Εγκρίσεις αγορών στο Google Play

Εάν είστε γονέας σε μια ομάδα οικογένειας, μπορείτε να θέσετε έναν περιορισμό, βάσει του οποίου τα μέλη της οικογένειας θα πρέπει να λάβουν την έγκρισή σας για να πραγματοποιήσουν αγορές ή λήψεις περιεχομένου στο Google Play. Οι ρυθμίσεις έγκρισης αγορών ισχύουν μόνο για αγορές που πραγματοποιούνται μέσω του συστήματος χρέωσης του Google Play.

Αλλαγή ρυθμίσεων εγκρίσεων αγορών

Εάν είστε ο διαχειριστής οικογένειας, μπορείτε να επιλέξετε τις ρυθμίσεις έγκρισης αγορών για οποιοδήποτε μέλος της οικογένειάς σας. Εάν είστε γονέας στην ομάδα οικογένειας, μπορείτε να επιλέξετε τις ρυθμίσεις έγκρισης αγορών για τα μέλη της οικογένειας με λογαριασμούς των οποίων η διαχείριση γίνεται με το Family Link.

Εφαρμογή Google Play
 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Google Play.
 2. Επάνω δεξιά, πατήστε τη φωτογραφία προφίλ.
 3. Πατήστε Ρυθμίσεις και μετά Οικογένεια και μετά Διαχείριση μελών οικογένειας.
 4. Επιλέξτε το όνομα ενός μέλους της οικογένειας.
 5. Πατήστε Εγκρίσεις αγορών.
 6. Επιλέξτε τον τύπο των αγορών για τις οποίες θέλετε να απαιτείται έγκριση:
  • Όλο το περιεχόμενο
  • Όλες οι αγορές που πραγματοποιούνται με χρήση του οικογενειακού τρόπου πληρωμής
  • Μόνο αγορές εντός εφαρμογής
  • Δεν απαιτείται έγκριση
Εφαρμογή Family Link
 1. Στη συσκευή σας, ανοίξτε την εφαρμογή Family Link Family Link.
 2. Πατήστε το όνομα του παιδιού σας και μετά Περιορισμοί περιεχομένου και μετά Google Play.
 3. Στην ενότητα Εγκρίσεις αγορών και λήψεων, πατήστε Απαίτηση έγκρισης για.
 4. Επιλέξτε τον τύπο έγκρισης αγοράς που θέλετε να εκχωρήσετε:
  • Όλο το περιεχόμενο
  • Μόνο περιεχόμενο επί πληρωμή
  • Μόνο αγορές εντός εφαρμογής
  • Δεν απαιτείται έγκριση

Έγκριση ή απόρριψη αιτημάτων

Εάν είστε γονέας σε μια ομάδα οικογένειας, μπορείτε να εγκρίνετε ή να απορρίψετε αιτήματα για περιεχόμενο από το Google Play.

Όταν ολοκληρωθεί μια αγορά μέσω του συστήματος χρέωσης του Google Play, ο διαχειριστής της οικογένειας λαμβάνει μια απόδειξη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Μπορείτε να διαχειριστείτε ξεχωριστά τις εγκρίσεις για τις προτεινόμενες εφαρμογές που κατεβάζετε στο Google Kids Space, μέσω των ρυθμίσεων του Google Kids Space.
Περιεχόμενο επί πληρωμή
 1. Όταν ένα μέλος της οικογένειάς σας πραγματοποιήσει μια αγορά χρησιμοποιώντας το σύστημα χρέωσης του Google Play, θα εμφανιστεί μια οθόνη που θα ζητά τον κωδικό πρόσβασής σας.
 2. Ελέγξτε το αίτημα.
 3. Για να το εγκρίνετε, εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης του Λογαριασμού σας Google στη συσκευή.
 4. Πατήστε Έγκριση.
Περιεχόμενο χωρίς χρέωση

Εάν απαιτείται γονική έγκριση για περιεχόμενο Play για ένα παιδί με Λογαριασμό Google του οποίου η διαχείριση γίνεται με το Family Link, θα εμφανίζεται μια οθόνη με δύο επιλογές όταν προσπαθεί να κατεβάσει ή να αποκτήσει πρόσβαση σε περιεχόμενο:

Αίτημα μέσω μηνύματος

Για να μεταβείτε σε αυτή τη ρύθμιση απευθείας στην εφαρμογή, πατήστε το παρακάτω κουμπί:

Διαχείριση αιτημάτων έγκρισης

 1. Θα λάβετε μια ειδοποίηση στο τηλέφωνό σας.
 2. Ελέγξτε το αίτημα. Για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες, πατήστε στο αίτημα ή στο όνομα της εφαρμογής.
 3. Πατήστε Έγκριση ή Απόρριψη.

Άμεσο αίτημα

 1. Θα ελέγξετε το αίτημα στη συσκευή του παιδιού σας.
 2. Για να το εγκρίνετε, εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης του Λογαριασμού σας Google στη συσκευή του.
 3. Πατήστε Έγκριση.
Συμβουλή: Εάν απενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις για την εφαρμογή Family Link ή την εφαρμογή Play Store, δεν θα λαμβάνετε ειδοποιήσεις όταν υπάρχει κάποιο αίτημα.
Εύρεση αιτημάτων για περιεχόμενο σε εκκρεμότητα

Εφαρμογή Play Store

 1. Σε συσκευή Android, ανοίξτε την εφαρμογή Play Store Google Play.
 2. Επάνω δεξιά, πατήστε τη φωτογραφία προφίλ ή το αρχικό σας γράμμα και μετά Ρυθμίσεις και μετά Οικογένεια.
 3. Πατήστε Διαχείριση αιτημάτων έγκρισης.

Εφαρμογή Family Link

 1. Στη συσκευή σας, ανοίξτε την εφαρμογή Family Link Family Link
 2. Επάνω δεξιά, πατήστε Ειδοποιήσεις .
Ανάκληση αιτημάτων αγορών
Στη συσκευή Android, τα μέλη της οικογένειας μπορούν να ανακαλέσουν τα αιτήματα αγορών με πληρωμές σε εκκρεμότητα από την καρτέλα του ιστορικού παραγγελιών στο Google Play.
Αιτήματα αγορών χωρίς οικογενειακό τρόπο πληρωμής

Εάν είστε ο διαχειριστής της οικογένειας και δεν έχετε προσθέσει έναν οικογενειακό τρόπο πληρωμής, τα μέλη της οικογένειας μπορούν να ζητήσουν την έγκρισή σας για να κάνουν μια αγορά. Μάθετε περισσότερα για τον οικογενειακό τρόπο πληρωμής.

Μπορείτε να ολοκληρώσετε την αγορά με οποιονδήποτε τρόπο πληρωμής έχετε προσθέσει στον λογαριασμό σας στο Google Play, συμπεριλαμβανομένων των δωροκαρτών Google Play. Όταν ολοκληρώσετε την αγορά, θα λάβετε μια επιβεβαίωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον Λογαριασμό σας Google. Η αγορά θα εμφανιστεί στο Ιστορικό παραγγελιών σας στο Google Play.

Εάν τα μέλη της οικογένειας υποβάλουν ένα αίτημα αγοράς, θα λάβουν επίσης ένα μήνυμα επιβεβαίωσης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την αγορά. Οι ρυθμίσεις έγκρισης αγορών ισχύουν για αγορές που πραγματοποιούνται μέσω του συστήματος χρέωσης του Google Play, συμπεριλαμβανομένων των μηνυμάτων επιβεβαίωσης αγορών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Συμβουλές:

 • Τα μέλη της οικογένειας μπορούν να ζητήσουν έγκριση για να αγοράσουν εφαρμογές επί πληρωμή ή να πραγματοποιήσουν αγορές εντός εφαρμογής. Δεν περιλαμβάνονται αγορές από τα Βιβλία Play, το Google TV ή αγορές συνδρομών.
 • Εάν προσθέσετε έναν οικογενειακό τρόπο πληρωμής, τα αιτήματα αγορών χωρίς οικογενειακό τρόπο πληρωμής δεν θα είναι διαθέσιμα στην ομάδα οικογένειάς σας.
 • Τα μέλη της οικογένειας δεν μπορούν να βρουν ή να χρησιμοποιήσουν τον τρόπο πληρωμής του διαχειριστή οικογένειας χωρίς την άδειά του.
 • Οι διαχειριστές οικογένειας δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις προωθητικές προσφορές που είχαν εξαργυρωθεί στο παρελθόν ή να εξαργυρώσουν νέες προωθητικές προσφορές, για να ολοκληρώσουν αιτήματα αγορών. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις Προσφορές στο Google Play.
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού