Lỗi: Bạn chưa truy cập ứng dụng Cửa hàng Google Play trên thiết bị của mình bằng tài khoản email này

Lỗi này có thể xuất hiện khi bạn cố gắng cài đặt ứng dụng Android trên:

 • máy tính của bạn
 • thiết bị di động Android không được liên kết với Tài khoản Google của bạn
 • thiết bị không tương thích

 

Khắc phục sự cố

Hãy cho chúng tôi biết những gì bạn đang cố gắng thực hiện bằng cách chọn một tùy chọn bên dưới.

Tôi đang cố gắng sử dụng máy tính để cài đặt ứng dụng trên máy tính bảng hoặc điện thoại Android của mình

Chọn xem bạn đang cố gắng cài đặt ứng dụng trên thiết bị mới, thiết bị hiện có hay Kindle.

Thiết bị của tôi là thiết bị mới

Trước khi bạn có thể mua sắm trên Google Play từ máy tính, bạn cần liên kết thiết bị Android với Tài khoản Google của bạn. Để bắt đầu, hãy đăng nhập vào ứng dụng Cửa hàng Google Play trên thiết bị Android của bạn và cài đặt bất kỳ ứng dụng nào.

Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng Cửa hàng Google Play

 1. Đảm bảo rằng thiết bị Android của bạn có ứng dụng Cửa hàng Google Play. Để biết thêm thông tin, tìm hiểu cách tìm ứng dụng Cửa hàng Google Play.
 2. Mở ứng dụng Cửa hàng Google Play Cửa hàng Play.
 3. Nếu được nhắc, hãy đăng nhập bằng cùng một tài khoản bạn đang sử dụng trên máy tính của mình.
 4. Để biết bạn đang sử dụng tài khoản nào trên máy tính, hãy truy cập Google Play và nhấp vào ảnh hồ sơ của bạn ở trên cùng bên phải.

Bước 2: Cài đặt ứng dụng trên thiết bị của bạn

Sau khi bạn đăng nhập vào ứng dụng Cửa hàng Play:

 1. Tìm kiếm ứng dụng bạn đang cố gắng cài đặt.
 2. Chạm vào Cài đặt.

Sau khi bạn cài đặt ứng dụng, thiết bị sẽ được liên kết với Tài khoản Google của bạn. Trong vòng vài phút, bạn sẽ có thể cài đặt ứng dụng cho thiết bị của mình bằng máy tính.


Tôi đã cài đặt ứng dụng từ Google Play trên thiết bị này trước đây

Hãy chắc chắn rằng bạn đang sử dụng cùng một Tài khoản Google trên máy tính và thiết bị Android của bạn

Bước 1: Kiểm tra tài khoản bạn đang sử dụng trên thiết bị di động của bạn.

 1. Mở ứng dụng Cửa hàng Google Play Cửa hàng Play.
 2. Chạm vào biểu tượng Menu Menu. Bạn sẽ thấy tài khoản bạn đã đăng nhập ở đầu menu.
 3. Nếu bạn muốn chọn một tài khoản khác, chạm vào mũi tên thả xuống Mũi tên xuống.

Bước 2: Kiểm tra tài khoản bạn đang sử dụng trên máy tính hoặc trong trình duyệt trên thiết bị di động của mình.

 1. Truy cập Google Play.
 2. Gần phía trên cùng bên phải màn hình của bạn, chọn ảnh hồ sơ.
 3. Nếu chưa đăng nhập vào cùng một tài khoản như thiết bị di động, bạn có thể thay đổi tài khoản bằng cách nhấp vào Đăng xuất. Sau đó đăng nhập lại bằng đúng tài khoản.

Bước 3: Sau khi bạn đăng nhập vào cùng một tài khoản trên cả hai thiết bị, hãy thử cài đặt lại ứng dụng.


Tôi đang sử dụng Kindle

Bạn không thể cài đặt ứng dụng từ Google Play trên thiết bị Kindle. Hãy thử truy cập cửa hàng ứng dụng được đề xuất cho thiết bị của bạn, chẳng hạn như Amazon Appstore dành cho Kindle.

Tôi đang cố cài đặt ứng dụng trên máy tính

Ngoại trừ một số Chromebook có Cửa hàng Google Play, bạn không thể cài đặt ứng dụng từ Google Play trên hầu hết các máy tính. Thay vào đó, hãy thử truy cập cửa hàng ứng dụng được đề xuất cho thiết bị của bạn:

 

Tôi đang cố gắng cài đặt ứng dụng trên máy tính bảng hoặc điện thoại không sử dụng hệ điều hành Android của mình (iPhone, iPad, v.v.)

Bạn không thể cài đặt ứng dụng từ Google Play trên thiết bị không sử dụng hệ điều hành Android. Thay vào đó, hãy thử truy cập cửa hàng ứng dụng được đề xuất cho thiết bị của bạn:

 


Khắc phục sự cố khác

Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy thử những cách sau.

Bạn đang sử dụng tài khoản dành cho cơ quan hoặc trường học?

Nếu đang sử dụng Tài khoản Google dành cho cơ quan hoặc trường học, bạn có thể không cài đặt được ứng dụng Google Play trên thiết bị của mình bằng máy tính.

Bạn vẫn có thể sử dụng ứng dụng Cửa hàng Google Play trên thiết bị của mình để tải các ứng dụng xuống.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?