Säga upp, pausa eller ändra en prenumeration på Google Play

Prenumerationer på Google Play är på obestämd tid och du debiteras i början av varje faktureringsperiod enligt dina prenumerationsvillkor (till exempel varje vecka, år eller någon annan period) såvida du inte säger upp prenumerationen.

Kontrollera att du loggar in på Google-kontot du använde för dina prenumerationer.

Avsluta en prenumeration

Du kan använda flödet med självhjälp för att avsluta en prenumeration.

Avsluta en prenumeration

Avsluta en prenumeration i Google Play-appen

Obs! Prenumerationen avslutas inte när du avinstallerar appen.
 1. Öppna dina prenumerationer på Google Play på Android-enheten.
 2. Välj den prenumeration du vill säga upp.
 3. Tryck på Säg upp prenumerationen.
 4. Följ anvisningarna.
Tips! Om du har en prenumeration i en app som tas bort från Google Play sägs prenumerationen upp. Tidigare prenumerationer kan inte återbetalas. Det finns dock vissa undantag som anges i den här artikeln och i Google Plays återbetalningspolicy.

Det här händer när du säger upp en prenumeration

Obs! Om du har förbundit dig till flera betalningar för prenumerationen genom köp via en betalningsplan kan du hitta information om att avbryta i avsnittet Detta händer när du har stoppat förnyelsen av en betalningsplan nedan.

När du säger upp en prenumeration kan du fortfarande använda den under tiden du har betalat för.

Om du till exempel köper en prenumeration på ett år den 1 januari för 10 USD och bestämmer dig för att säga upp prenumerationen den 1 juli

 • har du tillgång till prenumerationen fram till den 31 december
 • debiteras du inte 10 USD för en ny årsprenumeration nästa 1 januari.

Detta händer när du säger upp Play Pass

Alla appar som du har installerat från Play Pass och data i dem finns kvar på enheten. 

Detta gäller för innehåll som du har skaffat via Play Pass:

 • Om det är en betalapp blir du ombedd i appen att köpa den eller prenumerera på Play Pass
 • Köp i appar tas bort, men går att köpa för sig
 • Annonser börjar visas igen i appar där de tagits bort tidigare
 • Om du går med i Play Pass på nytt låses innehållet upp igen.

Vad händer när jag säger upp en förbetald prenumeration?

Förbetalda prenumerationer löper under en viss tidsperiod, så du behöver inte säga upp dem. De löper ut vid faktureringsperiodens slut.

Om du inte har använt den förbetalda prenumerationen kan du begära återbetalning för den. Läs mer om återbetalningar på Google Play.

Så här säger du upp en oanvänd förbetald prenumeration:

 1. Besök dina prenumerationer på Google Play på Android-enheten.
 2. Välj den prenumeration eller förbetalda prenumeration du vill säga upp.
 3. Tryck på Säg upp prenumerationen.
 4. Följ anvisningarna på skärmen.

Detta händer när du har stoppat förnyelsen av en betalningsplan

När din betalningsmetod har debiterats för en betalningsplan kan du inte avbryta eventuella återstående betalningar för den betalningsplanen. Du kan dock välja att förhindra att betalningsplanen förnyas automatiskt. Det innebär att du inte debiteras vid nästa förnyelsedatum för prenumerationen (som du kan se i Prenumerationer på Google Play eller på e-postkvittot) och du kan fortsätta ha åtkomst till ditt innehåll tills dess. Om du väljer att avbryta förnyelsen av betalningsplanen är du fortfarande ansvarig för eventuella återstående betalningar i den nuvarande betalningsplanen. Google Play utfärdar inga återbetalningar förutom i enlighet med vad som anges i Google Plays återbetalningspolicy.

Mer information finns i Prenumerera på tjänster eller innehåll.

Hantera prenumerationer på Google Play

Återuppta eller prenumerera på nytt på en uppsagd prenumeration
Viktigt: Det går inte att prenumerera på nytt på vissa prenumerationer. I så fall tecknar du en ny prenumeration.
 1. Besök dina prenumerationer på Google Play på Android-enheten.
 2. Tryck på Prenumerera på nytt för prenumerationen du vill återuppta.

Tips! Om du inte hittar din prenumeration kan den vara på ett annat konto. Du kan testa att byta mellan konton.

Få återbetalning för prenumerationer
Om du vill ha information om återbetalning av prenumerationer, inklusive förbetalda prenumerationer, läser du mer om återbetalningar på Google Play.
Pausa en prenumeration

I vissa appar kan du pausa prenumerationer. Då pausas prenumerationen när den nuvarande faktureringsperioden löper ut.

 1. Besök dina prenumerationer på Google Play på Android-enheten.
 2. Välj den prenumeration du vill pausa.
 3. Tryck på Hantera följt av Pausa betalningar.
 4. Välj hur länge du vill pausa betalningarna.
 5. Tryck på Bekräfta.
Återuppta betalningar för en pausad prenumeration

Du kan när som helst återuppta prenumerationen.

 1. Besök dina prenumerationer på Google Play på Android-enheten.
 2. Välj den prenumeration som du vill börja prenumerera på igen.
 3. Tryck på Återuppta.
 4. Följ anvisningarna på skärmen.
Ändra betalningsmetod för en prenumeration

Samma betalningsmetod som du använde när du tecknade prenumerationen debiteras när den förnyas. Prenumerationer kan förnyas 24 timmar innan den nya prenumerationsperioden börjar.

 1. Besök dina prenumerationer på Google Play på Android-enheten.
 2. Välj den prenumeration du vill uppdatera.
 3. Tryck på Hantera följt av  Uppdatera.
 4. Uppdatera betalningsmetoden genom att följa anvisningarna på skärmen.

Om betalningsmetoden avvisas eller saknar täckning kan prenumerationen avslutas. Lägg till en extra betalningsmetod eller teckna en ny prenumeration.

Byta mellan prenumeration och förbetald prenumeration

Om apputvecklarna tillåter det kan du byta från en förbetald prenumeration till en återkommande prenumeration eller från en återkommande prenumeration till en förbetald prenumeration.

När du byter behandlas betalningen direkt. Alla dagar som finns kvar i aktiva prenumerationer läggs till i den nya prenumerationen.

Tips! Du kan kontrollera om du har en återkommande eller förbetald prenumeration när du loggar in på Prenumerationer.

Så här ändrar du en förbetald prenumeration om det tillåts av utvecklarna:

 1. Öppna Google Play-appen Google Play.
 2. Kontrollera att du är inloggad på rätt Google-konto.
 3. Hitta och öppna appen som erbjuder uppgradering från en förbetald prenumeration till en prenumeration eller nedgradering från en prenumeration till en förbetald prenumeration.
 4. Tryck på Hantera prenumeration.
 5. Välj den nya prenumerationen du vill byta till.
 6. Välj en betalningsmetod som stöds.
 7. Tryck på Köp eller Prenumerera.

Relaterade resurser

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny