Handleiding voor het bijhouden van conversies in Ad Grants

'Conversies bijhouden' is een gratis tool die rapporteert over gewenste acties die uw websitebezoekers ondernemen nadat ze interactie met uw advertenties hebben gehad. Voorbeelden van conversiedoelen zijn geldgerelateerde acties, zoals donaties, aankopen, kaartverkoop, lidmaatschapskosten, en niet-geldgerelateerde acties, zoals aanmeldingen voor e-mailnieuwsbrieven, aanmeldingen van vrijwilligers, ingevulde lidmaatschapsformulieren, ingediende gegevensaanvragen, telefoontjes naar uw organisatie of tijd die is besteed aan het lezen van content op uw website. 

Het Ad Grants-beleid vereist dat accounts die sinds januari 2018 zijn gemaakt en accounts die gebruikmaken van op conversies gebaseerde strategieën voor Slim bieden conversies bijhouden, zoals hieronder wordt beschreven. 

Zo kunt u zinvolle activiteiten op uw website bijhouden:

Bepalen welke trackingtool moet worden gebruikt (conversiebron)

Houd conversies bij met een tag uit uw Ad Grants-account of importeer doelen uit Google Analytics

Een conversie wordt bijgehouden door de toevoeging van code op uw site en wordt geactiveerd wanneer een bezoeker iets doet op pagina's of met content waarin de code is geplaatst. Er zijn twee hoofdopties waarbij gebruik wordt gemaakt van gratis tools van Google: u kunt de tag voor het bijhouden van conversies van AdWords gebruiken of doelen importeren uit Google Analytics.
We raden het gebruik van Google Analytics aan. Als u nog geen code voor het bijhouden van conversies op uw website heeft, raden we u aan Google Analytics te gebruiken.
 
Als uw site al Google Analytics heeft en u vertrouwd bent met de instellingen van uw web-trackingcode, hoeft u alleen nog maar doelen te maken en deze in uw Ad Grants-account te importeren.

Uw doel (conversieactie) bepalen

Selecteer een zinvolle conversieactie

De acties die u bijhoudt op uw site, moeten overeenkomen met de doelstellingen van uw organisatie. In de onderstaande lijst ziet u alle acties die aangeven dat een websitebezoeker betrokken is geweest bij uw organisatie. 

Opties voor Google Analytics-doelen (importeren in uw Ad Grants-account)

Geaccepteerde typen Google Analytics-doelen

Bestemming

Aanbevolen: Houd een bezoeker bij die de URL van een bedankpagina ziet, dat wil zeggen een URL die alleen wordt bereikt wanneer iemand een zinvolle actie uitvoert op uw site. 

Niet toegestaan: Uw homepage of een veelbezochte webpagina mag niet worden gebruikt als bestemmingspagina voor een bestemmings-URL-doel, omdat het aantal conversies dat hiermee wordt gegenereerd, geen significant verschil in uw klikken weerspiegelt. Als u geen bedankpagina heeft, gebruikt u in plaats daarvan een slim doel.  

Slim doel 

Aanbevolen: Gebruik slimme doelen als u geen bestemmingsdoel heeft om bij te houden. Slimme doelen zijn een eenvoudige manier om het systeem de meest waardevolle bezoeken als conversies te laten aanmerken (bijvoorbeeld door een conversie te tellen wanneer iemand die tot de top 5% verkeer van topkwaliteit behoort, uw site bezoekt. Dit wordt geïdentificeerd aan de hand van signalen zoals sessieduur, pagina's per sessie, locatie, apparaat en browser).

Duur 

Aanbevolen: Als u geen bestemmingsdoel heeft om bij te houden of als u geen slim doel kunt instellen om bij te houden of iemand op uw advertentie heeft geklikt en ten minste twee minuten op uw site heeft doorgebracht.

Pagina's/schermen per sessie

Aanbevolen: Als u geen bestemmingsdoel heeft om bij te houden of als u geen slim doel kunt instellen om bij te houden of iemand op uw advertentie heeft geklikt en ten minste drie pagina's heeft bezocht. 

Gebeurtenis

Aanbevolen: Als u op uw site een knop heeft waarvan u wilt bijhouden wanneer erop wordt geklikt, gebruikt u 'Gebeurtenissen bijhouden'. Als u bijvoorbeeld een knop 'Neem contact met ons op' heeft die naar een pop-upwidget leidt en niet naar een specifieke pagina 'Neem contact met ons op', gebruikt u het bijhouden van gebeurtenissen om de acties van uw bezoekers bij te houden. Omdat u het bestemmingsdoel in dit geval niet kunt gebruiken, kunt u in plaats daarvan de klik op de knop bijhouden. 

Zorg ervoor dat u uw Google Analytics-doelen in AdWords importeert nadat u ze heeft gemaakt.  

Opties voor AdWords-conversieacties

Geaccepteerde doeltypen voor AdWords-conversieacties

Website

Aanbevolen: Plaats de code op een bedankpagina die alleen door bezoekers wordt bereikt wanneer deze een zinvolle actie uitvoeren op uw site. 

Niet toegestaan: Uw homepage of een veelbezochte webpagina mag niet als bestemmingspagina voor een websiteconversie worden gebruikt, omdat het aantal conversies dat hiermee wordt gegenereerd, geen significant verschil in uw klikken weerspiegelt. Als u geen bedankpagina heeft, installeert u Analytics en gebruikt u in plaats daarvan slimme doelen

App

Aanbevolen: Als u mobiele apps promoot, kunt u het bijhouden van conversies gebruiken om te zien hoe effectief uw advertentieklikken zijn bij het genereren van app-installaties en in-app-activiteit. 

Telefoongesprek (Opmerking: beschikbaarheid per land)

Aanbevolen: Als telefoongesprekken essentieel zijn voor uw organisatie, kunt u het bijhouden van conversies gebruiken om te zien hoe effectief uw advertentieklikken tot telefoongesprekken leiden. 

De juiste conversiecategorie selecteren

Kies de conversiecategorie 

Ad Grants-beleid: De conversiecategorie Aankoop/verkoop moet worden gebruikt voor elke geldgerelateerde conversie, zoals donaties, verkoop van producten, lidmaatschapskosten of kaartverkoop. 

Gebruik deze referentietabel om de categorie voor uw conversie te selecteren, ongeacht of u de functie voor het bijhouden van conversies in uw Ad Grants-account gebruikt of doelen importeert vanuit uw Google Analytics-account. 

Conversiecategorie

Conversiedoelen voor non-profitorganisaties
Aankoop/verkoop 
 • Donaties
 • Aankopen
 • Lidmaatschapsverkoop
 • Kaartverkoop 
Aanmelden 
 • Aanmeldingen van vrijwilligers
 • Aanmelding voor e-mail/nieuwsbrief
 • Nieuw lidmaatschapsformulier ingevuld
 • Gratis accountregistratie
 • Aanmelding voor evenement
Lead
 • Informatie downloaden
 • Klikken om te bellen
 • Klikken om te e-mailen 
 • Klikken naar sociale accounts
 • Contactformulieren indienen
 • Klikken op contactknoppen
Weergave van een belangrijke pagina
 • Bezoek aan de contactpagina als u geen contactformulier of -knop heeft
 • Tijd besteed aan sitedoelen
 • Pagina's per sessiedoel
 • Video's bekijken
Overig
 • Iets anders

Conversiewaarden instellen

Stel waarden voor uw conversies in, zodat u kunt bijhouden welke campagnetypen het meest effectief zijn.

Niet alle conversies zijn gelijk: bepaalde conversies zijn waardevoller voor uw doelen dan andere. Als u waarden toewijst aan uw conversies, kunt u de totale waarde van uw advertenties voor verschillende conversietypen meten in plaats van alleen het aantal conversies. Vervolgens kunt u de conversies met de hoogste waarde identificeren en zich hierop richten.  

Gebruik deze referentietabel als richtlijn voor de conversiewaarde die u gebruikt: 

Conversiewaarde-instelling  Aanbevolen toepassing
Dezelfde waarde voor elke conversie gebruiken

Als uw website niet is ingesteld om een uniek verkoop- of donatiebedrag weer te geven, of als er alleen maar een vrij tekstvak is om een donatiebedrag toe te voegen, gebruikt u in plaats hiervan uw gemiddelde waarde.

Bijvoorbeeld: Alle donaties leiden naar dezelfde bedankpagina. U weet dat uw gemiddelde online donatie € 20 is, dus u stelt de gemiddelde waarde in op € 20 voor alle bezoeken aan de bedankpagina.

Verschillende waarden voor elke conversie gebruiken

Een transactiespecifieke waarde kan voor dezelfde conversie telkens verschillen. Als u een online winkel met een winkelwagentje heeft, is de ene aankoopconversie bijvoorbeeld € 25 waard, terwijl een andere aankoopconversie € 100 waard is.


In dat geval raden we u aan in de instellingen voor het tellen van conversies 'Alle' te selecteren, zodat elke donatie wordt meegeteld, ook als deze van dezelfde persoon afkomstig is, in plaats van alleen de eerste donatie van die persoon.

Als uw website de specifieke waarden van elke conversie weergeeft en uw site niet naar een afzonderlijke bedankpagina voor elke conversie leidt, gebruikt u de functie 'E-commerce bijhouden' van Google Analytics of transactiespecifieke conversiewaarden van AdWords om de dynamische waarden bij te houden. 

Voorbeelden: 

 • Donaties
 • Aankopen 
 • Lidmaatschapskosten
 • Kaartverkoop 
 • Andere geldgerelateerde doelen
Geen waarde gebruiken Niet aanbevolen voor het bijhouden van conversies met een geldwaarde voor uw organisatie. 
Als u donaties bijhoudt via een platform van derden, zoals Classy of PayPal, importeert u deze waarden zodat u die informatie kunt gebruiken om uw advertentiecampagnes te verbeteren.  

Uw aantal conversies instellen 

Zorg ervoor dat u elke zinvolle actie nauwkeurig telt

Houd bij hoe u conversies telt op basis van het type conversie dat u bijhoudt. U kunt ervoor kiezen elke conversie te tellen die plaatsvindt na een klik, of slechts één conversie die plaatsvindt na een klik.

Gebruik elke alleen wanneer er extra waarde wordt toegevoegd met de extra conversie. Als een bezoeker zich na één advertentieklik bijvoorbeeld aanmeldt om mee te doen aan twee liefdadigheidswedstrijden, is dit iets dat u waarschijnlijk wilt bijhouden als twee conversies, dus selecteert u elke

Als er geen extra waarde wordt gegenereerd, selecteert u één. Als dezelfde persoon bijvoorbeeld dezelfde content twee keer downloadt, wilt u dit waarschijnlijk als één conversie bijhouden, dus selecteert u één.
Nadat u heeft besloten hoe u de conversies die u heeft gemaakt het beste kunt tellen, past u uw instellingen voor het tellen van conversies aan

Uw conversieperiode bepalen

Neem alle conversies op die binnen een gepaste periode plaatsvinden

Een andere optie die u kunt aanpassen wanneer u 'Conversies bijhouden' instelt, is uw conversieperiode. U kunt het tijdsbestek, of de periode, aanpassen waarin u de conversie wilt tellen van iemand die op uw advertentie heeft geklikt. 


De standaardperiode is ingesteld op '30 dagen'. Dit betekent dat u conversies bijhoudt die zijn gegenereerd binnen 30 dagen na de klik op uw advertentie.

Non-profitorganisaties hebben vaak langere conversiecycli om actie te ondernemen nadat bezoekers meer over een organisatie te weten zijn gekomen, met name als het gaat om donaties. Daarom kunt u overwegen de periode op de maximale duur van '90 dagen' in te stellen.

Bepalen welke informatie u wilt opnemen in conversietools

Zorg ervoor dat geautomatiseerde tools relevante informatie gebruiken

Deze instelling bepaalt welke conversieacties worden opgenomen voor gebruik door geautomatiseerde functies.

Voor slimme biedstrategieën zoals 'Aantal conversies maximaliseren' worden alle conversies waarbij 'Opnemen in conversies' op 'Ja' is ingesteld, door het systeem meegenomen bij het nemen van bodbeslissingen. De standaardinstelling is om deze op te nemen, maar u kunt ervoor kiezen bepaalde conversiedoelen uit te sluiten die minder waardevol zijn voor uw organisatie.

Stel 'Opnemen in conversies' in op 'Ja' voor conversies waarvoor slimme biedstrategieën op basis van conversies hoger moeten bieden. 

Bepalen welk attributiemodel u gaat gebruiken 

Bepaal hoeveel credit aan elke klik wordt toegekend voorafgaand aan een conversie

Voorafgaand aan een conversie kan iemand meerdere keren zoeken en interactie hebben met meerdere advertenties van dezelfde adverteerder. Met attributiemodellen kunt u kiezen hoeveel credit elke klik voor uw conversies ontvangt. U kunt de credit toeschrijven aan de eerste klik van de klant, aan de laatste klik, of aan een combinatie van meerdere klikken.

We raden u aan om Tijdsverval (ook wel Waterfall-model genoemd) te gebruiken. Hierdoor wordt de waarde zo verdeeld dat er meer wordt toegeschreven aan de laatste interactie. Als één conversie bijvoorbeeld is voorafgegaan door vier klikken op advertenties, krijgt elke klik een fractie van de conversies, bijvoorbeeld 0,4, 0,3, 0,2 en 0,1. 

Uw conversiegegevens gebruiken om Slim bieden te informeren

Gebruik conversiegegevens ter ondersteuning van slimme biedstrategieën

Ad Grantees die gebruikmaken van geautomatiseerde biedstrategieën op basis van conversies, zoals Aantal conversies maximaliseren, Doel-CPA en Doel-ROAS, kunnen hoger bieden dan de biedlimiet van € 2,00 van het programma.

Het is belangrijk om conversies nauwkeurig bij te houden, zodat slimme biedstrategieën nauwkeurige inzichten gebruiken om hoger te bieden voor waardevolle klikken voor uw organisatie.

Problemen met het bijhouden van conversies oplossen 

Ad Grants-beleid: 'Conversies bijhouden' moet elke maand alleen geldige conversies melden.

Ongewoon laag aantal conversies of geen conversies geregistreerd 

Als u de AdWords-conversietag gebruikt

Controleer of uw conversietag werkt: Ga naar uw conversies en controleer de kolom 'Status voor het bijhouden van conversies'. Plaats de muisaanwijzer op de tekstballon naast 'Conversies vastleggen' om uw status te bepalen. Volg de hints om het probleem te verhelpen. Zie: Uw tag voor het bijhouden van conversies controleren.

Controleer of de code/tag zich op de juiste plaats bevindt: Nadat u heeft geklikt op elke conversie die u heeft toegevoegd, ziet u het tabblad Webpagina's met een overzicht van de URL's van alle pagina's waarop u conversies bijhoudt. Dit zijn de pagina's waar u uw conversietag heeft toegevoegd. Ga naar deze URL's en gebruik de Google Tag Assistant om na te gaan of er problemen zijn met de code.

Als alles goed lijkt te werken, maar er geen conversies worden geregistreerd, doet u het volgende:

 • Controleer of u de code exact heeft gekopieerd en op uw site heeft geplakt. 

 • Controleer of er geen andere apps en/of plug-ins zijn die de code verstoren. 

 • Remarketing- en conversiecodes lijken erg op elkaar, dus controleer of deze niet onderweg met elkaar zijn verward.

Als u Google Analytics gebruikt 

Zie: Doelen worden niet bijgehouden in Analytics

Ongewoon groot aantal conversies of een hoog conversiepercentage geregistreerd

Pas uw instellingen voor het tellen van conversies aan: Ga naar het gedeelte Conversies in AdWords en controleer de kolom Herhalingsratio. Als de herhalingsratio voor al uw conversies erg hoog lijkt, past u de instelling voor tellen aan. 
Verwijder dubbele tags op uw site: Gebruik Google Tag Manager, een Google-tool waarmee u eenvoudig websitetags kunt updaten, zodat de kans kleiner is dat u dezelfde conversie per ongeluk meer dan één keer telt.
Verwijder 'Conversies bijhouden' van AdWords van veelbezochte pagina's: Als u doelen voor bekendheid en informatie wilt bijhouden, gebruikt u in plaats daarvan de Google Analytics-doeltypen 'Duur' of 'Pagina's/schermen per sessie'. Als u paginaweergaven of algemene websitepaden wilt bijhouden, gaat u naar Google Analytics.
Gidsen

 

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen