Zewnętrznie hostowane aplikacje prywatne

Pakiety APK hostowane na serwerach zewnętrznych nie są wysyłane do Google w celu skanowania. Z tego powodu nie możemy zagwarantować, że ich zawartość jest bezpieczna. Użytkownicy otrzymują informację na ten temat, gdy uzyskują dostęp do takiej aplikacji.

Aplikacja prywatna z pakietem APK hostowanym poza Google Play (na przykład na Twoim serwerze) nazywana jest aplikacją hostowaną zewnętrznie. Aby rozpowszechniać takie aplikacje w zarządzanym Sklepie Google Play, należy przesłać do Konsoli Play plik JSON zawierający metadane aplikacji.

Ograniczenia dotyczące aplikacji hostowanych zewnętrznie

Aplikacje hostowane zewnętrznie podlegają tym ograniczeniom:

 • Mogą być publikowane tylko w wersji produkcyjnej. Zamknięte wersje aplikacji hostowanych zewnętrznie nie są obsługiwane.
 • Aplikacji hostowanych zewnętrznie nie można publikować za pomocą elementu iframe w zarządzanym Sklepie Google Play.
 • Administratorzy IT nie mogą zdalnie instalować zewnętrznie hostowanych aplikacji na urządzeniach z profilami służbowymi. Użytkownicy z takimi profilami muszą ręcznie zainstalować aplikacje z zarządzanego Sklepu Google Play.
 • Wyświetlanie na drugim ekranie w Android Auto jest wyłączone. Jest to spowodowane tym, że wszystkie aplikacje przeznaczone na Androida Auto muszą przejść odpowiednią kontrolę, aby zagwarantować, że nie rozpraszają kierowcy.

Generowanie pliku JSON z metadanymi

Aby opublikować zewnętrznie hostowaną aplikację, prześlij do Konsoli Play plik JSON zawierający metadane aplikacji. Umożliwia to rozpowszechnianie aplikacji wśród użytkowników w organizacji za pomocą zarządzanego Sklepu Google Play.

Jeśli dostawca EMM nie oferuje narzędzia do wygenerowania tego pliku, Google udostępnia skrypt Pythona, który pozwala utworzyć plik samodzielnie. Aby można było korzystać ze skryptu, musisz zainstalować poniższe oprogramowanie i udostępnić je w systemowej ścieżce PATH:

Aby wygenerować plik JSON, uruchom to polecenie, uwzględniając ścieżkę i URL do pakietu APK:

python externallyhosted.py ––apk=<ścieżka/do/apk.apk> ––externallyHostedUrl=“<https://www.example.com/test.apk>” > nazwa_pliku.json

Publikowanie zewnętrznie hostowanej aplikacji w Konsoli Play

Aby można było opublikować zewnętrznie hostowaną aplikację, konto dewelopera w Konsoli Play musi być równocześnie kontem administratora organizacji.

Gdy wygenerujesz plik JSON z metadanymi, możesz opublikować aplikację w Konsoli Play:

 1. Konsoli Play zaloguj się na konto administratora organizacji.
  Jeśli jeszcze nie masz tego za sobą, musisz powiązać to konto z Konsolą Play (więcej informacji znajdziesz w sekcji Zakładanie konta dewelopera w Google Play).
 2. Utwórz aplikację prywatną, publikując ją w swojej organizacji. W sekcji Dostęp do aplikacji prywatnych dodaj co najmniej 1 organizację.
 3. Kliknij Prześlij zewnętrzne pliki APK.
 4. W prawym górnym rogu strony kliknij Utwórz nową wersję.
 5. W sekcji „Podpisywanie aplikacji przez Google Play” kliknij Zarządzaj ustawieniami i wybierz Rezygnuję z podpisywania aplikacji przez Google Play.
 6. Kliknij kolejno Zaktualizuj i Zrezygnuj.
 7. W sekcji „Pakiety aplikacji i pliki APK” kliknij Prześlij.
 8. Prześlij plik JSON z metadanymi aplikacji i wypełnij pole Nazwa wersji. Kliknij Zapisz.
 9. Plik APK zostanie przesłany i wyświetlą się jego szczegóły.
 10. Spróbuj zmienić niektóre pola tak, aby plik konfiguracyjny w pliku JSON był nieprawidłowy. Podczas przesyłania pliku JSON pojawi się komunikat o błędzie.
 11. Jeśli na stronie zarządzanego Sklepu Google Play nie wybrano żadnej organizacji lub jeśli nie zrezygnowano z podpisywania aplikacji przez Google Play, podczas przesyłania pojawi się komunikat o błędzie.

Uwierzytelnianie żądań pobierania plików APK hostowanych zewnętrznie

Gdy zarządzany Sklep Play wysyła żądanie pobrania pakietu APK z serwera zewnętrznego, przesyła również plik cookie z tokenem internetowym JSON (JWT). Zalecamy zdekodowanie pliku JWT w celu uwierzytelnienia pobierania. Więcej informacji znajdziesz w sekcji poświęconej uwierzytelnianiu pobierania na serwerze przedsiębiorstwa.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
7289330812420058110