Průvodce dodržováním zásad programu Ad Grants

V lednu 2018 jsme vydali aktualizované zásady programu Ad Grants, abychom přinesli podrobnější návod, jak si zajistit kvalitní účet. Zásady budete dodržovat, když se budete řídit následujícími doporučeními.

Níže uvedené pokyny jsou založeny na novém prostředí Google Ads. Zjistěte, které prostředí Google Ads používáte.

Nejsou povolena jednoslovná klíčová slova

V souladu se zásadami programu Ad Grants o kampaních založených na poslání jsou jednoslovná klíčová slova zakázána. Za výjimku z těchto zásad jsou považována klíčová slova vaší značky, schválený zdravotní stav nebo některé další případy. Jednotlivá klíčová slova můžete pozastavit pomocí filtru.

Filtrování a pozastavení jednotlivých klíčových slov: 

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. V nabídce stránek vyberte možnost Kampaně. V panelu filtrů nad tabulkou se statistikami vyberte Stav kampaněVšechny povolené.
 3. V nabídce stránek klikněte na Reklamní sestavy. V panelu filtrů nad tabulkou se statistikami vyberte Stav reklamní sestavyVšechny povolené.
 4. V nabídce stránek klikněte na Klíčová slova. V panelu filtrů nad tabulkou se statistikami vyberte Stav klíčového slovaVšechny povolené.
 5. Klikněte na tlačítko filtru Filtr nad tabulkou statistik. V nabídce možností vyberte Text klíčového slovaneobsahuje. Na klávesnici jednou stiskněte mezerník, čímž do textového pole zadáte mezeru. Kliknutím na Použít zobrazte seznam jednotlivých klíčových slov. 
 6. Zaškrtněte políčko vybrat vše, klikněte na Upravit a potom na Pozastavit, kromě případu, kdy se jedná o vaše značkové slovo, vyňatý lékařský termín nebo uvedenou výjimku.

Nejsou povolena obecná klíčová slova

Zásady programu Ad Grants o kampaních založených na poslání vyžadují, aby byla pozastavena nebo odstraněna příliš obecná klíčová slova, která neoznačují záměr vyhledávajícího uživatele, např. „bezplatná videa“, „e-knihy“ nebo „dnešní novinky“.

Dojem ze vstupní stránky představuje dobrý ukazatel toho, zda klíčové slovo není příliš obecné. Pokud má klíčové slovo dojem ze vstupní stránky podprůměrný, poukazuje to na skutečnost, že uživatelé nenašli obsah, který vyhledávali. Zkuste klíčová slova přeformulovat nebo přidat klíčová slova z přehledu vyhledávacích dotazů, která vykazují vysokou CTR. 

Nejsou povolena klíčová slova se skóre kvality 1 nebo 2

Zásady programu Ad Grants o kampaních založených na poslání vyžadují, aby byla pozastavena nebo odstraněna klíčová slova se skóre kvality 1 nebo 2. Pravidelně kontrolujte skóre kvality a zakázaná klíčová slova pozastavte. Také můžete nastavit automatické pravidlo, aby za vás systém tato klíčová slova pozastavoval automaticky. 

Postup kontroly skóre kvality klíčových slov

Skóre kvality najdete ve sloupci na kartě Klíčová slova. Je ale možné, že tento sloupec ve výchozím nastavení zobrazen nebude. Pokud sloupec Skóre kvality na kartě klíčových slov nevidíte, můžete jej přidat:

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. Chcete-li zobrazit údaje za konkrétní časový úsek, klikněte na volič časového období v horní části stránky a zvolte období, které chcete analyzovat.

 3. V nabídce stránek klikněte na možnost Klíčová slova.

 4. Klikněte na ikonu Sloupce Sloupce nad tabulkou statistik a v rozbalovací nabídce vyberte Upravit sloupce.

 5. V nabídce úpravy sloupců vyberte Skóre kvality

 6. Kliknutím na Použít přidejte sloupec Skóre kvality do tabulky Klíčová slova.  

   Skóre kvality označená jako „–“ jsou z této zásady vyňata a nejsou sledována.

