การแจ้งเตือน

ข้อมูลอัปเดตสำคัญ: เราจะย้ายข้อมูลบทความช่วยเหลือในส่วนความช่วยเหลือของ Local Guides ไปยังศูนย์ช่วยเหลือของ Google Maps ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

เพิ่ม ลบ หรือแชร์รูปภาพและวิดีโอใน Google Maps

การแชร์รูปภาพและวิดีโอความยาวสูงสุด 30 วินาทีที่คุณชื่นชอบลงใน Google Maps จะช่วยปรับปรุงประสบการณ์ในการใช้งาน Google Maps ได้ คุณสามารถเพิ่มหรือนำรูปภาพและวิดีโอออกได้ตลอดเวลา แต่ไม่สามารถเพิ่มรูปภาพหรือวิดีโอลงในที่อยู่หรือพิกัด

เมื่อคุณโพสต์รูปภาพ ผู้อื่นจะเห็นข้อมูลต่อไปนี้ด้วย

เคล็ดลับ: หากเป็น Local Guide คุณจะได้รับคะแนนจากการเพิ่มรูปภาพและวิดีโอลงใน Google Maps ดูวิธีเขียนรีวิวและเพิ่มรูปภาพคุณภาพสูง

เพิ่มรูปภาพหรือวิดีโอลงใน Google Maps

คุณสามารถเพิ่มสื่ออย่างรูปภาพและวิดีโอของสถานที่น่าสนใจ เช่น ธุรกิจหรือสวนสาธารณะ แต่จะเพิ่มสื่อไปยังรายการต่อไปนี้ไม่ได้

 • ที่อยู่
 • พิกัด
 • ที่พักส่วนตัว
 • พื้นที่ทางภูมิศาสตร์
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มโพสต์ที่มีรูปภาพอัปเดตซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับสถานที่

เคล็ดลับ: จุดที่น่าสนใจบางจุดมีการจำกัดการโพสต์เป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันการละเมิด ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจำกัดการโพสต์

เพิ่มรูปภาพหรือวิดีโอจากหน้าของสถานที่

 1. เปิด Google Maps ในคอมพิวเตอร์
 2. ค้นหาสถานที่
 3. เมื่อเลือกสถานที่แล้ว ให้เลื่อนลง
 4. คลิกเพิ่มสื่อจากนั้น Google Photos
 5. เลือกรูปภาพหรือวิดีโอที่ต้องการอัปโหลด
 6. คลิกเลือก

เคล็ดลับ

 • เพิ่มรูปภาพและวิดีโอสําหรับจุดที่น่าสนใจได้ เช่น ธุรกิจหรือสวนสาธารณะ
 • อัปโหลดวิดีโอได้จากแท็บ Google Photos เท่านั้น

เพิ่มรูปภาพหรือวิดีโอจาก "การมีส่วนร่วมของคุณ"

 1. เปิด Google Maps ในคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านซ้ายบน ให้คลิกเมนู เมนู จากนั้น การมีส่วนร่วมของคุณ
 3. ในแท็บ "มีส่วนร่วม" ให้คลิกเพิ่มรูปภาพลงใน Maps คุณจะเห็นตัวเลือกนี้เฉพาะเมื่อถ่ายภาพหรือวิดีโอด้วยโทรศัพท์ และเราสามารถค้นหาตําแหน่งของภาพเหล่านั้นได้
  • หากต้องการโพสต์รูปภาพหรือวิดีโอ ให้คลิกรูปภาพหรือวิดีโออย่างน้อย 1 รายการ
  • หากต้องการแก้ไขตำแหน่งของรูปภาพหรือวิดีโอ ให้คลิกชื่อสถานที่ จากนั้นเลือกสถานที่อื่น
 4. ที่ด้านบนสุด ให้คลิกโพสต์ โพสต์

เคล็ดลับ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดประวัติตำแหน่งอยู่

ค้นหาหรือจํากัดรูปภาพหรือวิดีโอ

ค้นหารูปภาพหรือวิดีโอ

วิธีค้นหารูปภาพหรือวิดีโอที่คุณแชร์ใน Google Maps

 1. เปิด Google Maps ในคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านซ้ายบน ให้คลิกเมนู เมนู จากนั้น การมีส่วนร่วมของคุณ
 3. เลือกรูปภาพ

เคล็ดลับ: คนอื่นๆ ที่ใช้ Google Maps จะค้นหารูปภาพ วิดีโอ รีวิวของคุณได้ใน "การมีส่วนร่วมของคุณ" โดยจะมีลิงก์ไปยัง "การมีส่วนร่วมของคุณ" ในรีวิวและรูปภาพทั้งหมดที่คุณส่ง

ดูว่าโปรไฟล์ของคุณปรากฏต่อสาธารณะอย่างไร

โปรไฟล์ใน Google Maps ประกอบไปด้วยรีวิว รูปภาพหรือวิดีโอที่แชร์ และความก้าวหน้าในฐานะ Local Guide อย่างไรก็ตาม โปรไฟล์ของคุณต้องเป็นแบบสาธารณะหากต้องการให้ผู้ใช้รายอื่นเห็นรายการสถานที่ที่คุณได้ให้คะแนนและรีวิวไว้ ดูวิธีการแสดงโปรไฟล์ของคุณให้ผู้อื่นได้เห็น

 1. เปิด Google Maps ในคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านซ้าย ให้คลิกเมนู เมนู จากนั้น การมีส่วนร่วมของคุณ
 3. คลิกมีส่วนร่วม จากนั้น การตั้งค่าโปรไฟล์
 4. คลิกดูโปรไฟล์สาธารณะ

จํากัดรูปภาพหรือวิดีโอในโปรไฟล์

คุณจํากัดได้ว่ารูปภาพและวิดีโอที่แชร์ใดบ้างที่บุคคลอื่นจะเห็นได้ในโปรไฟล์สาธารณะของคุณ โดยคุณจะยังคงเห็นรูปภาพหรือวิดีโอ คะแนน หรือรีวิวในหน้าของสถานที่นั้นได้ เว้นแต่จะลบออกโดยตรง

 1. เปิด Google Maps ในคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านซ้าย ให้คลิกเมนู เมนู จากนั้น การมีส่วนร่วมของคุณ
 3. คลิกมีส่วนร่วม จากนั้น การตั้งค่าโปรไฟล์
 4. หากต้องการจํากัดรูปภาพหรือวิดีโอ ให้เลือกตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้
  • ปิดแสดงโพสต์ในโปรไฟล์
  • เปิดโปรไฟล์ที่ถูกจํากัด

โปรไฟล์ของคุณจะไม่แสดงการมีส่วนร่วมของคุณอีกต่อไป

แชร์รูปภาพหรือวิดีโอ

 1. เปิด Google Maps ในคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านซ้ายบน ให้คลิกเมนู เมนู จากนั้น การมีส่วนร่วมของคุณ
 3. เลือกรูปภาพ
 4. ค้นหารูปภาพหรือวิดีโอที่ต้องการแชร์
 5. ที่ด้านขวาบน ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้นแชร์

ลบรูปภาพหรือวิดีโอ

คุณลบรูปภาพหรือวิดีโอที่เพิ่มลงใน Google Search บน Google Maps ได้ 

 1. เปิด Google Maps ในคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านซ้ายบน ให้คลิกเมนู เมนู จากนั้น การมีส่วนร่วมของคุณ
 3. คลิกแท็บ "รูปภาพ" เพื่อดูรูปภาพหรือวิดีโอที่คุณส่งมา
 4. หากต้องการลบรูปภาพหรือวิดีโอ ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ลบรูปภาพนี้

หากคุณลบรูปภาพหรือวิดีโอใน Google Maps ระบบก็จะนํารูปภาพและวิดีโอดังกล่าวออกจาก Google Search ด้วย แต่ไม่นำออกจากส่วนต่อไปนี้

เคล็ดลับ: การลบรูปภาพหรือวิดีโออาจใช้เวลาหลายนาที หากการเปลี่ยนแปลงของคุณไม่อัปเดตในทันที ให้ปิด "การมีส่วนร่วมของคุณ" และเปิดใหม่อีกครั้ง

เพิ่มหรือลบรูปภาพหรือวิดีโอจาก Business Profile

หากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจที่ได้รับการยืนยันแล้ว คุณสามารถเพิ่มหรือลบรูปภาพของธุรกิจได้

เปิดหรือปิดการเล่นวิดีโออัตโนมัติ

 1. แตะไอคอนโปรไฟล์ วงกลมบัญชี จากนั้น การตั้งค่า Settings จากนั้น การตั้งค่าวิดีโอ
 2. แตะปุ่มเปิด/ปิดเพื่อเปิดหรือปิดการเล่นอัตโนมัติ

รายงานรูปภาพหรือวิดีโอใน Google Maps

สำคัญ: เราตรวจสอบดูแลเนื้อหาจากผู้ใช้เพื่อไม่ให้ผู้ละเมิดนโยบายเผยแพร่โพสต์ใน Google Maps การละเมิดที่พบจะได้รับการตรวจสอบและนำออก ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นของ Google Maps

หากเห็นข้อมูลที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้องใน Google Maps คุณสามารถแจ้งให้เราทราบได้

 1. ค้นหาหรือคลิกสถานที่ในแผนที่
 2. ที่ด้านซ้ายบน คลิกรูปภาพขนาดใหญ่เพื่อเปิดแกลเลอรีรูปภาพ
 3. คลิกรูปภาพหรือวิดีโอที่ต้องการรายงาน
 4. ที่ด้านซ้าย คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น รายงานปัญหา

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายเนื้อหาจากผู้ใช้ Maps

เคล็ดลับ: หากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจ ก็สามารถขอให้นํารูปภาพออกได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำขอลบรูปภาพ
true
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก