địa điểm. Tất cả người dùng Maps đều có thể là người kiểm duyệt. Local Guide sẽ nhận được 1 điểm cho mỗi lượt bình chọn tương tự với lượt bình chọn kiểm duyệt mục chỉnh sửa thực tế hiện có. 

Các mục chỉnh sửa cụ thể được đề xuất cho bạn dựa trên lịch sử vị trí của bạn. Nếu chưa bật vị trí, bạn không thể chuyển sang chế độ người kiểm duyệt. Bạn có thể chỉnh sửa và xác minh thông tin thực tế trên bản đồ cho những mục như:

  • Trạng thái của địa điểm
  • Giờ mở cửa
  • Đã đóng cửa
  • Mở cửa trở lại
Mẹo: Chỉ trả lời câu hỏi về dữ kiện mà bạn có thể xác minh hoặc nắm rõ.

Xác minh thông tin thực tế về các địa điểm lân cận

  1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Google Maps Maps.
  2. Nhấn vào biểu tượng Đóng góp Đóng góp and then Đóng góp ngay.
  3. Ở phía trên cùng, hãy vuốt sang trái qua các danh mục.
  4. Nhấn vào Kiểm tra thông tin thực tế.
  5. Làm theo hướng dẫn trên màn hình.
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
false
false