Začíname so službou Google Kids Space

Google Kids Space je prostredie tabletu s Androidom, ktorého obsah pomáha deťom objavovať, tvoriť a rozvíjať sa. Deti majú prístup k aplikáciám, knihám a videám, ktoré sú zacielené na ich vek a záujmy.   

Google Kids Space odporučí dieťaťu kvalitný obsah na základe ním vybraných záujmov. Deti si môžu dokonca prispôsobiť prostredie vytvorením vlastnej postavy.

V službe Google Kids Space má každé dieťa samostatný používateľský priestor, takže ten istý tablet môže používať viacero detí.

Používatelia si môžu v službe Google Kids Space vybrať z piatich kariet s odlišným obsahom: Domov, Hranie, Čítanie, Sledovanie a Tvorenie. Obsah zahŕňa aplikácie a knihy zo služby Google Play a videá z aplikácie YouTube Kids. Aplikácie a knihy kontrolujú odborníci na detské vzdelávanie a médiá. 

Čo potrebujete

Ak chcete nastaviť Google Kids Space, potrebujete pre dieťa účet Google. Účet budete spravovať v aplikácii Family Link.

Google Kids Space momentálne funguje iba v účtoch Google pod dohľadom, ktoré patria deťom mladším, ako je minimálny požadovaný vek stanovený v ich krajine. Keď dieťa dovŕši 13 rokov (alebo príslušný vek platný v jeho krajine na samostatnú správu účtu), môže sa rozhodnúť spravovať vlastný účet a nebude môcť používať Google Kids Space.

Kompatibilita zariadení

Google Kids Space je k dispozícii v týchto tabletoch:

Lenovo:

 • Lenovo Tab HD M10 (2. generácie)
 • Lenovo SmartTab M10 HD (2. generácie)
 • Lenovo Tab P11 Pro
 • Lenovo Tab P11

onn.:

 • onn. Tablet Gen 2, 7-palc.
 • onn. Tablet Gen 2, 8-palc.
 • onn. Tablet Gen 2, 10,1-palc.
 • onn. Tablet Gen 2, 8-palc.

Nastavenie služby Google Kids Space

 1. Zapnite tablet a pripojte ho k sieti Wi‑Fi.
 2. Keď sa zobrazí otázka, kto bude zariadenie používať, klepnite na Moje dieťa
  • Ak ste tablet nastavili v minulosti, klepnite na ikonu Google Kids Space .
 3. Prihláste sa do existujúceho účtu Google dieťaťa alebo vytvorte podľa pokynov dieťaťu nový účet Google.
 4. Keď sa zobrazí výzva na nastavenie služby Google Kids Space, klepnite na Nastaviť.
 5. Upravte nastavenia služby Google Kids Space pre dieťa.
  • Môžete spravovať aplikácie, ktoré sú už nainštalované. Vyberte, či dieťa bude potrebovať na inštaláciu aplikácií odporúčaných službou Google Kids Space vaše povolenie. Zároveň vyberte, či chcete skryť odporúčané aplikácie s reklamami.
  • Tieto nastavenia môžete neskôr zmeniť v aplikácii Family Link.
 6. Klepnite na Prijať.
 7. Po kontrole ďalších nastavení a iných aplikácií nainštalovaných v zariadení vyberte spolu s dieťaťom jeho záujmy a vytvorte mu postavu. Dieťa môže klepnutím na ikony vybrať kategórie, ktoré sa mu páčia, napríklad zvieratá, varenie, hudba alebo veda. Deti si tiež môžu prispôsobiť prostredie vytvorením vlastnej špeciálnej postavy.
 8. Klepnite na Hotovo.

Používanie služby Google Kids Space

Keď deti otvoria Google Kids Space, nájdu prispôsobenú knižnicu s kvalitným obsahom, napríklad odporúčané aplikácie, hry, knihy a videá.
Dôležité: Knižný obsah a videoobsah nie sú k dispozícii vo všetkých regiónoch. Videoobsah závisí od dostupnosti aplikácie YouTube Kids. Knižný obsah si vyžaduje aplikáciu Knihy Google Play. Karty Čítanie, Sledovanie a Tvorenie sa nezobrazia v regiónoch, kde obsah nie je k dispozícii. Dostupnosť aplikácií, kníh a videoobsahu sa môže bez upozornenia zmeniť.

Karta Domov

Na karte Domov má dieťa prístup k aktivitám v službe Google Kids Space a návrhom toho, čo by mohlo preskúmať.

Karta Hranie

Na karte Hranie nájde dieťa aplikácie, ktoré už sú nainštalované v jeho zariadení, ako aj aplikácie odporúčané službou Google Kids Space. V ponuke pre rodičov môžete z Obchodu Google Play inštalovať aj iné aplikácie, ako sú tie, ktoré odporúča Google Kids Space. Inštalácia si vyžaduje schválenie rodičom (ak nezmeníte predvolené nastavenie).

Ako sú vyberané aplikácie na karte Hranie

Karta Sledovanie

Na karte Sledovanie má dieťa v závislosti od regiónu prístup k odporúčaným videám z aplikácie YouTube Kids. Google Kids Space odporúča kreatívne a zábavné videá z aplikácie YouTube Kids. Deti môžu skúmať videá o svojich obľúbených témach a postavách, či už sa chcú učiť, spievať, alebo zasmiať.

Skôr ako bude môcť dieťa získať prístup k odporúčanému obsahu na karte Sledovanie, musíte nastaviť YouTube Kids.

Karta Čítanie

Na karte Čítanie má dieťa v závislosti od regiónu prístup k bezplatným knihám, ktoré vybrali odborníci. Zároveň má prístup k všetkým detským knihám pridaným do rodinnej mediatéky.

Karta Tvorenie

Na karte Tvorenie má dieťa v závislosti od regiónu prístup k odporúčaným videám o offline aktivitách, ktoré pochádzajú z aplikácie YouTube Kids. Deti si môžu vytvárať, objavovať a precvičovať zručnosti pomocou odporúčaných videí v každej oblasti, od jednoduchého kreslenia až po zábavné vedecké projekty.
Skôr ako bude môcť dieťa získať prístup k odporúčanému obsahu na karte Tvorenie, musíte nastaviť YouTube Kids.

Správa nastavení a aplikácií v službe Google Kids Space

Aplikácie dieťaťa v službe Google Kids Space môžete spravovať v zariadení dieťaťa a prostredníctvom aplikácie Family Link.

Získanie prístupu k nastaveniam v službe Google Kids Space:

 1. V pravom dolnom rohu pridržte ponuku pre rodičov .
 2. Klepnite na Nastavenia zariadenia.

Prechod do nastavení v aplikácii Family Link:

 1. Otvorte aplikáciu Family Link.
 2. Vyberte dieťa.
 3. Prejdite na Spravovať nastavenia.
 4. Vyberte Nastavenia funkcie Google Kids Space.

V aplikácii Family Link máte k dispozícii rozličné nastavenia, napríklad či sa vyžaduje schválenie od rodiča, aby si dieťa mohlo stiahnuť aplikácie odporúčané službou Google Kids Space, a či sa dieťaťu zobrazia odporúčané aplikácie s reklamami.

Odinštalovanie aplikácií v službe Google Kids Space

Ak chcete nájsť aplikácie nainštalované v tablete, klepnite na kartu Hranie > Moje aplikácie.

Odinštalovanie aplikácie:

 1. Pridržte ikonu aplikácie v službe Google Kids Space.
 2. Klepnite na Viac Viac a potom Odinštalovať.

Ďalšie informácie o tom, ako blokovať alebo odblokovať aplikácie

Aktualizácia postavy

Dieťa si môže postavu kedykoľvek aktualizovať.

 1. Prejdite na kartu Domov.
 2. Vľavo klepnite na jeho postavu.
 3. Posúvajte sa ponukou a vyberte rôzne charakteristiky postavy.
 4. Vpravo hore klepnite na Hotovo.

Postava sa automaticky objaví na ploche.

Zmena záujmov

Deti sa stanú malými odborníkmi na svoje obľúbené témy, či už ide o zvieratá, alebo umelecké projekty. Google Kids Space preto vášmu dieťaťu odporúča kvalitný obsah na základe ním vybraných záujmov.

Záujmy dieťaťa sa môžu časom meniť. Deti môžu svoje záujmy kedykoľvek aktualizovať.

 1. Na karte Hranie, Sledovanie, Čítanie alebo Tvorenie sa posuňte úplne doprava na ikony záujmov.
 2. Klepnite na Zmeniť záujmy.
 3. Pomôžte dieťaťu klepnúť na ikony, kde si vyberie kategórie, ktoré sa mu páčia. Zrušte výber kategórií, ktoré ho už tak nezaujímajú.
 4. Klepnite na Hotovo.

Správa služby Google Kids Space pomocou aplikácie Family Link

Pomocou aplikácie Family Link vo svojom zariadení s Androidom alebo systémom iOS môžete spravovať nastavenia služby Google Kids Space, spravovať čas používania zariadenia dieťaťom, zablokovať a odblokovať aplikácie, meniť nastavenia aplikácie YouTube Kids a spravovať iné služby Googlu pre účet Google dieťaťa.

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
false