ตรวจสอบข้อมูลสถานที่ใกล้เคียงใน Google Maps

คุณจะช่วยยืนยันข้อมูลได้เมื่อ Google ต้องการการยืนยันเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่ ผู้ใช้ Maps ทุกคนต่างก็เป็นโมเดอเรเตอร์ได้ Local Guide จะได้รับ 1 คะแนนต่อการตรวจสอบข้อมูล 1 ครั้ง 

ระบบอาจแนะนําการแก้ไขที่เฉพาะเจาะจงให้คุณ โดยพิจารณาจากประวัติตําแหน่งและประวัติการค้นหา หากไม่เปิดข้อมูลตําแหน่งไว้ คุณจะเข้าสู่โหมดโมเดอเรเตอร์ไม่ได้ ข้อมูลที่สามารถยืนยันได้บนแผนที่มีดังนี้

  • การมีอยู่ของสถานที่
  • เวลาทำการ
  • การปิดทำการ
  • การเปิดทำการอีกครั้ง

เคล็ดลับ: ขอให้ตอบคำถามเกี่ยวกับข้อมูลที่คุณยืนยันได้เมื่อมีความรู้เรื่องนั้นๆ โดยตรงเท่านั้น

ยืนยันข้อมูลสถานที่

  1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต
  2. แตะมีส่วนร่วม มีส่วนร่วม and then มีส่วนร่วมด้วยวิธีอื่นๆ
  3. ที่ด้านบนสุด ให้ปัดไปทางซ้ายของหมวดหมู่ต่างๆ
  4. แตะตรวจสอบข้อเท็จจริง
  5. ทำตามวิธีการบนหน้าจอ
true
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
7573801701372778116
true
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
true