Säga upp, pausa eller ändra en prenumeration på Google Play

Prenumerationer på Google Play förnyas automatiskt om du inte säger upp dem.

Kontrollera att du loggar in på Google-kontot du använde för dina prenumerationer.

Säga upp en prenumeration

Prenumerationen sägs inte upp om du avinstallerar appen.

 1. Öppna Google Play Butik Google Play på en mobil eller surfplatta med Android.
 2. Kontrollera att du är inloggad på rätt Google-konto.
 3. Tryck på menyn Meny följt av Prenumerationer.
 4. Välj den prenumeration du vill säga upp.
 5. Tryck på Säg upp prenumerationen.
 6. Följ anvisningarna.

Om du har en prenumeration i en app som tas bort från Google Play sägs prenumerationen upp. Den tidigare kostnaden för prenumerationen återbetalas inte.

Det här händer när du säger upp en prenumeration

När du säger upp en prenumeration kan du fortfarande använda prenumerationen under den tid du har betalat för.

Om du till exempel köper en prenumeration på ett år den 1 januari för 10 USD och bestämmer dig för att säga upp prenumerationen den 1 juli:

 • Du har tillgång till prenumerationen fram till den 31 december.
 • Du debiteras inte 10 USD för en ny årsprenumeration nästa 1 januari.

Återuppta eller återställa en prenumeration

Om du har sagt upp prenumerationen men den ännu inte har löpt ut

 1. Öppna Google Play Butik Google Play på en mobil eller surfplatta med Android.
 2. Kontrollera att du är inloggad på rätt Google-konto.
 3. Tryck på menyn Meny följt av Prenumerationer.
 4. Välj den prenumeration du vill återställa.
 5. Tryck på Återställ.
 6. Följ anvisningarna.

Obs! Vissa prenumerationer går inte att återställa.

Om du har sagt upp prenumerationen och den har löpt ut

Om du har sagt upp en prenumeration och prenumerationstiden är slut tecknar du en ny prenumeration.

Återbetalning för prenumerationer

Läs mer om återbetalningar av prenumerationer i returer och återbetalningar på Google Play

Pausa en prenumeration

I vissa appar kan du pausa prenumerationer. Prenumerationen pausas när den nuvarande faktureringsperioden löper ut.  

 1. Öppna Google Play Butik Google Play på en mobil eller surfplatta med Android.
 2. Kontrollera att du är inloggad på rätt Google-konto.
 3. Tryck på menyn Meny följt av Prenumerationer.
 4. Välj den prenumeration du vill pausa.
 5. Tryck på Hantera följt av Pausa betalningar.
 6. Välj hur länge du vill pausa betalningarna.
 7. Tryck på Bekräfta.

Återuppta betalningar för en pausad prenumeration

Du kan när som helst återuppta prenumerationen.

 1. Öppna Google Play Butik Google Play på en mobil eller surfplatta med Android.
 2. Kontrollera att du är inloggad på rätt Google-konto.
 3. Tryck på menyn Meny följt av Prenumerationer.
 4. Tryck på prenumerationen du vill återuppta.
 5. Tryck på Hantera följt av Återuppta.

Ändra prenumerationer

Kontrollera prenumerationer och förnyelsedatum
 1. Öppna Google Play Butik Google Play på en mobil eller surfplatta med Android.
 2. Kontrollera att du är inloggad på rätt Google-konto.
 3. Tryck på menyn Meny följt av Prenumerationer.
Ändra betalningsmetod för en prenumeration

Samma betalningsmetod som du använde när du tecknade prenumerationen används när den förnyas. Prenumerationer kan förnyas 24 timmar innan den nya prenumerationsperioden börjar.

Gör så här om du vill byta betalningsmetod eller uppdatera den:  

 1. Öppna Google Play Butik Google Play på en mobil eller surfplatta med Android.
 2. Kontrollera att du är inloggad på rätt Google-konto.
 3. Tryck på menyn Meny följt av Prenumerationer.
 4. Sök efter prenumerationen du vill uppdatera.
 5. Välj mellan följande:
  • Om prenumerationen pågår trycker du på Hantera.
  • Om du vill byta betalningsmetod trycker du på Uppdatera.
 6. Uppdatera betalningsmetoden enligt anvisningarna.

Om betalningsmetoden avvisas eller saknar täckning kan prenumerationen avslutas. Lägg till en extra betalningsmetod eller teckna en ny prenumeration.

Ändra prenumerationsperiod
 1. Öppna Google Play Butik Google Play på en mobil eller surfplatta med Android.
 2. Kontrollera att du är inloggad på rätt Google-konto.
 3. Tryck på menyn Meny följt av Prenumerationer.
 4. Välj prenumerationen det gäller.
 5. Tryck på Hantera följt av Ändra prenumerationen.

Om alternativet Ändra prenumerationen inte visas går det kanske inte att ändra prenumerationen för den appen.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?