การแจ้งเตือน

ข้อมูลอัปเดตสำคัญ: เราจะย้ายข้อมูลบทความช่วยเหลือในส่วนความช่วยเหลือของ Local Guides ไปยังศูนย์ช่วยเหลือของ Google Maps ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

ตรวจสอบข้อมูลสถานที่ใกล้เคียงใน Google Maps

คุณจะช่วยยืนยันข้อมูลได้เมื่อ Google ต้องการการยืนยันเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่ ผู้ใช้ Maps ทุกคนต่างก็เป็นโมเดอเรเตอร์ได้ Local Guide จะได้รับ 1 คะแนนต่อการตรวจสอบข้อมูล 1 ครั้ง 

ระบบอาจแนะนําการแก้ไขที่เฉพาะเจาะจงให้คุณ โดยพิจารณาจากประวัติตําแหน่งและประวัติการค้นหา หากไม่เปิดข้อมูลตําแหน่งไว้ คุณจะเข้าสู่โหมดโมเดอเรเตอร์ไม่ได้ ข้อมูลที่สามารถยืนยันได้บนแผนที่มีดังนี้

  • การมีอยู่ของสถานที่
  • เวลาทำการ
  • การปิดทำการ
  • การเปิดทำการอีกครั้ง

เคล็ดลับ: ขอให้ตอบคำถามเกี่ยวกับข้อมูลที่คุณยืนยันได้เมื่อมีความรู้เรื่องนั้นๆ โดยตรงเท่านั้น

ยืนยันข้อมูลสถานที่

  1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต
  2. แตะมีส่วนร่วม มีส่วนร่วม and then มีส่วนร่วมด้วยวิธีอื่นๆ
  3. ที่ด้านบนสุด ให้ปัดไปทางซ้ายของหมวดหมู่ต่างๆ
  4. แตะตรวจสอบข้อเท็จจริง
  5. ทำตามวิธีการบนหน้าจอ
true
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก