Průvodce měřením konverzí v programu Ad Grants

Měření konverzí je bezplatný nástroj, který ukazuje, zda návštěvníci vašeho webu po interakci s reklamami provádějí žádoucí akce. Příkladem cílů konverzí mohou být peněžní akce (např. odeslání daru, nákup položky či vstupenky nebo uhrazení členského poplatku) i nepeněžní akce (např. registrace k odběru e‑mailů nebo k dobrovolnictví, odeslání žádosti o informace, zavolání do vaší organizace nebo čas strávený čtením obsahu vašeho webu). 

Zásady programu Ad Grants vyžadují, aby účty vytvořené od ledna 2018 a účty používající Chytré nabídky AdWords založené na konverzích implementovaly platné měření konverzí, jak je popsáno níže. 

Jak měřit smysluplnou aktivitu na vašem webu:

Určení, jaký nástroj na měření chcete používat (zdroj konverzí)

Měření pomocí značky z účtu Ad Grants nebo importování cílů z Google Analytics

Konverze se měří přidáním kódu na web. Za konverzi se považuje interakce uživatele se stránkami nebo obsahem, kde je kód umístěn. Slouží k tomu dva bezplatné nástroje od Googlu: můžete buďto použít značku pro měření konverzí AdWords, nebo importovat cíle z Google Analytics.
Doporučujeme použít Google Analytics. Pokud kód měření konverzí na svém webu ještě nemáte, je nejlepší použít Google Analytics.
 
Pokud pro svůj web již používáte Google Analytics a jste přesvědčeni, že kód pro měření webu je nastaven správně, stačí vytvořit cíleimportovat je do účtu Ad Grants.

Určení cíle (konverzní akce)

Výběr smysluplné konverzní akce

Akce, které na webu budete sledovat, by měly odpovídat cílům organizace. V následujícím seznamu zvažte všechny akce, které pro vás znamenají, že návštěvník webu vstoupil do interakce s vaší organizací. 

Možnosti cílů Google Analytics (import do účtu Ad Grants)

Přijímané typy cílů Google Analytics

Cíl

Doporučeno: Sledujte návštěvníky, kterým se zobrazí adresa URL stránky s poděkováním, k níž se lze dostat pouze po provedení smysluplné akce na webu. 

Nedovoleno: Jako vstupní stránku pro cílovou adresu URL nelze použít domovskou stránku webu nebo jinou často navštěvovanou stránku. Počet konverzí by neodpovídal výraznému rozdílu oproti kliknutím. Pokud nemáte stránku s poděkováním, použijte Chytrý cíl.  

Chytrý cíl 

Doporučeno: Chytré cíle použijte, pokud nemáte cílové místo, které byste chtěli sledovat. Chytré cíle představují snadný způsob, jak vytvořit systém k rozpoznání nejcennějších návštěv jakožto konverzí (např. započítání konverze v případě, kdy něčí návštěva spadá do 5 % nejkvalitnějších návštěv vašeho webu). Kvalita se měří podle ukazatelů, jako je doba trvání návštěvy, počet stránek na návštěvu, místo, zařízení a prohlížeč.

Trvání 

Doporučeno: Pokud nemáte cílové místo k měření ani nemůžete nastavit Chytrý cíl, jako konverzi berte uživatele, kteří po kliknutí na reklamu strávili na vašem webu alespoň 2 minuty.

Počet stránek nebo obrazovek na návštěvu

Doporučeno: Pokud nemáte cílové místo k měření ani nemůžete nastavit Chytrý cíl, jako konverzi berte uživatele, kteří po kliknutí na reklamu na vašem webu navštívili alespoň 3 stránky

Událost

Doporučeno: Pokud na webu máte tlačítko, u které chcete sledovat kliknutí, použijte měření událostí. (Je to vhodné například v případě, že vaše tlačítko Kontaktujte nás vede na vyskakovací widget a nikoli na stránku pro kontaktování.) V této situaci nelze použít cíl, a je proto třeba sledovat kliknutí na tlačítko. 

Po vytvoření cílů v Google Analytics je nezapomeňte importovat do AdWords.  

Možnosti konverzních akcí AdWords

Přijímané typy cílů konverzních akcí AdWords

Web

Doporučeno: Umístěte kód na stránku s poděkováním, která se návštěvníkům zobrazí pouze po provedení smysluplné akce na webu. 

Nedovoleno: Jako vstupní stránku pro konverzi na webu nelze použít domovskou stránku webu nebo jinou často navštěvovanou stránku. Počet konverzí by neodpovídal výraznému rozdílu oproti kliknutím. Pokud nemáte stránku s poděkováním, nainstalujte si Analytics a použijte Chytrý cíl

Aplikace

Doporučeno: Pokud propagujete mobilní aplikace, pomocí měření konverzí můžete sledovat efektivitu kliknutí na vaše reklamy z hlediska počtu instalací a aktivity v aplikacích. 

Telefonní hovor (Poznámka: dostupné jen v některých zemích)

Doporučeno: Jsou pro vaše podnikání důležité telefonní hovory? Měření konverzí vám může pomoci zjistit, jak často po kliknutí na reklamu následuje určitý druh telefonního hovoru. 

Výběr odpovídající kategorie konverzí

Zvolení kategorie konverzí 

Zásady služby Ad Grants: U peněžních konverzí musí být vybrána kategorie Nákup/prodej.  Týká se to např. darů, prodeje produktů nebo vstupenek a členských poplatků. 

Ať už používáte měření konverzí v účtu Ad Grants, nebo do účtu importujete cíle z Google Analytics, pro své konverze vyberte kategorie na základě této referenční tabulky. 

Kategorie konverzí

Cíle konverzí pro neziskové organizace
Nákup/prodej 
 • Dary
 • Nákupy
 • Členské poplatky
 • Prodej vstupenek 
Registrace 
 • Registrace dobrovolníka
 • Registrace k odběru e‑mailů/zpravodaje
 • Vyplnění nového formuláře k registraci členství
 • Registrace bezplatného účtu
 • Přihlášení na událost
Přivedení zákazníka
 • Stažení údajů
 • Kliknutí na možnost volání
 • Kliknutí na možnost odeslání e‑mailu 
 • Kliknutí na odkaz na účet na sociální síti
 • Odeslání formuláře ke kontaktování
 • Kliknutí na tlačítko ke kontaktování
Zobrazení klíčové stránky
 • Návštěva stránky ke kontaktování (pokud nemáte formulář ani tlačítko ke kontaktování)
 • Cílový čas strávený na webu
 • Cílový počet stránek na návštěvu
 • Sledování videí
Jiné
 • Něco jiného

Nastavení hodnot konverzí

Nastavení hodnot konverzí za účelem vyhodnocení nejefektivnějších typů kampaní

Všechny konverze nejsou rovnocenné – některé jsou cennější než jiné. Pokud ke konverzím přiřadíte hodnoty, budete moci vyhodnotit celkovou hodnotu získanou z reklam podle různých typů konverzí (a ne jen podle počtu konverzí). Budete také moci identifikovat nejcennější konverze a zaměřit se na ně.  

Při stanovování hodnot konverzí můžete využít tuto referenční tabulku: 

Nastavení hodnoty konverze  Doporučené použití
Použít stejnou hodnotu u všech konverzí

Pokud váš web není nastaven, aby zobrazoval unikátní hodnotu prodávané položky nebo daru, případně pokud máte jen textové pole k zadání libovolné hodnoty daru, je vhodné použít průměrnou hodnotu.

Příklad: Všechny dary vedou na stejnou stránku s poděkováním. Víte, že průměrný online dar má hodnotu 20 $, a proto hodnotu všech návštěv stránky s poděkováním nastavíte na 20 $.

Používat u jednotlivých konverzí různé hodnoty

Hodnota specifická pro transakce se může při každé uskutečněné konverzi lišit. Pokud například vlastníte internetový obchod s nákupním košíkem, může mít jedna konverze typu Nákup zákazníka hodnotu 25 $ a jiná 100 $.


Pokud je to váš případ, doporučujeme v nastavení počítání konverzí zvolit možnost „Každá‟. Bude se tak započítávat každý dar od určité osoby, nikoli pouze první dar od dané osoby.

Pokud váš web zobrazuje konkrétní hodnotu každé konverze a nevede u každé z nich na samostatnou stránku s poděkováním, k měření dynamických hodnot použijte měření elektronického obchodu Google Analytics nebo hodnoty konverze specifické pro transakci v AdWords

Příklady: 

 • Dary
 • Nákupy 
 • Členské poplatky
 • Prodej vstupenek 
 • Jiné peněžní cíle
Nepoužívat hodnotu Není doporučeno pro měření konverzí s peněžní hodnotou pro vaši organizaci. 
Pokud dary měříte pomocí platformy třetí strany, jako je Classy nebo PayPal, tyto hodnoty importujte, abyste je mohli použít k vylepšování reklamních kampaní.  

Nastavení počtu konverzí 

Zajištění, aby byla každá smysluplná akce přesně započítána

Zamyslete se nad počítáním konverzí na základě typu. Můžete si vybrat, zda po kliknutí chcete započítat každou konverzi, nebo jenom jednu.

Započítání každé konverze použijte jen v případech, kdy s každou další konverzí získáte další hodnotu.. Např. pokud se uživatel po jednom kliknutí na reklamu zaregistruje na dva charitativní běhy, je potřeba to započítat jako dvě konverze, a je proto třeba vybrat možnost Každá

Pokud není získána žádná hodnota navíc, vyberte možnost Jedna. Např. pokud si jedna osoba stáhne určitý obsah dvakrát, je potřeba to započítat jako jednu konverzi, a je proto třeba vybrat možnost Jedna.
Až vyberte nejlepší způsob započítávání konverzí, bude nutné upravit nastavení započítávání

Určení doby sledování konverzí

Zahrnutí všech konverzí, ke kterým dojde v určitém časovém rámci

Další možností přizpůsobení při nastavování měření konverzí je doba sledování konverzí. Můžete upravit časový rámec, během kterého chcete započítávat konverze od osoby, která klikla na vaši reklamu. 


Výchozí doba sledování je nastavena na 30 dnů. To znamená, že se budou sledovat konverze, ke kterým dojde do 30 dnů od kliknutí na reklamu.

Neziskové organizace mívají delší cykly konverzí, než se uživatelé po objevení organizace zapojí (zejm. co se týče darů), zvažte proto nastavení doby sledování konverzí na maximální hodnotu 90 dnů.

Určení, zda budou údaje zahrnuty do konverzních nástrojů

Zajištění, aby automatické nástroje používaly relevantní údaje

Toto nastavení určuje, zda budou konverzní akce zahrnuty k použití automatickými funkcemi.

U strategií chytrých nabídek (jako je maximalizace konverzí) budou do systému zahrnuty všechny konverze, u který bude možnost Zahrnout do sloupce Konverze nastavena na Ano. Na základě těchto konverzí budou utvářena rozhodnutí o nabídkách. Ve výchozím nastavení jsou konverze zahrnuty, ale můžete se rozhodnout některé méně hodnotné cíle konverzí vyloučit.

U konverzí, které mají v rámci strategií chytrých nabídek založených na konverzích získávat vyšší cenové nabídky, nastavte možnost Zahrnout do sloupce Konverze na Ano. 

Určení, jaký atribuční model použijete 

Určení, kolik zásluh bude přiřazeno každému kliknutí před konverzí

Před konverzí může osoba provádět více vyhledávání a reagovat na více reklam téhož inzerenta. Pomocí atribučních modelů můžete zvolit, jaké zásluhy budou mít na konverzi jednotlivá kliknutí. Zásluhy můžete přiřadit prvnímu či poslednímu kliknutí zákazníka, případně kombinaci více kliknutí.

Doporučujeme používat možnost S poklesem v čase (neboli model vodopádu). Poslední interakci tak bude přiřazena vyšší hodnota. Např. když jedné konverzi předcházela čtyři kliknutí na reklamy, každému kliknutí bude přiřazen zlomek konverze, třeba 0,4, 0,3, 0,2 a 0,1. 

Použití dat konverzí k vylepšení chytrých nabídek

Použití údajů o konverzích k lepšímu využití strategií chytrých nabídek

Účastníci programu Ad Grants, kteří používají automatizované strategie nabídek založené na konverzích, jako je Maximalizovat konverze, Cílová CPA nebo Cílová návratnost investic do reklamy (ROAS), mohou dávat vyšší cenové nabídky, než je limit programu 2 $.

Přesné měření konverzí je důležité, aby strategie chytrých nabídek měly k dispozici přesné statistiky k podávání vyšších cenových nabídek u kliknutí, která jsou pro vaši organizaci cenná.

Odstraňování problémů s měřením konverzí 

Zásady služby Ad Grants: Měření konverzí musí do přehledů každý měsíc zahrnovat pouze platné konverze.

Zaznamenání mimořádně nízkého nebo nulového počtu konverzí 

Pokud používáte značku konverzí AdWords

Ověřte, zda značka konverzí funguje: Zobrazte své konverze a prohlédněte si sloupec Stav měření. Stav zjistíte, když umístíte kurzor nad symbol Zaznamenávají se konverze. Případný problém odstraňte podle pokynů. Viz článek Zkontrolujte značku pro měření konverzí.

Ověřte, zda je kód nebo značka na správném místě: Po kliknutí na každou přidanou konverzi se zobrazí karta Webové stránky, která uvádí seznam adres URL stránek, na nichž měříte konverze. Jedná se o stránky, na které jste přidali značku konverzí. Navštivte adresy URL a pomocí nástroje Google Tag Assistant ověřte, zda dochází k problémům s kódem.

Pokud se vše zdá být v pořádku, ale přesto jste zaznamenali 0 konverzí:

 • Ověřte, zda je kód na webu vložen v přesném znění. 

 • Ověřte, zda kód neovlivňují jiné aplikace nebo pluginy. 

 • Kódy pro remarketing a konverze vypadají podobně, proto ověřte, zda nedošlo k záměně.

Pokud používáte Google Analytics 

Prostudujte si článek Analytics neměří cíle.

Zaznamenání mimořádně vysokého počtu konverzí nebo konverzního poměru

Upravte nastavení počtu: V AdWords přejděte do sekce Konverze a prohlédněte si sloupec Míra opakování. Pokud míra opakování některých konverzí vypadá být vysoká, upravte nastavení počtu. 
Odstraňte na webu duplicitní značky: Pomocí nástroje Google Tag Manager upravte značky na webu a zajistěte, že se jedna konverze nebude omylem započítávat víckrát.
Odstraňte měření konverzí AdWords z často navštěvovaných stránek: Chcete-li měřit povědomí o svém obsahu a vzdělávací cíle, použijte cíle Google Analytics, jako je délka nebo stránky/obrazovky za relaci. Chcete-li měřit zobrazení stránek nebo obvyklých cest na webu, navštivte Google Analytics.
Průvodci

 

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory