Zrušení, pozastavení nebo změna předplatného na Google Play

Předplatné na Google Play je časově neomezené. Bude vám účtován poplatek na začátku každého fakturačního cyklu podle podmínek předplatného, například týdně, ročně nebo jinak, dokud předplatné nezrušíte.

Přihlaste se k účtu Google, ve kterém jste si předplatná aktivovali.

Zrušení předplatného

Předplatné můžete zrušit sami pomocí samoobslužného postupu.

Zrušení předplatného

Zrušení předplatného v aplikaci Google Play

Důležité: Když aplikaci odinstalujete, předplatné nebude zrušeno.
 1. V zařízení Android přejděte na předplatná na Google Play.
 2. Vyberte předplatné, které chcete zrušit.
 3. Klepněte na Zrušit předplatné.
 4. Postupujte podle pokynů.
Tip: Pokud máte předplacenou aplikaci, která byla z Google Play odstraněna, budoucí předplatné bude zrušeno. Platby za minulá předplatná nelze vrátit. Existují však výjimky, které jsou uvedeny v tomto článku nebo v pravidlech pro vracení peněz na Google Play.

Co se stane po zrušení

Když předplatné zrušíte, budete jej moci nadále používat po dobu, za kterou jste zaplatili.

Pokud si například 1. ledna zakoupíte roční předplatné za 10 $ a rozhodnete se jej ukončit 1. července:

 • Předplatné bude k dispozici do 31. prosince.
 • Následujícího 1. ledna vám částka 10 $ za další roční předplatné účtována nebude.

Co se stane po zrušení předplatného Play Pass

Všechny aplikace, které jste si nainstalovali prostřednictvím předplatného Play Pass (včetně dat), v zařízení zůstanou.

Obsah získaný prostřednictvím předplatného Play Pass:

 • Placené aplikace vás vyzvou k zakoupení aplikace nebo obnovení předplatného Play Pass.
 • Nákupy v aplikacích budou odstraněny, ale budou dostupné k zakoupení.
 • Dříve odstraněné reklamy se v aplikacích znovu začnou zobrazovat.
 • Pokud si Play Pass znovu předplatíte, veškerý obsah bude opět odemknutý.

Co se stane po zrušení předplaceného tarifu

Předplacené tarify mají omezenou platnost, není je tedy nutné rušit. Na konci fakturačního období platnost automaticky vyprší.

Pokud předplacený tarif ještě nebyl využit, můžete si za něj nechat vrátit platbu. Další informace o vracení plateb na Google Play

Zrušení nevyužitého předplaceného tarifu:

 1. V zařízení Android přejděte na předplatná na Google Play.
 2. Vyberte předplatné nebo předplacený tarif, který chcete zrušit.
 3. Klepněte na Zrušit předplatné.
 4. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Co se stane, když zastavíte obnovování platebního tarifu

Jakmile vám bude z platební metody stržena platba za tarif, nebude možné zrušit zbývající platby za daný tarif. Můžete se ale rozhodnout ukončit automatické obnovování platebního tarifu. To znamená, že k datu příštího obnovení předplatného (najdete ho v sekci Předplatné na Google Play nebo v e‐mailovém potvrzení) vám nebude nic účtováno a do té doby budete mít ke svému obsahu přístup. I v případě, že obnovování platebního tarifu ukončíte, budete nadále zodpovídat za zbývající platby aktuálního platebního tarifu. Google Play vám platbu nevrátí. Výjimkou jsou případy, kdy je v pravidlech Google Play pro vracení peněz uvedeno jinak.

Další informace najdete v článku Předplacení služeb nebo obsahu.

Správa předplatných na Google Play

Restartování nebo obnovení zrušeného předplatného
Důležité: Některá předplatná obnovit nelze. V takovém případě předplatné nastavte znovu.
 1. V zařízení Android přejděte na předplatná na Google Play.
 2. U předplatného, které chcete obnovit, klepněte na Obnovit předplatné.

Tip: Pokud předplatné nemůžete najít, možná je v jiném účtu. Můžete zkusit přepnout mezi účty.

Vrácení platby za předplatné
Informace o vracení plateb za předplatné (včetně předplacených tarifů) najdete v článku o vracení plateb na Google Play.
Pozastavení předplatného

U některých aplikací lze předplatné pozastavit. K pozastavení předplatného dojde na konci aktuálního fakturačního období.

 1. V zařízení Android přejděte na předplatná na Google Play.
 2. Vyberte předplatné, které chcete pozastavit.
 3. Klepněte na Spravovat a pak Pozastavit platby.
 4. Nastavte období pozastavení plateb.
 5. Klepněte na Potvrdit.
Obnovení plateb za pozastavené předplatné

Předplatné lze kdykoli obnovit.

 1. V zařízení Android přejděte na předplatná na Google Play.
 2. Vyberte předplatné, které chcete obnovit.
 3. Klepněte na Obnovit.
 4. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Změna platební metody u předplatného

Při obnovení předplatného vám bude stržena platba ze stejné platební metody, jakou jste použili k zakoupení předplatného. Obnovení může být zahájeno 24 hodin před začátkem každého období předplatného.

 1. V zařízení Android přejděte na předplatná na Google Play.
 2. Vyberte předplatné, které chcete aktualizovat.
 3. Klepněte na Spravovat a pak Aktualizovat.
 4. Platební metodu aktualizujte podle pokynů na obrazovce.

Pokud platební metoda bude zamítnuta nebo na ní nebude dostatek prostředků, může být předplatné zrušeno.Přidejte záložní platební metodu nebo předplatné nastavte znovu.

Změna předplatného na předplacený tarif a naopak

Pokud to vývojář aplikace umožňuje, můžete přejít z předplaceného tarifu na opakovanou platbu nebo naopak.

Po přepnutí budou platby okamžitě zpracovány. Zbývající dny aktivního předplatného nebo tarifu budou přidány do nového předplatného.

Tip: Typ svého předplatného nebo tarifu najdete po přihlášení k předplatnému.

Změna předplaceného tarifu (pokud to vývojáři umožňují):

 1. Otevřete aplikaci Google Play Google Play.
 2. Zkontrolujte, zda jste přihlášeni ke správnému účtu Google.
 3. Najděte a otevřete aplikaci, která nabízí upgrade z předplaceného tarifu na předplatné nebo downgrade z předplatného na předplacený tarif.
 4. Klepněte na Spravovat předplatné.
 5. Vyberte tarif, na který chcete přejít.
 6. Vyberte podporovanou platební metodu.
 7. Klepněte na Koupit nebo Předplatit.

Související zdroje

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka