Dodawanie, usuwanie i edytowanie formy płatności

Poniżej znajdziesz informacje o tym, jak dodać, edytować lub usunąć formę płatności za zakupy w Google Play.
 

Dodawanie formy płatności

 1. Na telefonie lub tablecie z Androidem otwórz aplikację Sklep Google Play Google Play.

 2. Kliknij Menu Menu a potem Konto a potem Dodaj nową formę płatności.
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.
 4. Nowa forma płatności zostanie dodana do Twojego konta Google.

Dodawanie zastępczej formy płatności za subskrypcję

Aby uchronić się przed przerwami w dostępności subskrypcji, możesz na koncie Google Play dodać zastępcze formy płatności powiązane z konkretnymi subskrypcjami. Gdy nie będzie można użyć Twojej podstawowej formy płatności, zostanie obciążona zastępcza forma płatności. Zastępcze formy płatności możesz usunąć w dowolnej chwili.

 1. Na telefonie lub tablecie z Androidem otwórz aplikację Sklep Google Play Google Play.
 2. Kliknij Menu Menu a potem Subskrypcje.
 3. Obok subskrypcji kliknij Zarządzaj.
 4. Kliknij Zastępcza forma płatności.
 5. W sekcji „Inne opcje” wybierz formę płatności, którą chcesz dodać.
 6. Postępuj zgodnie z instrukcjami.

Usuwanie formy płatności

 1. Na telefonie lub tablecie z Androidem otwórz aplikację Sklep Google Play Google Play.
 2. Kliknij Menu Menu a potem Konto.
 3. Kliknij Formy płatności a potem Więcej ustawień płatności
 4. Jeśli pojawi się taka prośba, zaloguj się na pay.google.com.
 5. W przeglądarce kliknij Menu Menu a potem Formy płatności.
 6. Pod formą płatności, którą chcesz usunąć, kliknij Usuń a potem Usuń.

Forma płatności zostanie usunięta z Twojego konta Google.

Edytowanie formy płatności

 1. Na telefonie lub tablecie z Androidem otwórz aplikację Sklep Google Play Google Play.
 2. Kliknij Menu Menu a potem Konto.
 3. Kliknij Formy płatności a potem Więcej ustawień płatności.
 4. Jeśli pojawi się taka prośba, zaloguj się na pay.google.com.
 5. W przeglądarce kliknij Menu Menu a potem Formy płatności.
 6. Pod formą płatności, którą chcesz edytować, kliknij Edytuj.
 7. Wprowadź zmiany i kliknij Zaktualizuj.

Zmienianie formy płatności podczas dokonywania zakupu

 1. Na telefonie lub tablecie z Androidem otwórz aplikację Sklep Google Play Google Play.
 2. Wejdź na stronę szczegółów płatnego produktu.
 3. Kliknij cenę i sprawdź uprawnienia aplikacji.
 4. Obok ceny kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół a potem Formy płatności.
 5. Wybierz jedną z istniejących form płatności lub dodaj nową.
 6. Dokonaj zakupu.

Uwaga: jeśli dodasz formę płatności podczas dokonywania zakupu, będzie ona zapisana na Twoim koncie.

Zmiana formy płatności na Androidzie TV
 1. Na urządzeniu z Androidem TV otwórz aplikację Sklep Google Play Google Play.
 2. Wejdź na stronę szczegółów płatnego produktu.
 3. Wybierz cenę a potem Formy płatności.
 4. Wybierz jedną z istniejących form płatności.
 5. Dokonaj zakupu.

Uwaga: jeśli dodasz formę płatności podczas dokonywania zakupu, będzie ona zapisana na Twoim koncie.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

UZYSKAJ POMOC

 

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?