ביטול, השהיה או שינוי של מינוי ל-Google Play

מינויים ל-Google Play מתחדשים אוטומטית, אלא אם מבטלים מינוי.

יש לוודא שנכנסתם לחשבון Google שאיתו נרשמתם למינויים.

ביטול מינוי

באמצעות התהליך של ביטול המינוי, תוכלו לבטל בעצמכם

ביטול מינוי

ביטול מינוי

הסרת האפליקציה לא תבטל את המינוי.

 1. בטלפון או בטאבלט של Android, פותחים את האפליקציה 'חנות Google Play' Google Play.
 2. בודקים שנכנסתם לחשבון Google הנכון.
 3. מקישים על סמל התפריט תפריטואז מינויים.
 4. בוחרים במינוי שרוצים לבטל.
 5. מקישים על האפשרות ביטול מינוי.
 6. פועלים לפי ההוראות.

אם יש לכם מינוי לאפליקציה והאפליקציה תוסר מ-Google Play, המינוי העתידי שלכם יבוטל. לא תקבלו החזר כספי על המינויים הקודמים שלכם.

מה קורה לאחר הביטול

לאחר ביטול מינוי, עדיין אפשר להשתמש במינוי למשך הזמן שכבר שילמתם עליו.

לדוגמה, אם תקנו מינוי לשנה ב-1 בינואר בסכום $ 10 ותחליטו לבטל את המינוי ב-1 ביולי:

 • תהיה לכם גישה למינוי עד ל-31 בדצמבר.
 • לא תחויבו על מינוי שנתי נוסף בסכום של $ 10 בינואר בשנה הבאה.

הפעלה מחדש או שחזור של מינוי

אם המינוי בוטל אבל עדיין פעיל

 1. בטלפון או בטאבלט של Android, פותחים את האפליקציה 'חנות Google Play' Google Play.
 2. בודקים שנכנסתם לחשבון Google הנכון.
 3. מקישים על סמל התפריט תפריטואז מינויים.
 4. בוחרים במינוי שרוצים לשחזר.
 5. מקישים על שחזור.
 6. פועלים לפי ההוראות.

הערה: ייתכן שחלק מהמינויים לא יהיו זמינים לשחזור.

אם המינוי בוטל ופג תוקפו

אם ביטלתם את המינוי ופג תוקפו, יש להגדיר שוב את המינוי.

החזרים כספיים למינויים

לקבלת מידע על החזרים כספיים למינויים, ראה החזרות והחזרים כספיים ב-Google Play

השהיית מינוי

אפליקציות מסוימות מאפשרות גם להשהות את המינוי. כשמשהים מינוי, הוא יושהה בסיום תקופת החיוב הנוכחית.  

 1. בטלפון או בטאבלט של Android, פותחים את האפליקציה 'חנות Google Play' Google Play.
 2. בודקים שנכנסתם לחשבון Google הנכון.
 3. מקישים על סמל התפריט תפריטואז מינויים.
 4. בוחרים במינוי שרוצים להשהות.
 5. מקישים על ניהול ואז השהיית תשלומים.
 6. מגדירים את תקופת הזמן להשהיית התשלומים.
 7. מקישים על אישור.

הפעלת תשלומים מחדש למינוי שהושהה

ניתן להמשיך את המינוי מתי שרוצים.

 1. בטלפון או בטאבלט של Android, פותחים את האפליקציה 'חנות Google Play' Google Play.
 2. בודקים שנכנסתם לחשבון Google הנכון.
 3. מקישים על סמל התפריט תפריטואז מינויים.
 4. בוחרים במינוי שרוצים להפעיל מחדש.
 5. מקישים על ניהול ואז המשך.

שינוי המינויים

בדיקת המינויים ותאריכי החידוש
 1. בטלפון או בטאבלט של Android, פותחים את האפליקציה 'חנות Google Play' Google Play.
 2. בודקים שנכנסתם לחשבון Google הנכון.
 3. מקישים על סמל התפריט תפריטואז מינויים.
שינוי אמצעי התשלום למינוי

אמצעי התשלום שבו השתמשתם כדי לשלם על המינוי יחויב גם בעת חידוש המינוי. מינויים מתחדשים באופן אוטומטי, והחיוב עשוי להתבצע 24 שעות לפני תחילתה של כל תקופת מינוי.

כדי לשנות או לעדכן את אמצעי התשלום:  

 1. בטלפון או בטאבלט של Android, פותחים את האפליקציה 'חנות Google Play' Google Play.
 2. בודקים שנכנסתם לחשבון Google הנכון.
 3. מקישים על סמל התפריט תפריטואז מינויים.
 4. מחפשים את המינוי שרוצים לעדכן.
 5. בוחרים מתוך האפשרויות הבאות:
  • למינויים פעילים, מקישים על ניהול.
  • לתיקון אמצעי התשלום, מקישים על עדכון.
 6. פועלים לפי ההוראות כדי לעדכן את אמצעי התשלום.

אם אמצעי התשלום שלכם יידחה או שאין בו מספיק כסף, ייתכן שהמינוי יבוטל. כדאי להוסיף אמצעי תשלום לגיבוי או להגדיר שוב את המינוי.

שינוי התדירות של קבלת המינוי
 1. בטלפון או בטאבלט של Android, פותחים את האפליקציה 'חנות Google Play' Google Play.
 2. בודקים שנכנסתם לחשבון Google הנכון.
 3. מקישים על סמל התפריט תפריטואז מינויים.
 4. בוחרים את המינוי.
 5. מקישים על ניהול ואז שינוי מינוי.

אם האפשרות “שינוי המינוי” לא מופיעה, ייתכן שאי אפשר לשנות את המינוי באפליקציה.

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?
Android מחשב