ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลของสถานที่ใกล้เคียง

สําคัญ: บทความนี้ใช้กับ Android เท่านั้น

คุณจะช่วยยืนยันข้อมูลได้เมื่อ Google ต้องการการยืนยันเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่ ผู้ใช้ Maps ทุกคนต่างก็เป็นโมเดอเรเตอร์ได้ Local Guide จะได้รับ 1 คะแนนต่อการโหวต ซึ่งคล้ายกับการโหวตเพื่อแก้ไขข้อเท็จจริงที่เราใช้อยู่

ระบบจะแนะนําการแก้ไขที่เฉพาะเจาะจงให้คุณโดยอิงตามประวัติตําแหน่ง หากไม่เปิดตำแหน่ง คุณจะเข้าสู่โหมดโมเดอเรเตอร์ไม่ได้ คุณแก้ไขและยืนยันข้อเท็จจริงบนแผนที่เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ได้ เช่น

  • การมีอยู่ของสถานที่
  • เวลาทำการ
  • การปิดทำการ
  • การเปิดทำการอีกครั้ง
เคล็ดลับ: ตอบคําถามเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่คุณยืนยันได้หรือมีความรู้โดยตรงเกี่ยวกับเรื่องนั้นเท่านั้น

ยืนยันความถูกต้องเกี่ยวกับสถานที่ใกล้เคียง

  1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
  2. แตะมีส่วนร่วม มีส่วนร่วม and then มีส่วนร่วมเลย
  3. เลื่อนลงไปที่ "วิธีการแชร์อื่นๆ"
  4. แตะตรวจสอบข้อเท็จจริง
  5. ทำตามวิธีการบนหน้าจอ