Připojení k rodině na Googlu

Když se připojíte k rodinné skupině, můžete sdílet rodinné služby společnosti Google až s 5 členy rodiny.
Důležité: V počtu 5 členů rodiny jsou zahrnuti i členové rodiny, kteří byli pozváni, aby se připojili k vaší rodině, ale dosud pozvánku nepřijali.

Jak rodinná skupina funguje

Když se připojíte k rodinné skupině, můžete:

 • Používat rodinnou platební metodu: Pokud správce vaší rodiny rodinnou platební metodu nastaví, můžete jejím prostřednictvím provádět nákupy na Google Play.
 • Používat rodinné služby: Můžete se přihlásit k rodinným službám, jako jsou Google One, rodinná knihovna Google Play, rodinný tarif Hudby Google Play nebo rodinný tarif YouTube TV. Přehled všech služeb dostupných pro vaši rodinu naleznete na adrese families.google.com

Připojení k rodinné skupině

Pokud vás někdo přizval do rodinné skupiny, dostanete e-mail nebo SMS s pozvánkou. Chcete-li se k rodině připojit, postupujte podle pokynů v pozvánce.

Jaké informace o jednotlivých členech se ostatním členům rodiny zobrazují

Po připojení k rodině ostatní členové uvidí vaše jméno, fotku a e-mailovou adresu.

Protože za rodinnou platební metodu nese odpovědnost správce rodiny, obdrží oznámení o všech vašich nákupech uskutečněných prostřednictvím rodinné platební metody.

Obsah přidaný do rodinné mediatéky uvidí všichni členové rodiny.

Pokud vaše rodina sdílí členství Google One, její členové si budou moci zobrazit, kolik sdíleného úložiště využíváte. Vaše soubory s rodinou sdíleny nejsou.

Požadavky pro připojení se k rodině

Chcete-li se připojit k rodině, je nutné:

 • Mít účet Google. K rodině se nelze připojit pomocí pracovního ani školního účtu Google ani účtu Google jiné organizace.
 • Žít ve stejné zemi jako správce rodiny.
 • Nebýt členem jiné rodinné skupiny.
 • Za posledních 12 měsíců nezměnit svou rodinnou skupinu.

Opuštění nebo přechod do jiné rodinné skupiny

Chcete-li změnit rodinnou skupinu, je třeba nejprve opustit stávající skupinu.
Co se stane, když rodinnou skupinu opustíte
 • Rodinu můžete změnit pouze jednou za 12 měsíců. Pokud rodinnou skupinu opustíte a připojíte se k nové, v následujících 12 měsících nebudete moci rodinnou skupinu změnit.
 • Nebudete moci provádět nákupy prostřednictvím rodinné platební metody. Veškeré nevyřízené nákupy mohou být účtovány.
 • Ztratíte přístup k rodinné knihovně Google Play a všem položkám přidaným členy vaší rodiny.
 • Budou odebrány všechny nákupy, které jste přidali do rodinné knihovny Google Play, a členové rodiny k nim ztratí přístup.
 • Pokud správce rodiny zakoupil tarif Hudby Google Play, již k němu nebudete mít přístup.
 • Pokud vaše rodina sdílí členství Google One a vy jste správcem tarifu Google One, členové rodiny přestanou používat vaše sdílené úložiště. Když někomu dojde úložný prostor, jeho soubory zůstanou v bezpečí, ale nebude si moci ukládat nic nového. Přečtěte si další informace o tom, co se stane, když někomu dojde úložiště.
  • Vaše rodina také přijde o přístup k dalším členským výhodám a odborníkům Google.
 • Pokud vaše rodina sdílí členství Google One a správcem tarifu Google One je někdo jiný, přijdete o přístup k jejich sdílenému úložišti, dalším členským výhodám a odborníkům Google.
 • Svůj účet Google a všechen obsah, který jste zakoupili prostřednictvím rodinné platební metody, si ponecháte.
Opuštění rodinné skupiny

Důležité: Pokud jste správce rodiny, rodinnou skupinu nemůžete opustit.

Prohlížeč v počítači nebo v zařízení

 1. Přejděte na stránku Vaše rodina na Googlu.

 2. Otevřete nabídkuNabídka a potéOpustit rodinnou skupinu a potéOpustit skupinu.

Důležité: Pokud jste svou rodinu nastavili v různých službách Google (Obchod Play, Family Link, Google One), můžete ji opustit také v těchto službách podle níže uvedených pokynů.

Aplikace Obchod Play

 1. Spusťte aplikaci Obchod Play Google Play.

 2. Vlevo nahoře klepněte na nabídku Nabídka a poté Účet a potéRodina a potéZobrazit členy rodiny.

 3. Vpravo nahoře klepněte na ikonu možností Další možnosti a poté Opustit rodinnou skupina potéOpustit skupinu.

 4. Zadejte heslo a klepněte na Potvrdit.

Aplikace Family Link

Poznámka: Služba Family Link je k dispozici pouze v některých oblastech. Chcete-li ji získat, zaregistrujte se na adrese g.co/familylink.

 1. Spusťte aplikaci Family Link Family Link.

 2. Vlevo nahoře klepněte na nabídku Nabídka a poté Rodinná skupina.

 3. Vpravo nahoře klepněte na ikonu možností Další možnosti a poté Opustit rodinu a potéOpustit skupinu.

 4. Zadejte heslo a poté klepněte na Potvrdit.

Aplikace Google One

 1. Spusťte aplikaci Google One Google One.

 2. Nahoře klepněte na Nastavení.

 3. Klepněte na Spravovat rodinná nastavení a potéSpravovat rodinnou skupinu.

 4. Vpravo nahoře klepněte na ikonu možností Další možnostia poté Opustit rodinu a potéOpustit skupinu.

 5. Zadejte heslo a klepněte na Potvrdit.

Odstraňování problémů

Problém s pozvánkou 

Pozvánka již byla použita

Každá pozvánka obsahuje jedinečný registrační odkaz, který lze použít pouze jednou.

Pokud svou pozvánku někomu přepošlete, může váš jedinečný odkaz použít pro připojení k rodinné skupině.

Pokud jste svou pozvánku použili s jiným účtem Google, můžete rodinnou skupinu opustit a požádat o novou pozvánku, kterou použijete se svou druhou e-mailovou adresou.

Platnost pozvánky vypršela

Pozvánky k připojení k rodině mají platnost dva týdny.

Pokud platnost pozvánky vyprší, kontaktujte správce rodiny a požádejte ho, aby zaslal novou pozvánku.

Došlo k chybě

Potíže při připojování k rodinné skupině

 • Změna rodiny: Rodinu můžete změnit jen jednou za 12 měsíců.
 • Omezení podle země: Musíte žít ve stejné zemi jako správce rodiny.

Vaše rodinná skupina je neaktivní

Správce rodiny musí obnovit svůj účet na adrese myaccount.google.com.

Už jste členem rodinné skupiny

V jednu chvíli můžete být pouze v jedné rodinné skupině. Pokud se chcete připojit k jiné rodinné skupině, musíte opustit tu současnou a potom se připojit k nové.

Správce rodiny smazal mou rodinnou skupinu

Pokud správce vaší rodiny rodinnou skupinu smaže:

 • Nebudete moci provádět nákupy prostřednictvím rodinné platební metody. Veškeré nevyřízené nákupy mohou být účtovány.
 • Ztratíte přístup k rodinné knihovně Google Play a všem položkám přidaným členy vaší rodiny.
 • Budou odebrány všechny nákupy, které jste přidali do rodinné knihovny Google Play, a členové rodiny k nim ztratí přístup.
 • Pokud správce rodiny přihlásil odběr rodinného tarifu Hudby Google Play, ztratíte k němu přístup.
 • Pokud vaše rodina sdílí členství Google One a vy jste správcem tarifu Google One, členové rodiny přestanou používat vaše sdílené úložiště. Když někomu dojde úložný prostor, jeho soubory zůstanou v bezpečí, ale nebude si moci ukládat nic nového. Přečtěte si další informace o tom, co se stane, když někomu dojde úložiště.
  • Vaše rodina také přijde o přístup k dalším členským výhodám a odborníkům Google.
 • Pokud vaše rodina sdílí členství Google One a správcem tarifu Google One je někdo jiný, přijdete o přístup k jejich sdílenému úložišti, dalším členským výhodám a odborníkům Google.
 • Zůstane vám účet Google i všechen obsah zakoupený pomocí rodinné platební metody.

Poznámka: Rodinnou skupinu můžete změnit jen jednou za rok. Pokud se připojíte do nové rodinné skupiny nebo vytvoříte vlastní, rodinnou skupinu nebude možné 12 měsíců změnit.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory