ביטול, השהיה או שינוי של מינוי ל-Google Play

מינויים ל-Google Play מתחדשים אוטומטית, אלא אם מבטלים מינוי.

יש לוודא שנכנסתם לחשבון Google שאיתו נרשמתם למינויים.

ביטול מינוי

באמצעות התהליך של ביטול המינוי, תוכלו לבטל בעצמכם

ביטול מינוי

ביטול מינוי באפליקציה של Google Play

הסרת האפליקציה לא תבטל את המינוי.

 1. בטלפון או בטאבלט עם Android, פותחים את האפליקציה של חנות Google Play Google Play.
 2. בודקים שנכנסתם לחשבון Google הנכון.
 3. מקישים על סמל התפריט תפריטואז מינויים.
 4. בוחרים במינוי שרוצים לבטל.
 5. מקישים על האפשרות ביטול מינוי.
 6. פועלים לפי ההוראות.

אם יש לכם מינוי לאפליקציה מסוימת והיא תוסר מ-Google Play, המינוי העתידי שלכם יבוטל. לא תקבלו החזר כספי על המינויים הקודמים שלכם.

מה קורה לאחר הביטול

לאחר שמבטלים מינוי, עדיין אפשר להשתמש בו למשך הזמן שכבר שילמתם עליו.

לדוגמה, אם רכשתם מינוי לשנה ב-1 בינואר בסכום של 10 $ והחלטתם לבטל את המינוי ב-1 ביולי:

 • תהיה לכם גישה למינוי עד ל-31 בדצמבר.
 • לא תחויבו על מינוי שנתי נוסף בסכום של 10 $ ב-1 בינואר בשנה הבאה.

הפעלה מחדש של מינוי או הרשמה חוזרת למינוי

אם המינוי בוטל אבל עדיין פעיל

טיפ: ייתכן שחלק מהמינויים לא יהיו זמינים להרשמה חוזרת.

 1. בטלפון או בטאבלט עם Android, פותחים את האפליקציה של חנות Google Play Google Play.
 2. מוודאים שמחוברים לחשבון Google הנכון.
 3. מקישים על סמל התפריט תפריט ואז מינויים.
 4. מקישים על המינוי שרוצים להירשם אליו שוב.
 5. מקישים על הרשמה חוזרת.
 6. פועלים לפי ההוראות.

אם המינוי בוטל ופג תוקפו

אם ביטלתם את המינוי ופג תוקפו, יש להגדיר שוב את המינוי.

קבלת החזר כספי על מינויים

לקבלת מידע על החזרים כספיים עבור מינויים, ניתן לעיין בהחזרות והחזרים כספיים ב-Google Play

השהיית מינוי

אפליקציות מסוימות גם מאפשרות השהיה של המינוי. אם משהים מינוי, ההשהיה תתחיל בסיום תקופת החיוב הנוכחית.  

 1. בטלפון או בטאבלט עם Android, פותחים את האפליקציה של חנות Google Play Google Play.
 2. בודקים שנכנסתם לחשבון Google הנכון.
 3. מקישים על סמל התפריט תפריטואז מינויים.
 4. בוחרים במינוי שרוצים להשהות.
 5. מקישים על ניהול ואז השהיית תשלומים.
 6. מגדירים את תקופת הזמן להשהיית התשלומים.
 7. מקישים על אישור.

הפעלה מחדש של תשלומים למינוי שהושהה

ניתן להמשיך את המינוי מתי שרוצים.

 1. בטלפון או בטאבלט עם Android, פותחים את האפליקציה של חנות Google Play Google Play.
 2. בודקים שנכנסתם לחשבון Google הנכון.
 3. מקישים על סמל התפריט תפריטואז מינויים.
 4. בוחרים במינוי שרוצים להפעיל מחדש.
 5. מקישים על ניהול ואז המשך.

שינוי המינויים

בדיקת המינויים ותאריכי החידוש שלהם
 1. בטלפון או בטאבלט עם Android, פותחים את האפליקציה של חנות Google Play Google Play.
 2. בודקים שנכנסתם לחשבון Google הנכון.
 3. מקישים על סמל התפריט תפריטואז מינויים.
שינוי של אמצעי תשלום למינוי

אמצעי התשלום שבו השתמשתם כדי לשלם על המינוי יחויב גם בעת חידוש המינוי. מינויים מתחדשים באופן אוטומטי, והחיוב עשוי להתבצע 24 שעות לפני תחילתה של כל תקופת מינוי.

כדי לשנות או לעדכן את אמצעי התשלום:  

 1. בטלפון או בטאבלט עם Android, פותחים את האפליקציה של חנות Google Play Google Play.
 2. בודקים שנכנסתם לחשבון Google הנכון.
 3. מקישים על סמל התפריט תפריטואז מינויים.
 4. מחפשים את המינוי שרוצים לעדכן.
 5. בוחרים מתוך האפשרויות הבאות:
  • למינויים פעילים, מקישים על ניהול.
  • לשינוי אמצעי תשלום, מקישים על עדכון.
 6. פועלים לפי ההוראות כדי לעדכן את אמצעי התשלום.

אם אמצעי התשלום שלכם יידחה או אם אין בו מספיק כסף, ייתכן שהמינוי יבוטל. כדאי להוסיף אמצעי תשלום לגיבוי, או להגדיר שוב את המינוי.

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?
Android מחשב

צריכים עזרה נוספת?

אפשר להיכנס כדי לקבל אפשרויות תמיכה נוספות על מנת לפתור במהירות את הבעיה