Ukladanie článkov na čítanie neskôr

Uložte si články do časti Prečítať neskôr v aplikácii Kiosk, aby ste sa k nim mohli neskôr ľahko vrátiť.

Uloženie článku do zoznamu Prečítať neskôr

  1. Prejdite do aplikácie Kiosk Google Play Kiosk Play.
  2. Klepnutím otvorte požadovaný článok.
  3. Klepnite v hornej časti obrazovky na ikonu Prečítať neskôr Add bookmark. Po pridaní článku sa ikona zmení na sivú. 
  4. Článok sa uloží do časti Prečítať neskôr v dolnej časti obrazovky. 

Odstránenie článku zo zoznamu Prečítať neskôr

  1. Prejdite do časti Prečítať neskôr v dolnej časti obrazovky. 
  2. Prejdite na článok a klepnite na sivú ikonu Prečítať neskôr Bookmark.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?