Ακύρωση, παύση ή αλλαγή μιας συνδρομής στο Google Play

Οι συνδρομές στο Google Play διατίθενται επ' αόριστον και θα χρεώνεστε στην αρχή κάθε κύκλου χρέωσης σύμφωνα με τους όρους της συνδρομής σας (για παράδειγμα, σε εβδομαδιαία, ετήσια ή άλλη περίοδο), εκτός εάν απεγγραφείτε.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδεθεί στον Λογαριασμό Google που περιέχει τις συνδρομές σας.

Ακυρώστε μια συνδρομή

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη ροή αυτοβοήθειας για να ακυρώσετε μια συνδρομή.

Ακύρωση συνδρομής

Διαχειριστείτε τις συνδρομές σας στο Google Play

Ακύρωση συνδρομής στην εφαρμογή Google Play
Σημαντικό: Όταν απεγκαθιστάτε την εφαρμογή, η συνδρομή σας δεν ακυρώνεται.
 1. Στη συσκευή σας Android, μεταβείτε στις συνδρομές σας στο Google Play.
 2. Επιλέξτε τη συνδρομή που θέλετε να ακυρώσετε.
 3. Πατήστε Ακύρωση συνδρομής.
 4. Ακολουθήστε τις οδηγίες.
Συμβουλή: Αν καταργηθεί από το Google Play μια εφαρμογή στην οποία έχετε συνδρομή, η μελλοντική συνδρομή σας θα ακυρωθεί. Δεν είναι δυνατή η επιστροφή χρημάτων για τις προηγούμενες συνδρομές σας, με ορισμένες εξαιρέσεις, όπως προσδιορίζονται σε αυτό το άρθρο ή στις πολιτικές επιστροφής χρημάτων του Google Play.
Επανεκκινήστε ή κάντε εκ νέου εγγραφή σε μια συνδρομή
Συμβουλή: Ορισμένες συνδρομές ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες για την εκ νέου εγγραφή σας.
Επιστροφή χρημάτων για συνδρομές
Για πληροφορίες σχετικά με τις επιστροφές χρημάτων για συνδρομές, συμπεριλαμβανομένων των προπληρωμένων προγραμμάτων, μάθετε περισσότερα σχετικά με τις επιστροφές χρημάτων στο Google Play.
Παύση συνδρομής

Ορισμένες εφαρμογές σάς επιτρέπουν επίσης να θέτετε σε παύση τη συνδρομή σας. Όταν κάνετε παύση μιας συνδρομής, αυτή θα τεθεί σε παύση στο τέλος της τρέχουσας περιόδου χρέωσης.

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Google Play Google Play.
 2. Επάνω δεξιά, πατήστε το εικονίδιο προφίλ.
 3. Πατήστε Πληρωμές και συνδρομές και μετά Συνδρομές.
 4. Επιλέξτε τη συνδρομή που θέλετε να θέσετε σε παύση.
 5. Πατήστε Διαχείριση και μετά Παύση πληρωμών.
 6. Ορίστε τη χρονική περίοδο για την παύση πληρωμών.
 7. Πατήστε Επιβεβαίωση.
Επανεκκίνηση πληρωμών για μια συνδρομή που βρίσκεται σε παύση

Μπορείτε να συνεχίσετε τη συνδρομή σας ανά πάσα στιγμή.

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Google Play Google Play.
 2. Επάνω δεξιά, πατήστε το εικονίδιο προφίλ.
 3. Πατήστε Πληρωμές και συνδρομές και μετά Συνδρομές.
 4. Επιλέξτε τη συνδρομή που θέλετε να επανεκκινήσετε.
 5. Πατήστε Συνέχιση..
 6. Ακολουθήστε τις οδηγίες.
Αλλάξτε τον τρόπο πληρωμής μιας συνδρομής

Κατά την ανανέωση της συνδρομής σας θα χρεωθεί ο ίδιος τρόπος πληρωμής που χρησιμοποιήσατε για να αγοράσετε τη συνδρομή. Οι ανανεώσεις ενδέχεται να ξεκινήσουν 24 ώρες πριν από την έναρξη κάθε περιόδου συνδρομής.

Για να αλλάξετε ή να ενημερώσετε τον τρόπο πληρωμής που χρησιμοποιήσατε:

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Google Play Google Play.
 2. Επάνω δεξιά, πατήστε το εικονίδιο προφίλ.
 3. Πατήστε Πληρωμές και συνδρομές και μετά Συνδρομές.
 4. Επιλέξτε τη συνδρομή που θέλετε να ενημερώσετε.
 5. Πατήστε Διαχείριση και μετά Ενημέρωση.
 6. Ακολουθήστε τις οδηγίες, για να ενημερώσετε τον τρόπο πληρωμής σας.

 Εάν ο τρόπος πληρωμής σας απορριφθεί ή δεν διαθέτει επαρκές υπόλοιπο, η συνδρομή σας μπορεί να ακυρωθεί. Προσθέστε έναν εφεδρικό τρόπο πληρωμής ή ρυθμίστε ξανά τη συνδρομή σας.

