Inštalácia aplikácií pre Android na Chromebooku

Aplikácie pre Android môžete stiahnuť a používať v Chromebooku pomocou aplikácie Obchod Google Play.

Obchod Google Play je momentálne k dispozícii len v niektorých Chromebookoch. Ďalšie informácie o tom, ktoré Chromebooky podporujú aplikácie pre Android

Poznámka: Ak používate Chromebook v práci alebo škole, je možné, že si nebudete môcť pridať Obchod Google Play ani sťahovať aplikácie pre Android. Ďalšie informácie získate od správcu.

1. krok: stiahnite si aplikáciu Obchod Google Play

1. Aktualizácia softvéru v Chromebooku

Ak chcete získať aplikácie pre Android v Chromebooku, musíte mať aktuálnu verziu systému Chrome OS. Ako aktualizovať operačný systém Chromebooku 

2. Prihlásenie sa do Obchodu Google Play

 1. Vpravo dole vyberte čas.
 2. Vyberte položku Nastavenia .
 3. V časti Obchod Google Play vedľa položky Inštalovať aplikácie a hry zo služby Google Play v Chromebooku vyberte možnosť Zapnúť.
  Poznámka: Ak sa vám táto možnosť nezobrazuje, váš Chromebook nepodporuje aplikácie pre Android. 
 4. V okne, ktoré sa zobrazí, vyberte položku Viac.
 5. Zobrazí sa výzva, aby ste vyjadrili súhlas so zmluvnými podmienkami. Prečítajte si ich a vyjadrite súhlas výberom možnosti Súhlasím.

2. krok: stiahnite si aplikácie pre Android

Teraz môžete v Chromebooku vyhľadávať a sťahovať aplikácie pre Android.

Chromebook automaticky nestiahne rovnaké aplikácie pre Android ako telefón či tablet, takže si ich budete musieť stiahnuť znova. Niektoré aplikácie zase nefungujú vo všetkých Chromebookoch, takže ich nebudete môcť stiahnuť.

Poznámka: Obchod Google Play a stiahnuté aplikácie pre Android sú k dispozícii iba pre účet, ktorý sa prihlásil ako prvý. Ak ich chcete používať v inom účte, odhláste sa zo všetkých účtov a prihláste sa pomocou požadovaného účtu.

Aktualizácia verzie aplikácie, povolení alebo nastavení

Inštalácia aktualizácií aplikácií

Ak sa v pravom dolnom rohu obrazovky objaví upozornenie Dostupné aktualizácie, vyberte možnosť Aktualizovať alebo Aktualizovať všetky.

Ak sa nezobrazí, postupujte nasledovne:

 1. V rohu obrazovky vyberte Spúšťač a potom šípka nahor .
 2. Vyberte Obchod Play Google Play.
 3. Aktualizujte aplikácie podľa príslušných krokov.
Zmena povolení

Zmena povolení aplikácie

Po inštalácii aplikácie pre Android môžete ovládať, k akým možnostiam alebo informáciám bude mať prístup, tzv. povolenia.

 1. Vpravo dole vyberte čas.
 2. Vyberte položku Nastavenia .
 3. V časti Obchod Google Play vyberte položku Obchod Google Play.
 4. Vyberte položku Spravovať predvoľby Androidu.
 5. V časti Zariadenie vyberte položku Aplikácie.
 6. Vyberte aplikáciu v zozname.
 7. Vyberte možnosť Povolenia.
 8. Vedľa povolenia, ktoré chcete zapnúť alebo vypnúť, vyberte prepínač alebo naň klepnite.

Zdieľanie polohy alebo zrušenie zdieľania

Pri prihlásení do aplikácií pre Android sa môžete rozhodnúť, či sa má Googlu zobrazovať vaša poloha. Ak chcete túto funkciu zapnúť alebo vypnúť, postupujte nasledovne:

 1. Vpravo dole vyberte čas.
 2. Vyberte položku Nastavenia .
 3. V časti Obchod Google Play vyberte položku Obchod Google Play.
 4. Vyberte položku Spravovať predvoľby Androidu.
 5. V časti Osobné vyberte položku Poloha.
 6. Ak chcete povolenia týkajúce sa polohy vypnúť, presuňte prepínač sprava doľava. Zapnete ich presunutím prepínača zľava doprava.
 7. Voliteľné: Ak chcete povolenia týkajúce sa polohy zapnúť alebo vypnúť pre konkrétnu aplikáciu, vyberte príslušnú aplikáciu a potom položku Povolenia. Potom vyberte prepínač Poloha.

Poznámka: Ak používate Chromebook v práci alebo škole, je možné, že nebudete môcť vybrať, či chcete zdieľať polohu.

Zálohovanie a synchronizácia aplikácií

Synchronizácia aplikácií vo viacerých Chromebookoch

Chromebook predvolene synchronizuje aplikácie pre Android, ktoré sú v ňom nainštalované, so všetkými ostatnými Chromebookmi, do ktorých ste sa prihlásili. Ak Chromebook nesynchronizuje aplikácie, skontrolujte nastavenia a uistite sa, že ste vybrali možnosť Synchronizovať všetko, prípadne zapli synchronizáciu aplikácií. Ďalšie informácie o tom, ako zmeniť nastavenia synchronizácie

Zálohovanie a obnovenie dát aplikácií

Automatické zálohovanie a obnovenie dát aplikácií pre Android je predvolene zapnuté. Ak teda začnete používať nový Chromebook, môžete si obnoviť dáta svojich aplikácií pre Android.

Postup zapnutia alebo vypnutia zálohovania a obnovenia:

 1. Vpravo dole vyberte čas.
 2. Vyberte položku Nastavenia .
 3. V časti Obchod Google Play vyberte položku Obchod Google Play.
 4. Vyberte položku Spravovať predvoľby Androidu.
 5. V časti Osobné vyberte možnosť Zálohovať moje dáta.
 6. Ak chcete zálohovanie dát vypnúť, presuňte prepínač sprava doľava. Funkciu zapnete presunutím prepínača zľava doprava.

Poznámka: Ak máte v Chromebooku vypnutú synchronizáciu, ale zapnuté zálohovanie aj obnovenie, vaše aplikácie pre Android sa budú zálohovať. Ak však máte viacero Chromebookov, je možné, že dáta aplikácií pre Android sa kompletne nesynchronizujú vo všetkých Chromebookoch.

Ako systém Chrome OS spracováva dáta aplikácií pre Android

Čo sa zobrazuje aplikáciám pre Android

 • Aplikácie pre Android môžu sťahovať položky do umiestnenia pre stiahnuté súbory vo vašom Chromebooku, aj ich čítať. Môžete to zmeniť tak, že na stránke s povoleniami aplikácie vypnete jej povolenie na prístup k úložisku.
 • Niektoré aplikácie pre Android, ktoré majú povolenie zobrazovať polohu, môžu mať tiež prístup k rozhraniu Bluetooth vo vašom Chromebooku.
 • Ak počas prehliadania v režime inkognito spustíte aplikáciu a pravým kliknutím myši otvoríte odkaz v danej aplikácii, opustíte režim inkognito.
 • Ak v Chromebooku deaktivujete Obchod Google Play, všetky dáta a nastavenia aplikácií pre Android budú z vášho zariadenia vymazané.
 • Môžete skontrolovať ďalšie nastavenia súkromianastavenia zabezpečenia, ktoré súvisia s používaním aplikácií pre Android. Nezabudnite, že niektoré nastavenia opísané v týchto odkazoch pre váš Chromebook neplatia alebo sa v ňom nezobrazujú.

Čo sa zobrazuje spoločnosti Google

Keď sa prihlásite na používanie Obchodu Google Play, niektoré systémové aplikácie a funkcie môžu Googlu odosielať informácie o tom, ako aplikácie používate.

Ak ste aktivovali odosielanie dát o využití a výkonnosti Chromebooku do Googlu, budeme predvolene získavať aj diagnostiky a údaje o používaní týkajúce sa aktivít vašich aplikácií pre Android, ako aj správy o zlyhaní. Správy o zlyhaní odosielané Chromom do Googlu môžu tiež obsahovať určité citlivé informácie o vašich aplikáciách pre Android.

Pre vývojárov: optimalizujte svoje aplikácie pre Android pre Chromebooky

Ak ste vývojár, prečítajte si ďalšie informácie o tom, ako optimalizovať aplikácie pre Android, aby lepšie fungovali v Chromebookoch.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory