Google Play Games

Google Play Games

Ứng dụng Google Play Games giúp bạn chơi vui hơn. Bạn có thể khám phá những trò chơi hấp dẫn mới, từ thể loại hành động đến giải đố. Tính năng "Chơi ngay" cho phép bạn chơi nhiều trò mà không cần cài đặt. Bạn có thể lưu tiến trình và theo dõi thành tích đạt được khi bạn lên cấp. Bạn cũng có thể chơi tiếp từ nơi bạn đã dừng lại trên bất kỳ thiết bị nào.