Artikelen opslaan in 'Later lezen'

Sla artikelen op in het gedeelte 'Later lezen' van de Kiosk-app zodat u ze later gemakkelijk kunt terugvinden.

Een artikel opslaan in 'Later lezen'

  1. Ga naar de Google Play Kiosk-app Play Kiosk.
  2. Tik op een artikel om dit te openen.
  3. Tik boven aan het scherm op het pictogram 'Later lezen' Add bookmark. Wanneer u het artikel heeft toegevoegd, wordt het pictogram effen grijs. 
  4. Het artikel wordt opgeslagen in het gedeelte Later lezen onder aan het scherm. 

Een artikel verwijderen uit 'Later lezen'

  1. Ga naar Later lezen onder aan het scherm. 
  2. Tik in het artikel op het grijze pictogram 'Later lezen' Bookmark.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?