Εγκρίσεις αγορών στο Google Play

Εάν είστε γονέας σε μια ομάδα οικογένειας, μπορείτε να τη ρυθμίσετε έτσι ώστε να απαιτείται η έγκρισή σας πριν τα μέλη της οικογένειάς σας πραγματοποιήσουν αγορές ή λήψεις περιεχομένου στο Google Play.

Αλλαγή ρυθμίσεων εγκρίσεων αγορών

Εάν είστε ο διαχειριστής οικογένειας, μπορείτε να επιλέξετε τις ρυθμίσεις έγκρισης αγορών για οποιοδήποτε μέλος της οικογένειάς σας. Εάν είστε γονέας στην ομάδα οικογένειας, μπορείτε να επιλέξετε τις ρυθμίσεις έγκρισης αγορών για τα μέλη της οικογένειας με λογαριασμούς των οποίων η διαχείριση γίνεται με το Family Link.

 1. Σε τηλέφωνο ή tablet Android, ανοίξτε την εφαρμογή Play Store Google Play.
 2. Επάνω αριστερά, πατήστε Μενού Μενού και μετά Λογαριασμός και μετά Οικογένεια και μετά Διαχείριση μελών της οικογένειας.
 3. Πατήστε το όνομα ενός μέλους της οικογένειας.
 4. Πατήστε Εγκρίσεις αγορών.
 5. Επιλέξτε Όλο το περιεχόμενο, Μόνο περιεχόμενο επί πληρωμή, Μόνο αγορές εντός εφαρμογής ή Δεν απαιτείται έγκριση.
Όλο το περιεχόμενο

Τα μέλη της οικογένειας κάτω των 18 ετών με λογαριασμούς των οποίων η διαχείριση γίνεται με το Family Link, χρειάζονται την έγκρισή σας για τη λήψη περιεχομένου, ακόμη και αν είναι δωρεάν. Εάν ένα μέλος της οικογένειας είναι άνω των 18 ετών και διαθέτει εποπτευόμενο Λογαριασμό Google, μπορεί να χρησιμοποιήσει τον οικογενειακό τρόπο πληρωμής για να αγοράσει ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές χωρίς την έγκρισή σας.

Σημείωση: Οι προηγούμενες λήψεις, οι ενημερώσεις και το περιεχόμενο που κοινοποιείται μέσω της Οικογενειακής βιβλιοθήκης δεν θα απαιτούν την έγκρισή σας, ακόμα και αν το περιεχόμενο αυτό αποκτήθηκε πριν προστεθούν στην οικογένειά σας τα εποπτευόμενα μέλη.

Όλες οι αγορές που πραγματοποιούνται με χρήση του οικογενειακού τρόπου πληρωμής

Τα μέλη της οικογένειας χρειάζονται την έγκρισή σας για όλες τις αγορές που πραγματοποιούνται χρησιμοποιώντας τον οικογενειακό τρόπο πληρωμής, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών επί πληρωμή ή των προϊόντων που πωλούνται εντός των εφαρμογών. Εάν ένα μέλος της οικογένειας είναι άνω των 18 ετών και διαθέτει εποπτευόμενο Λογαριασμό Google, μπορεί ακόμα να χρησιμοποιήσει τον οικογενειακό τρόπο πληρωμής για να αγοράσει ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές χωρίς την έγκρισή σας.

Αυτή η ρύθμιση δεν είναι διαθέσιμη για τα μέλη της οικογένειας άνω των 18 ετών με λογαριασμούς των οποίων η διαχείριση δεν γίνεται με το Family Link.

Σημείωση: Εάν η επιλογή για την ενεργοποίηση του στοιχείου "Όλο το επί πληρωμή περιεχόμενο" είναι γκριζαρισμένη για ένα μέλος της οικογένειας με ηλικία κάτω των 18 ετών, ζητήστε από αυτό το μέλος της οικογένειας να ελέγξει εάν οι πληροφορίες λογαριασμού του είναι σωστές, συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας γέννησής του.

