ตรวจสอบความถูกต้องของสถานที่ใกล้เคียง

สําคัญ: บทความนี้ใช้กับ Android เท่านั้น

คุณจะช่วยยืนยันข้อมูลได้เมื่อ Google ต้องการการยืนยันเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่ ผู้ใช้ Maps ทุกคนต่างก็เป็นโมเดอเรเตอร์ได้ Local Guide จะได้รับ 1 คะแนนต่อการโหวต ซึ่งคล้ายกับการโหวตเพื่อแก้ไขข้อเท็จจริงที่เราใช้อยู่

ระบบจะแนะนําการแก้ไขที่เฉพาะเจาะจงให้คุณโดยอิงตามประวัติตําแหน่ง หากไม่เปิดตำแหน่ง คุณจะเข้าสู่โหมดโมเดอเรเตอร์ไม่ได้ คุณแก้ไขและยืนยันข้อเท็จจริงบนแผนที่เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ได้ เช่น

  • การมีอยู่ของสถานที่
  • เวลาทำการ
  • การปิดทำการ
  • การเปิดทำการอีกครั้ง
เคล็ดลับ: ตอบคําถามเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่คุณยืนยันได้หรือมีความรู้โดยตรงเกี่ยวกับเรื่องนั้นเท่านั้น

ยืนยันความถูกต้องเกี่ยวกับสถานที่ใกล้เคียง

  1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
  2. แตะมีส่วนร่วม มีส่วนร่วม and then มีส่วนร่วมเลย
  3. ที่ด้านบนสุด ให้ปัดไปทางซ้ายของหมวดหมู่ต่างๆ
  4. แตะตรวจสอบข้อเท็จจริง
  5. ทำตามวิธีการบนหน้าจอ
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
false