איך מבטלים או משהים מינוי ב-Google Play ואיך עוברים לתוכנית אחרת

המינויים ב-Google Play הם לתקופה בלתי מוגבלת. אתם תחויבו בתחילת כל מחזור חיובים בהתאם לתנאי המינוי שלכם (למשל מינוי שבועי, שנתי או תקופה אחרת), אלא אם תבטלו את המינוי.

יש לוודא שנכנסתם לחשבון Google שאיתו נרשמתם למינויים.

ביטול מינוי

באמצעות התהליך של ביטול המינוי, תוכלו לבטל בעצמכם

ביטול מינוי

ביטול מינוי באפליקציה של Google Play

חשוב: כשמסירים את האפליקציה, המינוי לא מבוטל.
 1. במכשיר Android, עוברים לקטע 'מינויים' ב-Google Play.
 2. בוחרים את המינוי שרוצים לבטל.
 3. מקישים על האפשרות ביטול המינוי.
 4. פועלים לפי ההוראות.
טיפ: אם יש לכם מינוי לאפליקציה מסוימת והיא תוסר מ-Google Play‏, המינוי העתידי שלכם יבוטל. לא ניתן לקבל החזר כספי על המינויים הקודמים שלכם, למעט כפי שמפורט במאמר הזה או במדיניות ההחזרים הכספיים של Google Play.

מה קורה לאחר הביטול

לאחר שמבטלים מינוי, עדיין אפשר להשתמש בו למשך הזמן שכבר שילמתם עליו.

לדוגמה, אם רכשתם מינוי לשנה ב-1 בינואר בסכום של 10$‏ והחלטתם לבטל את המינוי ב-1 ביולי:

 • תהיה לכם גישה למינוי עד 31 בדצמבר.
 • לא תחויבו על מינוי שנתי נוסף בסכום של 10$‏ ב-1 בינואר בשנה הבאה.

מה קורה לאחר שמבטלים את Play Pass

כל האפליקציות שהתקנתם מ-Play Pass והנתונים שלהן יישארו במכשיר. 

תוכן שקיבלתם באמצעות Play Pass:

 • אפליקציות בתשלום יציגו בקשה לקנות את האפליקציה או להירשם ל-Play Pass.
 • האפשרות לביצוע רכישות מתוך האפליקציה תוסר, אך תישאר זמינה לרכישה פרטנית.
 • מודעות יופיעו מחדש באפליקציות שבהן הוסרו.
 • אם תצטרפו ל-Play Pass מחדש, כל התוכן הזה ייפתח שוב.

מה קורה אחרי שמבטלים מינוי בתשלום מראש

התוקף של מינויים בתשלום מראש מוגבל בזמן, לכן לא צריך לבטל אותם. התוקף שלהם פג אוטומטית בסוף תקופת החיוב.

אם לא השתמשתם במינוי בתשלום מראש, אתם יכולים לבקש עבורו החזר כספי. מידע נוסף על החזרים כספיים ב-Google Play

כדי לבטל מינוי בתשלום מראש שלא השתמשתם בו:

 1. במכשיר Android, עוברים לקטע 'מינויים' ב-Google Play.
 2. בוחרים את המינוי הרגיל או המינוי בתשלום מראש שרוצים לבטל.
 3. מקישים על האפשרות ביטול המינוי.
 4. פועלים לפי ההוראות במסך.

מה קורה אחרי שמפסיקים את החידוש של תוכנית התשלומים

לאחר שאמצעי התשלום שלכם מחויב על תוכנית תשלומים, אי אפשר לבטל את התשלומים שנותרו בתוכנית הזו. עם זאת, תוכלו לבחור להפסיק את החידוש האוטומטי של התוכנית הזו. זה אומר שלא תחויבו בתאריך חידוש המינוי הבא שלכם (אותו אפשר למצוא בכרטיסייה 'מינויים' ב-Google Play או בקבלה באימייל), ותוכלו להמשיך לגשת לתוכן שלכם עד אז. אם תבחרו להפסיק את חידוש תוכנית התשלומים שלכם, אתם עדיין תהיו אחראים לכל התשלומים שנותרו בתוכנית התשלומים הנוכחית שלכם. לא יונפקו החזרים כספיים מ-Google Play אלא אם צוין אחרת במדיניות ההחזרים הכספיים של Google Play.

מידע נוסף זמין במאמר הרשמה לשירותים או לתוכן.

ניהול המינויים ב-Google Play

הפעלה מחדש של מינוי או הרשמה חוזרת למינוי שבוטל
חשוב: יכול להיות שחלק מהמינויים לא יהיו זמינים להרשמה מחדש. במקרה כזה, תצטרכו להגדיר שוב את המינוי.
 1. במכשיר Android, פותחים את האפליקציה של Google Play Google Play.
 2. בפינה השמאלית העליונה, מקישים על סמל הפרופיל.
 3. מקישים על תשלומים ומינויים ואז מינויים.
 4. מקישים על הרשמה מחדש למינוי שרוצים להפעיל שוב.

טיפ: אם לא מצאתם את המינוי, יכול להיות שהוא מוגדר בחשבון אחר. כדאי לנסות לעבור בין החשבונות.

קבלת החזר כספי על מינויים
לקבלת מידע על החזרים כספיים עבור מינויים, כולל מינויים בתשלום מראש, אפשר לעיין במאמר בנושא החזרים כספיים ב-Google Play.
השהיית המינוי

אפליקציות מסוימות מאפשרות לכם להשהות את המינוי. כשאתם משהים מינוי, ההשהיה מתחילה בסיום תקופת החיוב הנוכחית.

 1. במכשיר Android, עוברים לקטע 'מינויים' ב-Google Play.
 2. בוחרים במינוי שרוצים להשהות.
 3. מקישים על ניהול ואז השהיית תשלומים.
 4. מגדירים את תקופת הזמן להשהיית התשלומים.
 5. מקישים על אישור.
הפעלה מחדש של תשלומים למינוי שהושהה

אתם יכולים להמשיך את המינוי מתי שתרצו.

 1. במכשיר Android, עוברים לקטע 'מינויים' ב-Google Play.
 2. בוחרים במינוי שרוצים להפעיל מחדש.
 3. מקישים על המשך.
 4. פועלים לפי ההוראות במסך.
שינוי אמצעי התשלום למינוי

אמצעי התשלום שבו השתמשתם כדי לשלם על המינוי יחויב גם כשאתם מחדשים את המינוי. החיוב על חידושי המינוי עשוי להתבצע 24 שעות לפני שכל תקופת מינוי מתחילה.

 1. במכשיר Android, עוברים לקטע 'מינויים' ב-Google Play.
 2. בוחרים במינוי שרוצים לעדכן.
 3. מקישים על ניהול ואז  עדכון.
 4. כדי לעדכן את אמצעי התשלום, פועלים לפי ההוראות במסך.

אם אמצעי התשלום שלכם יידחה או שאין בו מספיק כסף, יכול להיות שהמינוי יבוטל.כדאי להוסיף אמצעי תשלום לגיבוי, או להגדיר שוב את המינוי.

מעבר בין מינויים מתחדשים לבין מינויים בתשלום מראש

אם מפתח האפליקציה מאפשר זאת, תוכלו לעבור ממינוי בתשלום מראש למינוי מתחדש, או לעבור ממינוי מתחדש למינוי בתשלום מראש.

במעבר כזה, התשלומים מעובדים באופן מיידי. כל הימים שנותרו במינויים הפעילים או במינויים הפעילים בתשלום מראש יתווספו למינוי החדש.

הערה: כדי לבדוק אם המינוי שלכם הוא מינוי מתחדש או מינוי בתשלום מראש, אתם יכולים להיכנס לקטע 'מינויים' בחשבון.

כדי לעבור בין מינויים, אם השינוי מאושר על ידי המפתחים:

 1. פותחים את אפליקציית Google Play Google Play.
 2. מוודאים שמחוברים לחשבון Google הנכון.
 3. מאתרים ופותחים את האפליקציה שמציעים בה שדרוג ממינוי בתשלום מראש למינוי מתחדש, או שדרוג לאחור ממינוי מתחדש למינוי בתשלום מראש.
 4. מקישים על ניהול המינוי.
 5. בוחרים את המינוי החדש שרוצים לעבור אליו.
 6. בוחרים אמצעי תשלום נתמך.
 7. מקישים על רכישה או הרשמה.

מקורות מידע שקשורים לנושא

Android מחשב
חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
התפריט הראשי
3805146822348627690
true
חיפוש במרכז העזרה
true
true
true
true
true
84680