Anulowanie, wstrzymywanie i zmienianie subskrypcji w Google Play

Subskrypcje w Google Play są automatycznie przedłużane, chyba że z nich zrezygnujesz.

Pamiętaj, by zalogować się na konto Google, na którym masz subskrypcje.

Anulowanie subskrypcji

Aby anulować subskrypcję, możesz skorzystać z naszej procedury samodzielnej pomocy.

Anuluj subskrypcję

Anulowanie subskrypcji w aplikacji Google Play

Odinstalowanie aplikacji nie powoduje anulowania subskrypcji.

 1. Na telefonie lub tablecie z Androidem otwórz Sklep Google Play Google Play.
 2. Sprawdź, czy używasz właściwego konta Google.
 3. Kliknij Menu Menu a potem Subskrypcje.
 4. Wybierz subskrypcję, którą chcesz anulować.
 5. Kliknij Anuluj subskrypcję.
 6. Postępuj zgodnie z instrukcjami.

Jeśli masz subskrypcję połączoną z aplikacją, w przypadku usunięcia aplikacji z Google Play następne odnowienia subskrypcji są anulowane. W takiej sytuacji nie przysługuje Ci zwrot środków za wcześniejsze subskrypcje.

Zobacz, jak anulować subskrypcję
Google Play | Cancel a subscription

Aby włączyć napisy: wybierz Ustawienia Settings a potem Napisy a potem wybierz język.

Co się stanie po anulowaniu subskrypcji

Jeśli anulujesz subskrypcję, nadal możesz z niej korzystać w opłaconym okresie.

Jeśli na przykład 1 stycznia wykupisz roczną subskrypcję za 30 zł i anulujesz ją 1 lipca:

 • Subskrypcja będzie ważna do 31 grudnia.
 • 1 stycznia nie obciążymy Cię kwotą 30 zł za kolejną roczną subskrypcję.

Wznawianie i odnawianie subskrypcji

Jeśli subskrypcja została anulowana, ale nadal jest aktywna

Wskazówka: niektórych subskrypcji nie można odnowić.

 1. Na telefonie lub tablecie z Androidem otwórz Sklep Google Play Google Play.
 2. Upewnij się, że używasz odpowiedniego konta Google.
 3. Kliknij Menu Menu a potem Subskrypcje.
 4. Kliknij subskrypcję, którą chcesz odnowić.
 5. Kliknij Odnów subskrypcję.
 6. Postępuj zgodnie z instrukcjami.

Jeśli subskrypcja została anulowana i wygasła

Jeśli subskrypcja została przez Ciebie anulowana, a jej pozostały czas upłynął, skonfiguruj ją ponownie.

Zwroty środków za subskrypcje

Informacje o zwrotach środków za subskrypcje znajdziesz w artykule o zwrotach produktów i środków w Google Play.

Wstrzymywanie subskrypcji

Niektóre aplikacje pozwalają na wstrzymanie subskrypcji. Jeśli się na to zdecydujesz, subskrypcja zostanie wstrzymana po zakończeniu bieżącego okresu rozliczeniowego.  

 1. Na telefonie lub tablecie z Androidem otwórz Sklep Google Play Google Play.
 2. Sprawdź, czy używasz właściwego konta Google.
 3. Kliknij Menu Menu a potem Subskrypcje.
 4. Wybierz subskrypcję, którą chcesz wstrzymać.
 5. Kliknij Zarządzaj a potem Wstrzymaj płatności.
 6. Ustaw okres wstrzymania płatności.
 7. Kliknij Potwierdź.

Wznawianie płatności w przypadku wstrzymanej subskrypcji

W każdej chwili możesz wznowić subskrypcję.

 1. Na telefonie lub tablecie z Androidem otwórz Sklep Google Play Google Play.
 2. Sprawdź, czy używasz właściwego konta Google.
 3. Kliknij Menu Menu a potem Subskrypcje.
 4. Wybierz subskrypcję, którą chcesz wznowić.
 5. Kliknij Zarządzaj a potem Wznów.

Zmienianie subskrypcji

Sprawdzanie ustawień subskrypcji i dat odnowień
 1. Na telefonie lub tablecie z Androidem otwórz Sklep Google Play Google Play.
 2. Sprawdź, czy używasz właściwego konta Google.
 3. Kliknij Menu Menu a potem Subskrypcje.
Zmienianie formy płatności za subskrypcję

Przy odnawianiu subskrypcji obciążana jest forma płatności użyta do jej wykupienia. Odnowienia mogą nastąpić 24 godziny przed rozpoczęciem każdego okresu subskrypcji.

Aby zmienić lub zaktualizować używaną formę płatności:

 1. Na telefonie lub tablecie z Androidem otwórz Sklep Google Play Google Play.
 2. Sprawdź, czy używasz właściwego konta Google.
 3. Kliknij Menu Menu a potem Subskrypcje.
 4. Znajdź subskrypcję, którą chcesz zmienić.
 5. Wybierz jedną z tych opcji:
  • W przypadku aktywnych subskrypcji kliknij Zarządzaj.
  • Aby poprawić formę płatności, kliknij Aktualizuj.
 6. Postępuj zgodnie z instrukcjami, by zaktualizować formę płatności.

Jeśli Twoja forma płatności zostanie odrzucona lub nie ma wystarczających środków, subskrypcja może zostać anulowana. Dodaj zastępczą formę płatności lub ponownie skonfiguruj subskrypcję.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem