Ακύρωση, παύση ή αλλαγή μιας συνδρομής στο Google Play

Οι συνδρομές στο Google Play διατίθενται επ' αόριστον και θα χρεώνεστε στην αρχή κάθε κύκλου χρέωσης σύμφωνα με τους όρους της συνδρομής σας (για παράδειγμα, σε εβδομαδιαία, ετήσια ή άλλη περίοδο), εκτός εάν απεγγραφείτε.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδεθεί στον Λογαριασμό Google που περιέχει τις συνδρομές σας.

Ακυρώστε μια συνδρομή

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη ροή αυτοβοήθειας για να ακυρώσετε μια συνδρομή.

Ακύρωση συνδρομής

Ακύρωση συνδρομής στην εφαρμογή Google Play

Σημαντικό: Όταν απεγκαθιστάτε την εφαρμογή, η συνδρομή σας δεν ακυρώνεται.
 1. Στη συσκευή σας Android, μεταβείτε στις συνδρομές στο Google Play.
 2. Επιλέξτε τη συνδρομή που θέλετε να ακυρώσετε.
 3. Πατήστε Ακύρωση συνδρομής.
 4. Ακολουθήστε τις οδηγίες.
Συμβουλή: Αν καταργηθεί από το Google Play μια εφαρμογή στην οποία έχετε συνδρομή, η μελλοντική συνδρομή σας θα ακυρωθεί. Δεν είναι δυνατή η επιστροφή χρημάτων για τις προηγούμενες συνδρομές σας, με ορισμένες εξαιρέσεις, όπως προσδιορίζονται σε αυτό το άρθρο ή στις πολιτικές επιστροφής χρημάτων του Google Play.

Τι συμβαίνει μετά την ακύρωση

Όταν ακυρώνετε μια συνδρομή, θα μπορείτε ακόμα να χρησιμοποιήσετε τη συνδρομή σας για τον χρόνο που έχετε ήδη πληρώσει.

Για παράδειγμα, αν την 1η Ιανουαρίου αγοράσετε για 10 $ μια συνδρομή διάρκειας ενός έτους και αποφασίσετε να ακυρώσετε τη συνδρομή σας την 1η Ιουλίου:

 • Θα έχετε πρόσβαση στη συνδρομή μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου.
 • Την επόμενη 1η Ιανουαρίου δεν θα χρεωθείτε άλλη ετήσια συνδρομή 10 $.

Τι συμβαίνει μετά την ακύρωση του Play Pass

Τυχόν εφαρμογές που εγκαταστήσατε από το Play Pass και τα δεδομένα τους θα παραμείνουν στη συσκευή σας. 

Για περιεχόμενο που αποκτήσατε μέσω του Play Pass:

 • Οι εφαρμογές επί πληρωμή θα σας ζητήσουν να αγοράσετε την εφαρμογή ή να εγγραφείτε στο Play Pass.
 • Οι αγορές εντός εφαρμογής θα καταργηθούν, αλλά θα είναι διαθέσιμες για μεμονωμένη αγορά.
 • Οι διαφημίσεις θα εμφανίζονται ξανά στις εφαρμογές όπου καταργήθηκαν.
 • Εάν εγγραφείτε ξανά στο Play Pass, όλο το περιεχόμενο θα ξεκλειδωθεί ξανά.

Τι θα συμβεί μετά την ακύρωση ενός προπληρωμένου προγράμματος

Τα προπληρωμένα προγράμματα διαρκούν για περιορισμένο χρονικό διάστημα, επομένως δεν χρειάζεται να τα ακυρώσετε. Λήγουν αυτόματα στο τέλος της περιόδου χρέωσης.

Εάν το προπληρωμένο σας πρόγραμμα δεν έχει χρησιμοποιηθεί, μπορείτε να ζητήσετε επιστροφή χρημάτων. Μάθετε περισσότερα για τις επιστροφές χρημάτων στο Google Play.

Για να ακυρώσετε ένα προπληρωμένο πρόγραμμα συνδρομής που δεν έχετε χρησιμοποιήσει:

 1. Στη συσκευή σας Android, μεταβείτε στις συνδρομές στο Google Play.
 2. Επιλέξτε τη συνδρομή ή το προπληρωμένο πρόγραμμα που θέλετε να ακυρώσετε.
 3. Πατήστε Ακύρωση συνδρομής.
 4. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Τι συμβαίνει μετά τη διακοπή της ανανέωσης ενός προγράμματος πληρωμών

Όταν ο τρόπος πληρωμής σας χρεωθεί για ένα πρόγραμμα πληρωμών, δεν θα μπορείτε να ακυρώσετε τυχόν εναπομείνασες πληρωμές για το συγκεκριμένο πρόγραμμα πληρωμών. Ωστόσο, μπορείτε να επιλέξετε να διακόψετε την αυτόματη ανανέωση του προγράμματος πληρωμών σας. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα χρεωθείτε κατά την επόμενη ημερομηνία ανανέωσης της συνδρομής σας (την οποία μπορείτε να δείτε στην ενότητα Συνδρομές στο Google Play ή στην απόδειξη που λάβατε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και θα συνεχίσετε να έχετε πρόσβαση στο περιεχόμενό σας έως τότε. Εάν επιλέξετε να διακόψετε την ανανέωση του προγράμματος πληρωμών, θα εξακολουθείτε να είστε υπεύθυνοι για τυχόν πληρωμές που απομένουν στο τρέχον πρόγραμμα πληρωμών σας. Το Google Play δεν εκδίδει επιστροφές χρημάτων, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στην Πολιτική επιστροφής χρημάτων του Google Play.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Εγγραφή σε υπηρεσίες ή περιεχόμενο.

Διαχειριστείτε τις συνδρομές σας στο Google Play

Επανεκκίνηση ή εκ νέου εγγραφή σε μια συνδρομή που έχει ακυρωθεί
Σημαντικό: Ορισμένες συνδρομές ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες για εκ νέου εγγραφή. Σε αυτή την περίπτωση, ρυθμίστε ξανά τη συνδρομή σας.
 1. Στη συσκευή σας Android, ανοίξτε την εφαρμογή Google Play Google Play.
 2. Επάνω δεξιά, πατήστε το εικονίδιο προφίλ σας.
 3. Πατήστε Πληρωμές και συνδρομές και μετά Συνδρομές.
 4. Για τη συνδρομή που θέλετε να επανεκκινήσετε, πατήστε Εκ νέου εγγραφή.

Συμβουλή: Εάν δεν μπορείτε να βρείτε τη συνδρομή σας, ίσως βρίσκεται σε διαφορετικό λογαριασμό. Μπορείτε να δοκιμάσετε να κάνετε εναλλαγή μεταξύ λογαριασμών.

Επιστροφή χρημάτων για συνδρομές
Για πληροφορίες σχετικά με τις επιστροφές χρημάτων για συνδρομές, συμπεριλαμβανομένων των προπληρωμένων προγραμμάτων, μάθετε περισσότερα σχετικά με τις επιστροφές χρημάτων στο Google Play.
Παύση συνδρομής

Ορισμένες εφαρμογές σάς επιτρέπουν να θέτετε σε παύση τη συνδρομή σας. Όταν κάνετε παύση μιας συνδρομής, αυτή θα τεθεί σε παύση στο τέλος της τρέχουσας περιόδου χρέωσης.

 1. Στη συσκευή σας Android, μεταβείτε στις συνδρομές στο Google Play.
 2. Επιλέξτε τη συνδρομή που θέλετε να θέσετε σε παύση.
 3. Πατήστε Διαχείριση και μετά Παύση πληρωμών.
 4. Ορίστε τη χρονική περίοδο για την παύση πληρωμών.
 5. Πατήστε Επιβεβαίωση.
Επανεκκίνηση πληρωμών για μια συνδρομή που βρίσκεται σε παύση

Μπορείτε να συνεχίσετε τη συνδρομή σας ανά πάσα στιγμή.

 1. Στη συσκευή σας Android, μεταβείτε στις συνδρομές στο Google Play.
 2. Επιλέξτε τη συνδρομή που θέλετε να επανεκκινήσετε.
 3. Πατήστε Συνέχιση.
 4. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.
Αλλάξτε τον τρόπο πληρωμής μιας συνδρομής

Όταν η συνδρομή σας ανανεωθεί, θα χρεωθεί ο ίδιος τρόπος πληρωμής που χρησιμοποιήσατε για να αγοράσετε τη συνδρομή. Οι ανανεώσεις ενδέχεται να ξεκινήσουν 24 ώρες πριν από την έναρξη κάθε περιόδου συνδρομής.

 1. Στη συσκευή σας Android, μεταβείτε στις συνδρομές στο Google Play.
 2. Επιλέξτε τη συνδρομή που θέλετε να ενημερώσετε.
 3. Πατήστε Διαχείριση και μετά  Ενημέρωση.
 4. Για να ενημερώσετε τον τρόπο πληρωμής, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Εάν ο τρόπος πληρωμής σας απορριφθεί ή δεν διαθέτει επαρκές υπόλοιπο, η συνδρομή σας μπορεί να ακυρωθεί. Προσθέστε έναν εφεδρικό τρόπο πληρωμής ή ρυθμίστε ξανά τη συνδρομή σας.

Εναλλαγή μεταξύ συνδρομών και προπληρωμένων προγραμμάτων

Εάν οι προγραμματιστές εφαρμογών το επιτρέπουν, μπορείτε να κάνετε εναλλαγή από προπληρωμένο πρόγραμμα σε επαναλαμβανόμενη συνδρομή ή από επαναλαμβανόμενη συνδρομή σε προπληρωμένο πρόγραμμα.

Όταν κάνετε την αλλαγή, η επεξεργασία των πληρωμών πραγματοποιείται αμέσως. Τυχόν ημέρες που απομένουν σε ενεργές συνδρομές ή ενεργά προγράμματα προστίθενται στη νέα συνδρομή.

Συμβουλή: Μπορείτε να ελέγξετε αν διαθέτετε ένα προπληρωμένο πρόγραμμα ή μια επαναλαμβανόμενη συνδρομή, όταν συνδέεστε στις Συνδρομές.

Για να αλλάξετε ένα προπληρωμένο πρόγραμμα συνδρομής, εάν επιτρέπεται από τους προγραμματιστές:

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Google Play Google Play.
 2. Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδεθεί στον σωστό Λογαριασμό Google.
 3. Βρείτε και ανοίξτε την εφαρμογή που προσφέρεται για αναβάθμιση από προπληρωμένο πρόγραμμα σε συνδρομή ή υποβάθμιση από συνδρομή σε προπληρωμένο πρόγραμμα.
 4. Πατήστε Διαχείριση συνδρομής.
 5. Επιλέξτε το νέο πρόγραμμα στο οποίο θέλετε να αλλάξετε.
 6. Επιλέξτε έναν υποστηριζόμενο τρόπο πληρωμής.
 7. Πατήστε Αγορά ή Εγγραφή.

Σχετικοί πόροι

Android Υπολογιστής
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
16469858492220831393
true
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
true
true