Aankoopgoedkeuringen op Google Play

Als je een ouder in een gezinsgroep bent, kun je vereisen dat gezinsleden je toestemming vragen om content op Google Play te kopen of te downloaden.

Instellingen voor aankoopgoedkeuring wijzigen

Als u de gezinsbeheerder van de gezinsgroep bent, kunt u voor elk lid van de groep de instelling voor aankoopgoedkeuring kiezen. Bent u een ouder in de gezinsgroep, dan kunt u alleen de instelling voor aankoopgoedkeuring kiezen voor gezinsleden van wie het account met Family Link wordt beheerd.

 1. Open de Play Store-app Google Play op uw Android-telefoon of -tablet.
 2. Tik linksboven op Menu Menu en dan Account en dan Gezin en dan Gezinsleden beheren.
 3. Tik op de naam van een gezinslid.
 4. Tik op Aankoopgoedkeuring.
 5. Selecteer Alle content, Alleen betaalde content, Alleen in-app-aankopen of Geen goedkeuring vereist.
Alle content

Gezinsleden die jonger zijn dan achttien jaar en een account hebben dat met Family Link wordt beheerd, hebben uw goedkeuring nodig voor alle content die ze willen downloaden, ook als deze gratis is. Gezinsleden die ouder zijn dan achttien jaar en een Google-account hebben dat onder toezicht staat, kunnen zonder uw goedkeuring de gezinsbetaalmethode gebruiken om films en tv-programma's te kopen.

Opmerking: Voor eerdere downloads, updates en content die via de gezinsbibliotheek zijn gedeeld, is uw goedkeuring niet vereist, ook niet als die content is verkregen voordat er onder toezicht staande leden aan uw gezinsgroep werden toegevoegd.

Alle betaalde content via de gezinsbetaalmethode

Gezinsleden hebben uw goedkeuring nodig voor alle aankopen die worden gedaan via de gezinsbetaalmethode, waaronder betaalde apps en items die vanuit apps worden verkocht. Gezinsleden die ouder zijn dan achttien jaar en een Google-account hebben dat onder toezicht staat, kunnen nog steeds zonder uw goedkeuring de gezinsbetaalmethode gebruiken om films en tv-programma's te kopen.

Deze instelling is niet beschikbaar voor gezinsleden die achttien jaar of ouder zijn en een account hebben dat niet met Family Link wordt beheerd.

Opmerking: Is de optie 'Alle betaalde content' uitgegrijsd voor een gezinslid dat jonger is dan achttien jaar, vraag dit gezinslid dan te controleren of de accountgegevens, waaronder de geboortedatum, correct zijn opgeslagen.

Alleen in-app-aankopen via de gezinsbetaalmethode

Gezinsleden hebben alleen uw goedkeuring nodig om de gezinsbetaalmethode te gebruiken voor in-app-aankopen die door Google Play in rekening worden gebracht, zoals munten in games.

Geen goedkeuring vereist

Gezinsleden hebben geen goedkeuring nodig om aankopen te doen via de gezinsbetaalmethode.

Verzoeken goedkeuren of afwijzen

Als u ouder in een gezinsgroep bent, kunt u verzoeken voor content van Google Play goedkeuren of afwijzen.

Wanneer een aankoop is voltooid, ontvangt de gezinsbeheerder een betalingsbewijs per e-mail.

Betaalde content
 1. Wanneer een gezinslid een aankoop doet, wordt een scherm weergegeven waarin om uw wachtwoord wordt gevraagd.
 2. Controleer het verzoek.
 3. Als u het wilt goedkeuren, voert u het wachtwoord voor uw Google-account in op het apparaat van uw gezinslid.
 4. Tik op Goedkeuren.
Gratis content

Als een kind van wie het Google-account met Family Link wordt beheerd, goedkeuring nodig heeft voor content van Google Play, wordt er een scherm met twee opties geopend wanneer het kind content probeert te downloaden of te openen:

Bericht sturen

 1. U ontvangt een melding op uw apparaat.
 2. Controleer het verzoek. Als u meer details wilt bekijken, tikt u op het verzoek of de naam van de app.
 3. Tik op Goedkeuren of Afwijzen.

Opmerking: Als u meldingen voor de Family Link-app of de Play Store-app uitschakelt, ontvangt u geen melding wanneer er een verzoek is.

Nu vragen

 1. Bekijk het verzoek op het apparaat van uw kind.
 2. Bepaal of u het verzoek wilt goedkeuren. Zo ja, voer dan het wachtwoord van uw Google-account in op het apparaat van uw kind.
 3. Tik op Goedkeuren.
Alle in behandeling zijnde verzoeken voor gratis content bekijken

U kunt alle in behandeling zijnde verzoeken voor gratis content en uw goedkeuringsgeschiedenis bekijken.

Play Store-app

 1. Open de Play Store-app Google Play op uw Android-telefoon of -tablet.
 2. Tik linksboven op Menu Menu en dan Account en dan Gezin en dan Goedkeuringsverzoeken beheren.

Family Link-app

 1. Open de Family Link-app Family Link op uw Android-telefoon of -tablet.
 2. Tik linksboven op Menu Menu en dan Goedkeuringsverzoeken.

 

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?