ยกเลิก หยุดชั่วคราว หรือเปลี่ยนการสมัครใช้บริการใน Google Play

การสมัครใช้บริการใน Google Play จะต่ออายุโดยอัตโนมัติจนกว่าคุณจะยกเลิกการสมัคร

ตรวจสอบว่าได้ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google ที่มีการสมัครใช้บริการของคุณ

ยกเลิกการสมัครใช้บริการ

คุณใช้ขั้นตอนการช่วยเหลือตนเองเพื่อยกเลิกการสมัครใช้บริการได้

ยกเลิกการสมัครใช้บริการ

จัดการการสมัครใช้บริการใน Google Play

ยกเลิกการสมัครใช้บริการในแอป Google Play
สําคัญ: เมื่อคุณถอนการติดตั้งแอป จะไม่มีการยกเลิกการสมัครใช้บริการ
 1. เปิดแอป Google Play Google Play
 2. แตะไอคอนโปรไฟล์ที่ด้านบนขวา
 3. แตะการชำระเงินและการสมัครใช้บริการ จากนั้น การสมัครใช้บริการ
 4. เลือกการสมัครใช้บริการที่จะยกเลิก
 5. แตะยกเลิกการสมัครใช้บริการ
 6. ทำตามวิธีการ
เคล็ดลับ: หากคุณสมัครใช้บริการไว้กับแอปและแอปถูกนำออกจาก Google Play ระบบจะยกเลิกการสมัครใช้บริการในอนาคต แต่จะไม่คืนเงินสำหรับการสมัครใช้บริการที่ผ่านมา
เริ่มต้นใหม่หรือสมัครใช้บริการอีกครั้ง

หากยกเลิกการสมัครใช้บริการแล้วแต่ยังใช้บริการนั้นได้อยู่

 1. เปิดแอป Google Play Google Play
 2. แตะไอคอนโปรไฟล์ที่ด้านบนขวา
 3. แตะการชำระเงินและการสมัครใช้บริการ จากนั้น การสมัครใช้บริการ
 4. เลือกการสมัครใช้บริการที่จะเริ่มใช้งานอีกครั้ง
 5. แตะสมัครใช้บริการอีกครั้ง
 6. ทำตามวิธีการ

หากยกเลิกการสมัครใช้บริการแล้วแต่บริการนั้นหมดอายุ

หากคุณยกเลิกการสมัครใช้บริการและช่วงเวลาการใช้งานที่เหลืออยู่หมดอายุไปแล้ว ให้ตั้งค่าการสมัครใช้บริการอีกครั้ง

เคล็ดลับ: การสมัครใช้บริการบางรายการอาจสมัครใช้บริการอีกครั้งไม่ได้
ขอเงินคืนจากการสมัครใช้บริการ
ดูข้อมูลเกี่ยวกับการคืนเงินค่าสมัครใช้บริการได้ที่การคืนสินค้าและการคืนเงินใน Google Play
หยุดสมัครใช้บริการชั่วคราว

แอปบางแอปอนุญาตให้หยุดสมัครใช้บริการชั่วคราวด้วย เมื่อคุณหยุดสมัครใช้บริการชั่วคราว การสมัครใช้บริการนั้นจะหยุดชั่วคราวเมื่อช่วงเวลาที่เรียกเก็บเงินในปัจจุบันสิ้นสุดลง

 1. เปิดแอป Google Play Google Play
 2. แตะไอคอนโปรไฟล์ที่ด้านบนขวา
 3. แตะการชำระเงินและการสมัครใช้บริการ จากนั้น การสมัครใช้บริการ
 4. เลือกการสมัครใช้บริการที่จะหยุดชั่วคราว
 5. แตะจัดการ จากนั้น หยุดชำระเงินชั่วคราว
 6. กำหนดระยะเวลาที่จะหยุดชำระเงินชั่วคราว
 7. แตะยืนยัน
เริ่มชำระค่าสมัครใช้บริการที่หยุดไว้ชั่วคราวอีกครั้ง

คุณกลับมาสมัครใช้บริการต่อได้ทุกเมื่อ

 1. เปิดแอป Google Play Google Play
 2. แตะไอคอนโปรไฟล์ที่ด้านบนขวา
 3. แตะการชำระเงินและการสมัครใช้บริการ จากนั้น การสมัครใช้บริการ
 4. เลือกการสมัครใช้บริการที่จะเริ่มใช้งานอีกครั้ง
 5. แตะสมัครใช้บริการอีกครั้ง
 6. ทำตามวิธีการ
เปลี่ยนวิธีการชำระเงินค่าสมัครใช้บริการ

ระบบจะเรียกเก็บค่าต่ออายุการสมัครใช้บริการจากวิธีการชำระเงินเดียวกันกับที่คุณใช้ซื้อการสมัครใช้บริการนั้น การต่ออายุอาจเริ่มขึ้นก่อนที่ระยะเวลาการสมัครใช้บริการแต่ละรายการจะเริ่ม 24 ชั่วโมง

หากต้องการเปลี่ยนหรืออัปเดตวิธีการชำระเงินที่ใช้ ให้ทำดังนี้

 1. เปิดแอป Google Play Google Play
 2. แตะไอคอนโปรไฟล์ที่ด้านขวาบน
 3. แตะการชำระเงินและการสมัครใช้บริการ จากนั้น การสมัครใช้บริการ
 4. เลือกการสมัครใช้บริการที่ต้องการอัปเดต
 5. แตะจัดการ จากนั้น อัปเดต
 6. ทำตามวิธีการเพื่ออัปเดตวิธีการชำระเงิน

 หากวิธีการชำระเงินของคุณถูกปฏิเสธหรือมีเงินไม่เพียงพอ ระบบอาจยกเลิกการสมัครใช้บริการ เพิ่มวิธีการชำระเงินสำรอง หรือตั้งค่าการสมัครใช้บริการอีกครั้ง

ตรวจสอบการสมัครใช้บริการและวันต่ออายุ

 1. ไปที่การสมัครใช้บริการของคุณ
  • บนอุปกรณ์ Android 
   1. เปิดแอป Google Play Google Play
   2. แตะไอคอนโปรไฟล์ที่ด้านขวาบน
   3. แตะการชำระเงินและการสมัครใช้บริการ จากนั้น การสมัครใช้บริการ
 2. ใต้ "การสมัครใช้บริการ" ให้ตรวจหาการสมัครใช้บริการที่หมดอายุหรือการสมัครใช้บริการที่วิธีการชำระเงินถูกปฏิเสธ 

จะเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่ยกเลิก

เมื่อยกเลิกการสมัครใช้บริการ คุณจะยังใช้บริการนั้นได้จนครบระยะเวลาที่ชำระเงินไปแล้ว

เช่น หากคุณซื้อการสมัครใช้บริการระยะเวลา 1 ปีเมื่อวันที่ 1 มกราคมในราคา $10 และตัดสินใจยกเลิกในวันที่ 1 กรกฎาคม เงื่อนไขจะเป็นดังต่อไปนี้

 • คุณจะเข้าถึงบริการที่สมัครใช้ไว้ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม
 • ระบบจะไม่เรียกเก็บค่าสมัครใช้บริการรายปีราคา $10 ในวันที่ 1 มกราคมของปีถัดไป
 • คุณจะเข้าถึงแอปและเกมที่ต้องซื้อ การซื้อในแอป และการใช้งานแบบไม่มีโฆษณาจากการสมัครใช้บริการไม่ได้อีก
สิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่คุณยกเลิก Play Pass

แอปที่ติดตั้งจาก Play Pass และข้อมูลของแอปจะยังอยู่ในอุปกรณ์ของคุณ 

สำหรับเนื้อหาที่คุณได้รับผ่าน Play Pass

 • แอปที่ต้องซื้อจะแจ้งให้คุณซื้อแอปหรือสมัครใช้บริการ Play Pass
 • ระบบจะนำการซื้อในแอปออก แต่คุณสามารถซื้อแต่ละรายการได้
 • โฆษณาจะปรากฏอีกครั้งในแอปที่นําออกแล้ว
 • หากเข้าร่วม Play Pass อีกครั้ง คุณจะเข้าถึงเนื้อหาทั้งหมดนี้ได้อีก
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
Android คอมพิวเตอร์

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
84680
false
false