Εναλλαγή μεταξύ συνδρομών και προπληρωμένων προγραμμάτων

Εάν οι προγραμματιστές εφαρμογών το επιτρέπουν, μπορείτε να κάνετε εναλλαγή από προπληρωμένο πρόγραμμα σε επαναλαμβανόμενη συνδρομή ή από επαναλαμβανόμενη συνδρομή σε προπληρωμένο πρόγραμμα.

Όταν κάνετε την αλλαγή, η επεξεργασία των πληρωμών πραγματοποιείται αμέσως. Τυχόν ημέρες που απομένουν σε ενεργές συνδρομές ή ενεργά προγράμματα προστίθενται στη νέα συνδρομή.

Συμβουλή: Μπορείτε να ελέγξετε αν διαθέτετε ένα προπληρωμένο πρόγραμμα ή μια επαναλαμβανόμενη συνδρομή, όταν συνδέεστε στις Συνδρομές.

Για να αλλάξετε ένα προπληρωμένο πρόγραμμα συνδρομής, εάν επιτρέπεται από τους προγραμματιστές:

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Google Play Google Play.
 2. Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδεθεί στον σωστό Λογαριασμό Google.
 3. Βρείτε και ανοίξτε την εφαρμογή που προσφέρεται για αναβάθμιση από προπληρωμένο πρόγραμμα σε συνδρομή ή υποβάθμιση από συνδρομή σε προπληρωμένο πρόγραμμα.
 4. Πατήστε Διαχείριση συνδρομής.
 5. Επιλέξτε το νέο πρόγραμμα στο οποίο θέλετε να αλλάξετε.
 6. Επιλέξτε έναν υποστηριζόμενο τρόπο πληρωμής.
 7. Πατήστε Αγορά ή Εγγραφή.

Ελέγξτε τις συνδρομές και τις ημερομηνίες χρέωσής τους

 1. Μεταβείτε στις συνδρομές σας.
  • Σε συσκευή Android: 
   1. Ανοίξτε την εφαρμογή Google Play Google Play.
   2. Επάνω δεξιά, πατήστε το εικονίδιο προφίλ.
   3. Πατήστε Πληρωμές και συνδρομέςκαι μετά Συνδρομές.
 2. Στην ενότητα Συνδρομές, ελέγξτε τη λίστα με τις συνδρομές για συνδρομές που έχουν λήξει ή συνδρομές με απορριφθέντες τρόπους πληρωμής. 

Τι συμβαίνει μετά την ακύρωση

Όταν ακυρώνετε μια συνδρομή, θα μπορείτε ακόμα να χρησιμοποιήσετε τη συνδρομή σας για τον χρόνο που έχετε ήδη πληρώσει.

Για παράδειγμα, αν την 1η Ιανουαρίου αγοράσετε για 10 $ μια συνδρομή διάρκειας ενός έτους και αποφασίσετε να ακυρώσετε τη συνδρομή σας την 1η Ιουλίου:

 • Θα έχετε πρόσβαση στη συνδρομή μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου.
 • Την επόμενη 1η Ιανουαρίου δεν θα χρεωθείτε άλλη ετήσια συνδρομή 10 $.
Τι συμβαίνει μετά την ακύρωση του Play Pass

Τυχόν εφαρμογές που εγκαταστήσατε από το Play Pass και τα δεδομένα τους θα παραμείνουν στη συσκευή σας. 

Για περιεχόμενο που αποκτήσατε μέσω του Play Pass:

 • Οι εφαρμογές επί πληρωμή θα σας ζητήσουν να αγοράσετε την εφαρμογή ή να εγγραφείτε στο Play Pass.
 • Οι αγορές εντός εφαρμογής θα καταργηθούν, αλλά θα είναι διαθέσιμες για μεμονωμένη αγορά.
 • Οι διαφημίσεις θα εμφανίζονται ξανά στις εφαρμογές όπου καταργήθηκαν.
 • Εάν εγγραφείτε ξανά στο Play Pass, όλο το περιεχόμενο θα ξεκλειδωθεί ξανά.

Τι θα συμβεί αν ακυρώσω ένα προπληρωμένο πρόγραμμα;

Τα προπληρωμένα προγράμματα διαρκούν για περιορισμένο χρονικό διάστημα, επομένως δεν χρειάζεται να τα ακυρώσετε. Θα λήξει αυτόματα στο τέλος της περιόδου χρέωσης.

Εάν το προπληρωμένο σας πρόγραμμα δεν έχει χρησιμοποιηθεί, μπορείτε να ζητήσετε επιστροφή χρημάτων. Μάθετε περισσότερα για τις επιστροφές χρημάτων στο Google Play.

Για να ακυρώσετε ένα προπληρωμένο πρόγραμμα συνδρομής που δεν έχετε χρησιμοποιήσει:

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Google Play Google Play.
 2. Επάνω δεξιά, πατήστε το εικονίδιο προφίλ.
 3. Πατήστε Πληρωμές και συνδρομές και μετά Συνδρομές.
 4. Επιλέξτε τη συνδρομή ή το προπληρωμένο πρόγραμμα που θέλετε να ακυρώσετε.
 5. Πατήστε Ακύρωση συνδρομής.
 6. Ακολουθήστε τις οδηγίες.

Android Υπολογιστής

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Δοκιμάστε αυτά τα επόμενα βήματα:

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
9708588320871947931
true
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
true
true
true
true
84680