Pozastavení klíčových slov se skóre kvality 1 nebo 2 pomocí automatického pravidla 

Můžete nastavit automatické pravidlo, aby za vás systém pravidelně pozastavoval klíčová slova se skóre kvality 1 nebo 2, když budou splněny příslušné podmínky. 

 1. Kliknutím na Klíčová slova v nabídce stránek přejděte na stránku klíčových slov a klikněte na ikonu tří teček .
 2. Vyberte možnost Vytváření automatických pravidel.
 3. V části Typ pravidla vyberte Pozastavit klíčová slova.
 4. Ve výběru Použít na klíčová slova zvolte možnost Všechna aktivovaná klíčová slova.
 5. Ve výběru Podmínka vyberte Skóre kvality, potom < 3. Zkontrolujte, zda je zrušeno zaškrtnutí políčka Zahrnout klíčová slova se skóre kvality „–“. 
 6. Položku Frekvence nastavte na Denně, čas na 23:00 a použití dat na možnost Stejný den.
 7. Vyberte, zda chcete dostávat e-mailová oznámení, zadejte název pravidla a klikněte na Uložit pravidlo

Je třeba každý měsíc dosáhnout alespoň 5% míry prokliku (CTR)

Pokud ve dvou po sobě následujících měsících nesplníte podmínku 5 % CTR, bude vám účet dočasně deaktivován.

Chcete-li CTR opravit (před nebo po dočasném deaktivování účtu), postupujte následovně: 

 1. Časové období nastavte na posledních sedm dní, kdy byl účet aktivní. Pokud byl účet deaktivovaný nebo kampaně pozastavené, nastavte časové období na posledních sedm dní, kdy vaše reklamy zaznamenávaly zobrazení. 
 2. V nabídce stránek v levém postranním panelu klikněte na Kampaně. V panelu filtrů nad tabulkou se statistikami vyberte Stav kampaněVšechny povolené.
 3. V nabídce stránek klikněte na Reklamní sestavy. V panelu filtrů nad tabulkou se statistikami vyberte Stav reklamní sestavyVšechny povolené.
 4. V nabídce stránek klikněte na Klíčová slova. V panelu filtrů nad tabulkou se statistikami vyberte Stav klíčového slovaVšechny povolené
 5. Kliknutím na záhlaví sloupce Zobr. v horní části tabulky statistik uspořádejte klíčová slova v pořadí od nejvyššího počtu zobrazení. 
 6. Pozastavte klíčová slova s vysokým počtem zobrazení (viz sloupec Zobr.) a nízkou mírou CTR (viz sloupec CTR) tak, že kliknete na zaškrtávací políčko nalevo od klíčového slova, potom na UpravitPozastavit. Touto akcí zvýšíte průměrnou míru CTR všech aktivovaných klíčových slov. 
 7. Pokračujte dál, dokud v tabulce statistik ve sloupci s názvem Celkem – filtrovaná klíčová slova nebude metrika CTR dosahovat alespoň 5 %.  
Pokud váš účet již byl dočasně deaktivován, postupujte podle výše uvedených kroků, potom opravte všechny další nevyřešené problémy se zásadami programu Ad Grants a pak požádejte o opětovnou aktivaci vyplněním tohoto formuláře.
Podívejte se na další návrhy na zlepšení CTR

Je vyžadováno platné měření konverzí (pokud je k dispozici)

Zásady programu Ad Grants vyžadují, aby účty vytvořené od ledna 2018 a inzerenti v programu, kteří používají strategie Chytrých nabídek, implementovali přesné měření konverzí.

Přesné měření konverzí znamená, že každý měsíc zaznamenáte alespoň jednu konverzi (viz sloupec Konverze), a že pokud váš konverzní poměr překročí 6 % (viz sloupec Konv. poměr), jedná se o přesné nastavení a je výsledkem vysokého výkonu z důvodu smysluplné konverze. Celkový počet kliknutí by se neměl blížit celkovému počtu konverzí. 

Pokud jste minulý měsíc nezaznamenali alespoň jednu konverzi, vyzkoušejte jednu z těchto možností:

Máte-li vysoký konverzní poměr, ověřte, zda je výsledkem vysokého výkonu z důvodu smysluplné konverze. Mezi nejvhodnější opatření patří tato:

 • Zvažte možnost, že byste změnili nastavení, tak, aby odpovídalo typu konverze, a ve vhodných případech nepočítali všechny konverze, ale jen jednu (viz možnosti počítání konverzí)
 • Zvažte možnost, že byste ve vhodných případech měřili stránku s poděkováním za pomoci měření konverzí ve službě Google Ads nebo cíle typu Cíl ve službě Google Analytics.
 • Pokud na webu stránku s poděkováním nemáte, zkuste použít Chytré cíle služby Google Analytics.
 • Zvyšte hranici započítávání konverzí:
  • Pokud používáte cíl typu Cíl nebo konverzi, zajistěte, aby měřená stránka nebyla často navštěvovaná běžná stránka, ale spíš taková, na kterou uživatelé přejdou po dokončení nějaké smysluplné činnosti, například stránka s poděkováním.
  • Pokud používáte cíl typu Cíl, zvažte zvýšení minimální doby strávené na webu.
  • Pokud používáte cíl typu Počet stránek / obrazovek na návštěvu, uvažujte o zvýšení minimálního počtu návštěv.

Tipy ohledně optimalizace a postupy odstraňování problémů naleznete v našem průvodci měřením konverzí v programu Ad Grants

Jsou vyžadovány alespoň dvě reklamy na reklamní sestavu

Investujte do vytvoření struktury kampaně s alespoň dvěma reklamami na reklamní sestavu, která povede na relevantní vstupní stránky, a nastavte střídání reklam na možnost Optimalizovat. Při tomto nastavení se reklamy pro každou jednotlivou aukci optimalizují na základě různých signálů, například klíčových slov, vyhledávacích dotazů, zařízení, lokality a dalších. 

Přečtěte si, jak vytvořit reklamy

Jsou vyžadovány alespoň dvě reklamní sestavy na kampaň

Vytvořte alespoň dvě reklamní sestavy na kampaň pomocí sady vysoce relevantních a úzce provázaných klíčových slov, která budou sladěna se dvěma souvisejícími reklamami a cílovými vstupními stránkami. Prostudujte si přehled vyhledávacích dotazů, kde zjistíte, které několikaslovné vyhledávací dotazy získaly vysokou CTR, a tyto výrazy přidejte.

Přečtěte si, jak vytvořit reklamní sestavy

Jsou vyžadována alespoň dvě rozšíření reklam o odkazy na podstránky

Odkazy na podstránky umožňují uživateli, který hledá další možnosti, přejít kliknutím na vaši reklamu přímo na vstupní stránky na vašem webu. Zamyslete se nad tím, jaké konkrétní stránky by pro uživatele mohly být nejhodnotnější, a přidejte je jako odkazy na podstránky (například stránku fundraisingové kampaně). 

Přečtěte si, jak přidat odkazy na podstránky

Je nutné odpovědět na průzkum programu

Všichni příjemci grantu musí vyplnit dotazník každoročního průzkumu. Dotazník byl již dříve v tomto roce zaslán na přihlašovací e-mailové adresy jednotlivých účtů programu Ad Grants. Pokud jste dotazník odeslali, ale obdrželi jste oznámení, že je třeba jej vyplnit, znamená to, že jsme váš dotazník na základě čísla zákazníka nerozpoznali. V takovém případě jej odešlete znovu.

Odkaz na průzkum naleznete zde. Pečlivě zadejte číslo zákazníka ve formátu deseti číslic (XXXXXXXXXX), abychom váš příspěvek dokázali rozpoznat.

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka