Zmena krajiny v službe Google Play

Ak sa presťahujete do inej krajiny, zrejme budete chcieť zmeniť krajinu v službe Google Play. Pomocou krajiny v službe Google Play sa určuje, aký obsah máte v obchode k dispozícii. Aplikácie, hry a ďalší obsah v Obchode sa môžu líšiť podľa krajiny.

 • Krajinu v službe Play môžete zmeniť raz za rok. Ak ju zmeníte, najbližšie je budete môcť upraviť až po roku.
 • Po zmene krajiny nebudete môcť v novej krajine použiť zostatok v službe Google Play zo starej krajiny.

Zmena krajiny v službe Google Play

Krajinu zmeníte tak, že nastavíte novú v službe Google Play. Ak chcete nastaviť novú krajinu, musíte sa v nej nachádzať a používať spôsob platby z tejto krajiny.

 1. Otvorte v telefóne alebo tablete s Androidom Obchod Google Play Google Play.
 2. Klepnite na ponuku Ponuka a potom Účet a potom Krajina a profily.
 3. Klepnite na krajinu, kde chcete pridať účet.
 4. Postupujte podľa pokynov na obrazovke a k danej krajine pridajte spôsob platby.
 5. Prvý spôsob platby musí byť z krajiny, pre ktorú pridávate profil. Po vytvorení profilu môžete pridať spôsoby platby z iných krajín.
 6. Vytvorí sa profil Google Payments prepojený s novou krajinou. Obchod Google Play sa automaticky zmení na novú krajinu. Zmena môže trvať až 24 hodín.

Prepínanie medzi existujúcimi profilmi s rôznymi krajinami

Ak ste si vytvorili profil v novej krajine, môžete prepínať medzi novým a starým účtom:

 1. Otvorte v telefóne alebo tablete s Androidom Obchod Google Play Google Play.
 2. Klepnite na ponuku Ponuka a potom Účet a potom Krajina a profily. Zobrazia sa dve krajiny: aktuálna krajina v službe Google Play a krajina, v ktorej sa momentálne nachádzate.
 3. Klepnite na krajinu, na ktorú chcete zmeniť. Úplná aktualizácia krajiny môže trvať až 24 hodín.

Poznámka: Krajinu v službe Play môžete zmeniť iba raz za rok. Ak ju zmeníte, najbližšie je budete môcť upraviť až po roku.

Možnosť pridať krajinu sa nezobrazuje

Táto možnosť sa nezobrazuje v nasledujúcich prípadoch:
 • V poslednom roku ste nezmenili krajinu.
 • Momentálne nie ste v novej krajine. Vychádza sa z vašej adresy IP.
 • Ste členom rodinnej mediatéky Google Play.

Čo sa stane so zostatkom v službe Google Play po zmene krajiny

Zostatok v službe Google Play je prepojený s krajinou v službe Google Play. Ak máte zostatok v službe Google Play a zmeníte krajinu, nebudete ho môcť použiť v novej krajine.
Bude však naďalej prepojený so starou krajinou. Ak opäť zmeníte na starú krajinu, budete ho môcť znova použiť.
Poznámka: Krajinu v službe Play môžete zmeniť iba raz za rok. Ak ju zmeníte, najbližšie je budete môcť upraviť až po roku.

Riešenie problémov so zmenou krajiny v službe Google Play

Ak nemôžete zmeniť krajinu v službe Google Play alebo sa táto možnosť nezobrazuje, skúste postupovať nasledovne:

Vymažte vyrovnávaciu pamäť a údaje

 1. Otvorte v telefóne alebo tablete aplikáciu Nastavenia Aplikácia Nastavenia.
 2. Klepnite na Aplikácie a upozornenia a potom Zobraziť všetky aplikácie.
 3. Posuňte zobrazenie nadol a klepnite na Obchod Google Play Google Play.
 4. Klepnite na Úložisko a potom Vymazať vyrovnávaciu pamäť.
 5. Klepnite na Vymazať priestor a potom OK.

Skontrolujte, či je aplikácia aktuálna

 1. Otvorte aplikáciu Obchod Google Play Google Play.
 2. Klepnite na ponuku Ponuka a potom Moje aplikácie a hry.
 3. Hry s dostupnou aktualizáciou sú označené štítkom Aktualizovať. Môžete tiež vyhľadať konkrétnu hru. 
 4. Klepnite na Aktualizovať.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?