Thay đổi cách bạn mở ứng dụng tức thì từ các liên kết

Bạn có thể thay đổi các tùy chọn cài đặt của mình để mở liên kết trong ứng dụng tức thì hay trang web. Nếu bạn bật tùy chọn "Nâng cấp liên kết web" và nhấp vào một số liên kết nhất định, ứng dụng tức thì có thể mở và bạn sẽ có thể sử dụng một số tính năng của ứng dụng đó mà không cần cài đặt ứng dụng đầy đủ. Nếu tùy chọn cài đặt này tắt thì liên kết sẽ mở trong một trang web. Tìm hiểu thêm về ứng dụng tức thì.

  1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Cửa hàng Google Play Google Play.
  2. Nhấn vào biểu tượng Menu Trình đơnsau đó Cài đặt.
  3. Chọn Google Play Instant.
  4. Bật hoặc tắt tùy chọn Nâng cấp liên kết web.

Ngay cả khi tùy chọn cài đặt này bị tắt, bạn luôn có thể tiếp tục dùng thử các ứng dụng tức thì bằng cách nhấp vào các liên kết gắn thương hiệu Google Play.

Lưu ý: Nếu bạn không thấy Google Play Instant trong mục cài đặt của mình, thì có thể công nghệ này không hỗ trợ loại thiết bị của bạn.

Tìm hiểu thêm về ứng dụng tức thì

Khi bạn nhấp vào liên kết đến một ứng dụng (từ kết quả tìm kiếm, email hoặc quảng cáo, v.v.), một số ứng dụng có thể mở qua Google Play Instant và cho phép bạn dùng thử trước khi cài đặt. Các ứng dụng này, gọi là "ứng dụng tức thì", sẽ cho phép bạn sử dụng một số tính năng mà không cần phải cài đặt ứng dụng.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?