Μόνο αγορές εντός εφαρμογής που πραγματοποιούνται με χρήση του οικογενειακού τρόπου πληρωμής

Τα μέλη της οικογένειας χρειάζονται την έγκρισή σας για χρήση του οικογενειακού τρόπου πληρωμής μόνο για να κάνουν αγορές εντός εφαρμογής, όπως νομίσματα σε παιχνίδια.

Δεν απαιτείται έγκριση

Τα μέλη της οικογένειάς σας δεν χρειάζονται καμία έγκριση για την πραγματοποίηση αγορών με χρήση του οικογενειακού τρόπου πληρωμής.

Έγκριση ή απόρριψη αιτημάτων

Εάν είστε γονέας σε μια ομάδα οικογένειας, μπορείτε να εγκρίνετε ή να απορρίψετε αιτήματα περιεχομένου από το Google Play.

Όταν ολοκληρωθεί η αγορά, ο διαχειριστής της οικογένειας λαμβάνει μια απόδειξη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Περιεχόμενο επί πληρωμή
 1. Όταν ένα μέλος της οικογένειας πραγματοποιήσει μια αγορά, θα εμφανιστεί μια οθόνη που ζητά τον κωδικό πρόσβασής σας.
 2. Ελέγξτε το αίτημα.
 3. Για να το εγκρίνετε, εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης του Λογαριασμού σας Google στη συσκευή του.
 4. Πατήστε Έγκριση.
Δωρεάν περιεχόμενο

Εάν απαιτείται γονική έγκριση για περιεχόμενο Play για ένα παιδί με Λογαριασμό Google του οποίου η διαχείριση γίνεται με το Family Link, θα εμφανίζεται μια οθόνη με δύο επιλογές όταν προσπαθεί να κατεβάσει ή να αποκτήσει πρόσβαση σε περιεχόμενο:

Αίτημα μέσω μηνύματος

 1. Θα λάβετε μια ειδοποίηση στη συσκευή σας.
 2. Ελέγξτε το αίτημα. Για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες, πατήστε το αίτημα ή το όνομα της εφαρμογής.
 3. Πατήστε Έγκριση ή Απόρριψη.

Σημείωση: Εάν απενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις για την εφαρμογή Family Link ή την εφαρμογή Play Store, δεν θα λαμβάνετε ειδοποιήσεις όταν υπάρχει κάποιο αίτημα.

Άμεσο αίτημα

 1. Θα ελέγξετε το αίτημα στη συσκευή του παιδιού σας.
 2. Για να το εγκρίνετε, εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης του Λογαριασμού σας Google στη συσκευή του.
 3. Πατήστε Έγκριση.
Εμφάνιση όλων των εκκρεμών αιτημάτων για δωρεάν περιεχόμενο

Μπορείτε να δείτε όλα τα εκκρεμή αιτήματα για δωρεάν περιεχόμενο, καθώς και το ιστορικό εγκρίσεών σας.

Εφαρμογή Play Store

 1. Σε τηλέφωνο ή tablet Android, ανοίξτε την εφαρμογή Play Store Google Play.
 2. Επάνω αριστερά, πατήστε Μενού Μενού και μετά Λογαριασμός και μετά Οικογένεια και μετά Διαχείριση αιτημάτων έγκρισης.

Εφαρμογή Family Link

 1. Σε τηλέφωνο ή tablet Android, ανοίξτε την εφαρμογή Family Link Family Link.
 2. Επάνω αριστερά, πατήστε Μενού Μενού και μετά Αιτήματα έγκρισης.

 

 

Συμβουλή: Μπορείτε να διαχειριστείτε ξεχωριστά τις εγκρίσεις για τις προτεινόμενες εφαρμογές που κατεβάζετε στο Google Kids Space, μέσω των ρυθμίσεων του Google Kids Space.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας