Để bảo vệ sức khỏe cho các chuyên viên hỗ trợ trước tình hình dịch COVID-19, chúng tôi hiện chỉ bố trí một nhóm nhân sự nhỏ. Do đó, bạn có thể mất nhiều thời gian hơn bình thường khi liên hệ với chúng tôi. Cảm ơn bạn đã kiên nhẫn chờ đợi. Để tìm thêm tài nguyên hỗ trợ, vui lòng tham khảo Trung tâm trợ giúp

Nhận phần thưởng mã thẻ Google Play

Một số mã thẻ Google Play bao gồm chương trình khuyến mãi và bạn sẽ nhận thêm phần thưởng khi quy đổi mã thẻ này. Phần thưởng có thể bao gồm nội dung số, ví dụ: một lượt thuê phim hoặc sách hoặc mặt hàng trong ứng dụng. Bạn sẽ nhận được phần thưởng này khi quy đổi mã thẻ Google Play hoặc mã khuyến mãi.

Quy đổi phần thưởng

Để nhận phần thưởng, hãy đổi mã thẻ đủ điều kiện trên ứng dụng Cửa hàng Google Play theo các bước sau:

 1. Mở ứng dụng Cửa hàng Google Play Google Play.
 2. Nhấn vào biểu tượng Trình đơn Trình đơn sau đó Đổi.
 3. Nhập mã thẻ Google Play.
 4. Bạn sẽ thấy thông báo xác nhận việc đổi mã thẻ đã thành công.
 5. Bạn cũng sẽ thấy thông báo rằng bạn đã nhận được một phần thưởng. Phần thưởng này đã được lưu vào tài khoản của bạn. Tiếp theo:
  • Nhấn vào Nhận để nhận phần thưởng.
  • Nhấn vào Không phải bây giờ để sử dụng vào lúc khác. Tham khảo mục "xem phần thưởng đã lưu" bên dưới để tìm hiểu cách thực hiện.

Lưu ý: Nếu phần thưởng là một mặt hàng trong ứng dụng, bạn chỉ có thể nhận khi quy đổi mã thẻ bằng cách sử dụng ứng dụng Cửa hàng Play. Nếu bạn quy đổi mã thẻ tại play.google.com, phần thưởng này sẽ được thêm vào tài khoản của bạn. Tuy nhiên, bạn sẽ phải nhận phần thưởng trong ứng dụng trên thiết bị của mình. Tham khảo mục "xem phần thưởng đã lưu" bên dưới để tìm và sử dụng quà tặng trên ứng dụng Cửa hàng Play.

Xem phần thưởng đã lưu

Để xem và sử dụng phần thưởng đã lưu của bạn:

 1. Mở ứng dụng Cửa hàng Google Play Google Play.
 2. Nhấn vào biểu tượng Trình đơn Trình đơn sau đó Tài khoản sau đó Phần thưởng.
 3. Làm theo hướng dẫn để sử dụng phần thưởng.

Các vấn đề gặp phải khi quy đổi phần thưởng

Mặt hàng trong ứng dụng đã có

Bạn không thể quy đổi phần thưởng để lấy các mặt hàng trong ứng dụng mà bạn đã có.

Mặt hàng trong ứng dụng có thể là những vật phẩm như thanh kiếm cho bạn thêm sức mạnh trong một trò chơi hay chìa khóa để mở thêm tính năng trong một ứng dụng.

Nếu bạn có một mặt hàng giống với phần thưởng, hãy sử dụng mặt hàng hiện có trước khi bạn nhận phần thưởng này theo các bước sau:

Bước 1: Sử dụng mục trong ứng dụng hiện tại của bạn

 1. Mở ứng dụng hoặc trò chơi mà bạn có mục trong ứng dụng
 2. Sử dụng mặt hàng.
 3. Chuyển sang Bước 2.

Bước 2: Sử dụng phần thưởng

 1. Mở ứng dụng Cửa hàng Google Play Google Play.
 2. Nhấn vào biểu tượng Trình đơn Trình đơn sau đó Tài khoản sau đó Phần thưởng.
 3. Làm theo hướng dẫn để sử dụng phần thưởng của bạn.
Tôi đã quy đổi mã thẻ Google Play trên máy tính

Nếu phần thưởng của bạn là một mục trong ứng dụng thì bạn chỉ có thể nhận phần thưởng khi bạn đổi thẻ quà tặng bằng cách sử dụng ứng dụng Cửa hàng Play.

Nếu bạn đổi thẻ quà tặng trên play.google.com thì phần thưởng sẽ được thêm vào tài khoản của bạn, nhưng bạn sẽ phải nhận phần thưởng trong ứng dụng trên thiết bị của bạn.

Để xem và sử dụng phần thưởng mục trong ứng dụng của bạn trên ứng dụng:

 1. Mở ứng dụng Cửa hàng Google Play Google Play.
 2. Nhấn vào biểu tượng Trình đơn Trình đơn sau đó Tài khoản sau đó Phần thưởng.
 3. Làm theo hướng dẫn để sử dụng phần thưởng.
Tôi đã quy đổi mã thẻ Google Play trên một thiết bị không được hỗ trợ

Bạn không thể nhận phần thưởng nếu quy đổi mã thẻ trên một thiết bị không được hỗ trợ.

Nếu bạn quy đổi mã thẻ trên một thiết bị không được hỗ trợ thì số dư trong mã thẻ Google Play của bạn sẽ tăng lên. Tuy nhiên, phần thưởng sẽ không được thêm vào tài khoản của bạn.

Quy đổi lại mã thẻ trên một thiết bị được hỗ trợ để nhận phần thưởng theo các bước sau:

 1. Mở ứng dụng Cửa hàng Google Play Google Play.
 2. Nhấn vào biểu tượng Trình đơn Trình đơn sau đó Đổi.
 3. Nhập mã mà bạn đã sử dụng khi quy đổi mã thẻ Google Play này lần đầu tiên.
 4. Bạn sẽ thấy hai thông báo. Thông báo đầu tiên là "Mã thẻ Google Play này đã được đổi". Bên dưới thông báo này, bạn sẽ thấy thông báo “Chúc mừng! Bạn đã nhận được một phần thưởng. Hãy nhận ngay!" Như vậy có nghĩa là phần thưởng đã được thêm vào tài khoản của bạn. 
  • Nhấn vào Nhận để nhận phần thưởng.
  • Nhấn vào Không phải bây giờ để sử dụng vào lúc khác.
Tôi đã quy đổi mã quà tặng trên một thiết bị sử dụng nhà mạng không đủ điều kiện

Bạn không thể nhận phần thưởng không được phân phối cho các thiết bị đang sử dụng một số nhà mạng nhất định.

Nếu bạn quy đổi mã thẻ trên một thiết bị sử dụng một trong những nhà mạng này, số dư trong mã thẻ Google Play của bạn sẽ tăng lên. Tuy nhiên, phần thưởng sẽ không được thêm vào tài khoản của bạn.

Quy đổi lại mã thẻ trên một thiết bị sử dụng nhà mạng được hỗ trợ để nhận phần thưởng theo các bước sau:

 1. Mở ứng dụng Cửa hàng Google Play Google Play.
 2. Nhấn vào biểu tượng Trình đơn Trình đơn sau đó Đổi.
 3. Nhập mã mà bạn đã sử dụng khi quy đổi mã thẻ Google Play này lần đầu tiên.
 4. Bạn sẽ thấy hai thông báo. Thông báo đầu tiên là "Mã thẻ Google Play này đã được đổi". Bên dưới thông báo này, bạn sẽ thấy thông báo “Chúc mừng! Bạn đã nhận được một phần thưởng. Hãy nhận ngay!" Như vậy có nghĩa là phần thưởng đã được thêm vào tài khoản của bạn. 
  • Nhấn vào Nhận để nhận phần thưởng.
  • Nhấn vào Không phải bây giờ để sử dụng vào lúc khác.
Tôi đã quy đổi mã thẻ Google Play tại một quốc gia không có phần thưởng này

Bạn không thể nhận phần thưởng tại một quốc gia không có phần thưởng đó.

Nếu bạn quy đổi mã thẻ tại những quốc gia này thì số dư trong mã thẻ Google Play của bạn sẽ tăng. Tuy nhiên, phần thưởng sẽ không được thêm vào tài khoản của bạn.

Vui lòng cập nhật quốc gia của bạn trong Google Payments và thử quy đổi lại mã thẻ theo các bước sau:

 1. Mở ứng dụng Cửa hàng Google Play Google Play.
 2. Nhấn vào biểu tượng Trình đơn Trình đơn sau đó Đổi.
 3. Nhập mã mà bạn đã sử dụng khi quy đổi mã thẻ Google Play này lần đầu tiên.
 4. Bạn sẽ thấy hai thông báo. Thông báo đầu tiên là "Mã thẻ Google Play này đã được đổi". Bên dưới thông báo này, bạn sẽ thấy thông báo “Chúc mừng! Bạn đã nhận được một phần thưởng. Hãy nhận ngay!" Như vậy có nghĩa là phần thưởng đã được thêm vào tài khoản của bạn. 
  • Nhấn vào Nhận để nhận phần thưởng.
  • Nhấn vào Không phải bây giờ để sử dụng vào lúc khác.

 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
84680
false