Xem trạng thái chứng nhận Play Protect

Các thiết bị được chứng nhận Play Protect:

  • Bao gồm ứng dụng độc quyền theo giấy phép của Google
  • Đã vượt qua quy trình kiểm tra tính tương thích với Android

Chỉ các thiết bị được chứng nhận Play Protect mới đủ điều kiện để tích hợp các ứng dụng của Google, như ứng dụng Cửa hàng Google Play.

Kiểm tra trạng thái chứng nhận Play Protect

  1. Mở ứng dụng Cửa hàng Google Play Google Play.
  2. Nhấn vào biểu tượng Menu Trình đơn sau đó Cài đặt.
  3. Trong mục "Chứng nhận Play Protect", bạn sẽ thấy thiết bị của mình có được chứng nhận Play Protect hay không. 

Nếu thiết bị của bạn chưa được chứng nhận Play Protect thì sao

Nếu thiết bị của bạn chưa được chứng nhận Play Protect, Google sẽ không có bản ghi kết quả kiểm tra tính tương thích với Android.

Xin lưu ý rằng:

  • Các thiết bị chưa được chứng nhận Play Protect có thể không an toàn.
  • Các thiết bị chưa được chứng nhận Play Protect có thể không nhận được bản cập nhật hệ thống Android hoặc cập nhật ứng dụng.
  • Các ứng dụng của Google trên thiết bị chưa được chứng nhận Play Protect không được cấp phép và có thể không phải là ứng dụng thực của Google.
  • Các ứng dụng và tính năng trên thiết bị chưa được chứng nhận Play Protect có thể không hoạt động bình thường.
  • Dữ liệu trên thiết bị chưa được chứng nhận Play Protect có thể không sao lưu an toàn.

Việc cần làm nếu thiết bị của bạn chưa được chứng nhận Play Protect

Nếu thiết bị của bạn chưa được chứng nhận Play Protect, bạn nên liên hệ với nhà sản xuất thiết bị. Hãy yêu cầu họ cung cấp thiết bị được kiểm tra đầy đủ và được chứng nhận Play Protect.

Xem danh sách các nhà sản xuất được chứng nhận Play Protect.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố