ยกเลิก หยุดชั่วคราว หรือเปลี่ยนการสมัครใช้บริการใน Google Play

การสมัครใช้บริการใน Google Play จะเป็นแบบต่อเนื่องไปเรื่อยๆ ไม่สิ้นสุด และระบบจะเรียกเก็บเงินจากคุณเมื่อเริ่มต้นช่วงเวลาที่เรียกเก็บเงินแต่ละรอบ โดยเป็นไปตามข้อกำหนดของการสมัครใช้บริการ (เช่น รายสัปดาห์ รายปี หรือระยะเวลาแบบอื่น) เว้นแต่คุณจะยกเลิกการสมัครใช้บริการ

ตรวจสอบว่าได้ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google ที่มีการสมัครใช้บริการของคุณ

ยกเลิกการสมัครใช้บริการ

คุณใช้ขั้นตอนการช่วยเหลือตนเองเพื่อยกเลิกการสมัครใช้บริการได้

ยกเลิกการสมัครใช้บริการ

ยกเลิกการสมัครใช้บริการในแอป Google Play

สําคัญ: เมื่อคุณถอนการติดตั้งแอป จะไม่มีการยกเลิกการสมัครใช้บริการ
 1. ไปที่การสมัครใช้บริการใน Google Play ในอุปกรณ์ Android
 2. เลือกการสมัครใช้บริการที่จะยกเลิก
 3. แตะยกเลิกการสมัครใช้บริการ
 4. ทำตามวิธีการ
เคล็ดลับ: หากคุณสมัครใช้บริการไว้กับแอปและแอปถูกนำออกจาก Google Play ระบบจะยกเลิกการสมัครใช้บริการในอนาคต ระบบไม่สามารถคืนเงินให้คุณสำหรับการสมัครใช้บริการที่ผ่านไปแล้ว โดยมีข้อยกเว้นบางอย่างตามที่ระบุไว้ในบทความนี้หรือในนโยบายการคืนเงินของ Google Play

จะเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่ยกเลิก

เมื่อยกเลิกการสมัครใช้บริการ คุณจะยังใช้บริการนั้นได้จนครบระยะเวลาที่ชำระเงินไปแล้ว

เช่น หากคุณซื้อการสมัครใช้บริการระยะเวลา 1 ปีเมื่อวันที่ 1 มกราคมในราคา 300 บาท และตัดสินใจยกเลิกในวันที่ 1 กรกฎาคม เงื่อนไขจะเป็นดังต่อไปนี้

 • คุณจะเข้าถึงบริการที่สมัครใช้ไว้ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม
 • ระบบจะไม่เรียกเก็บค่าสมัครใช้บริการรายปีจำนวน 300 บาทในวันที่ 1 มกราคมของปีถัดไป

สิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่คุณยกเลิก Play Pass

แอปที่ติดตั้งจาก Play Pass และข้อมูลของแอปจะยังอยู่ในอุปกรณ์ของคุณ 

สำหรับเนื้อหาที่คุณได้รับผ่าน Play Pass

 • แอปที่ต้องซื้อจะแจ้งให้คุณซื้อแอปหรือสมัครใช้บริการ Play Pass
 • ระบบจะนำการซื้อในแอปออก แต่คุณสามารถซื้อแต่ละรายการได้
 • โฆษณาจะปรากฏอีกครั้งในแอปที่นําออกแล้ว
 • หากเข้าร่วม Play Pass อีกครั้ง คุณจะเข้าถึงเนื้อหาทั้งหมดนี้ได้อีก

สิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่คุณยกเลิกแพ็กเกจแบบชำระเงินล่วงหน้า

แพ็กเกจแบบชำระเงินล่วงหน้ามีระยะเวลาจำกัด คุณจึงไม่จำเป็นต้องยกเลิก แพ็กเกจจะหมดอายุโดยอัตโนมัติเมื่อถึงวันสุดท้ายของช่วงเวลาที่เรียกเก็บเงิน

หากยังไม่ได้ใช้แพ็กเกจแบบชำระเงินล่วงหน้า คุณสามารถขอคืนเงินได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคืนเงินใน Google Play

วิธียกเลิกแพ็กเกจการสมัครใช้บริการแบบชำระเงินล่วงหน้าที่ไม่ได้ใช้

 1. ไปที่การสมัครใช้บริการใน Google Play บนอุปกรณ์ Android
 2. เลือกการสมัครใช้บริการหรือแพ็กเกจแบบชำระเงินล่วงหน้าที่ต้องการยกเลิก
 3. แตะยกเลิกการสมัครใช้บริการ
 4. ทำตามวิธีการบนหน้าจอ

สิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่คุณหยุดการต่ออายุแพ็กเกจการชำระเงิน

เมื่อมีการเรียกเก็บเงินตามแพ็กเกจการชำระเงินจากวิธีการชำระเงินแล้ว คุณจะไม่สามารถยกเลิกการชำระเงินที่เหลืออยู่ของแพ็กเกจการชำระเงินนั้นได้ อย่างไรก็ตาม คุณเลือกหยุดการต่ออายุแพ็กเกจการชำระเงินอัตโนมัติได้ ซึ่งหมายความว่าระบบจะไม่เรียกเก็บเงินจากคุณในวันที่ต่ออายุการสมัครใช้บริการครั้งถัดไป (ซึ่งดูได้ที่การสมัครใช้บริการใน Google Play หรือในใบเสร็จทางอีเมล) และคุณจะเข้าถึงเนื้อหาต่อไปได้จนถึงวันดังกล่าว หากเลือกไม่ต่ออายุแพ็กเกจการชำระเงิน คุณจะยังต้องรับผิดชอบต่อการชำระเงินที่เหลืออยู่ในแพ็กเกจการชำระเงินปัจจุบัน Google Play จะไม่คืนเงินให้ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในนโยบายการคืนเงินของ Google Play

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่สมัครใช้บริการหรือรับเนื้อหา

จัดการการสมัครใช้บริการใน Google Play

เริ่มต้นใหม่หรือสมัครใช้บริการที่ยกเลิกไปอีกครั้ง
สำคัญ: การสมัครใช้บริการบางรายการอาจสมัครอีกครั้งไม่ได้ ในกรณีนี้ ให้ตั้งค่าการสมัครใช้บริการอีกครั้ง
 1. ไปที่การสมัครใช้บริการใน Google Play ในอุปกรณ์ Android
 2. แตะสมัครอีกครั้งสำหรับการสมัครใช้บริการที่ต้องการเริ่มใหม่

เคล็ดลับ: หากไม่พบการสมัครใช้บริการของคุณ อาจเป็นไปได้ว่าคุณสมัครใช้บริการด้วยบัญชีอื่น คุณลองสลับบัญชีดูได้

ขอเงินคืนจากการสมัครใช้บริการ
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการคืนเงินค่าสมัครใช้บริการ รวมถึงแพ็กเกจแบบชำระเงินล่วงหน้า โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคืนเงินใน Google Play
หยุดสมัครใช้บริการชั่วคราว

บางแอปอนุญาตให้หยุดสมัครใช้บริการชั่วคราวได้ เมื่อคุณหยุดสมัครใช้บริการชั่วคราว การสมัครใช้บริการนั้นจะหยุดชั่วคราวเมื่อช่วงเวลาที่เรียกเก็บเงินในปัจจุบันสิ้นสุดลง

 1. ไปที่การสมัครใช้บริการใน Google Play ในอุปกรณ์ Android
 2. เลือกการสมัครใช้บริการที่จะหยุดชั่วคราว
 3. แตะจัดการ จากนั้น หยุดชำระเงินชั่วคราว
 4. กำหนดระยะเวลาที่จะหยุดการชำระเงินชั่วคราว
 5. แตะยืนยัน
เริ่มชำระค่าสมัครใช้บริการที่หยุดไว้ชั่วคราวอีกครั้ง

คุณกลับมาสมัครใช้บริการต่อได้ทุกเมื่อ

 1. ไปที่การสมัครใช้บริการใน Google Play ในอุปกรณ์ Android
 2. เลือกการสมัครใช้บริการที่จะเริ่มใช้งานอีกครั้ง
 3. แตะกลับมาเป็นสมาชิก
 4. ทำตามวิธีการบนหน้าจอ
เปลี่ยนวิธีการชำระเงินค่าสมัครใช้บริการ

เมื่อมีการต่ออายุการสมัครใช้บริการ ระบบจะเรียกเก็บเงินโดยใช้วิธีการชำระเงินเดียวกันกับที่คุณใช้ซื้อการสมัครใช้บริการนั้น การต่ออายุจะเริ่มขึ้น 24 ชั่วโมงก่อนที่ระยะเวลาการสมัครใช้บริการแต่ละรายการจะเริ่มต้น

 1. ไปที่การสมัครใช้บริการใน Google Play ในอุปกรณ์ Android
 2. เลือกการสมัครใช้บริการที่ต้องการอัปเดต
 3. แตะจัดการ จากนั้น อัปเดต
 4. หากต้องการอัปเดตวิธีการชำระเงิน ให้ทำตามวิธีการบนหน้าจอ

หากวิธีการชำระเงินของคุณถูกปฏิเสธหรือมีเงินไม่เพียงพอ ระบบอาจยกเลิกการสมัครใช้บริการเพิ่มวิธีการชำระเงินสำรองหรือตั้งค่าการสมัครใช้บริการอีกครั้ง

เปลี่ยนระหว่างการสมัครใช้บริการกับแพ็กเกจแบบชำระเงินล่วงหน้า

หากนักพัฒนาแอปอนุญาต คุณสามารถเปลี่ยนจากแพ็กเกจแบบชำระเงินล่วงหน้าไปเป็นการสมัครใช้บริการตามรอบ หรือจากการสมัครใช้บริการตามรอบไปเป็นแพ็กเกจแบบชำระเงินล่วงหน้า

เมื่อเปลี่ยนแล้ว ระบบจะประมวลผลการชำระเงินทันที และจะนำจำนวนวันที่เหลือในการสมัครใช้บริการหรือแพ็กเกจที่ใช้งานอยู่ไปเพิ่มในการสมัครใช้บริการใหม่

เคล็ดลับ: คุณตรวจสอบได้ว่าการสมัครใช้บริการเป็นแบบตามรอบหรือแพ็กเกจแบบชำระเงินล่วงหน้าเมื่อลงชื่อเข้าใช้การสมัครใช้บริการ

วิธีเปลี่ยนแพ็กเกจการสมัครใช้บริการแบบชำระล่วงหน้าหากนักพัฒนาแอปอนุญาต

 1. เปิดแอป Google Play Google Play
 2. ตรวจสอบว่าคุณได้ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google ที่ถูกต้อง
 3. ค้นหาและเปิดแอปที่เสนอการอัปเกรดจากแพ็กเกจแบบชำระเงินล่วงหน้าเป็นการสมัครใช้บริการ หรือการดาวน์เกรดจากการสมัครใช้บริการไปเป็นแพ็กเกจแบบชำระเงินล่วงหน้า
 4. แตะจัดการการสมัครใช้บริการ
 5. เลือกแพ็กเกจใหม่ที่ต้องการเปลี่ยนไปใช้
 6. เลือกวิธีการชำระเงินที่รองรับ
 7. แตะซื้อหรือสมัครใช้บริการ

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

Android คอมพิวเตอร์
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก