Dodawanie, usuwanie i edytowanie formy płatności w Google Play

Poniżej znajdziesz informacje o tym, jak dodać, edytować lub usunąć formę płatności za zakupy w Google Play.

Rozwiąż problemy z formami płatności

Aby dowiedzieć się więcej o dostępnych opcjach płatności (np. kartach kredytowych, płatnościach bezpośrednio u operatora, usłudze PayPal lub środkach w Google Play), przeczytaj artykuł o akceptowanych formach płatności. Dowiedz się, jak rozwiązać problemy z płatnościami na koncie.

Dodawanie formy płatności na koncie Google Play

 1. Na telefonie z Androidem przejdź do swoich form płatności w Google Play.
 2. Kliknij Dodaj formę płatności.
 3. Wybierz formę płatności, którą chcesz dodać.
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Uwaga: jeśli jako formy płatności w Indiach używasz Google Pay, musisz zaktualizować identyfikator Unified Payments Interface (UPI).

Dodawanie zastępczej formy płatności za subskrypcje Google Play

Aby uniknąć opóźnień w dostępie do subskrypcji, na koncie Google Play możesz dodać zastępcze formy płatności powiązane z konkretnymi subskrypcjami. Gdy nie będzie można użyć podstawowej formy płatności, zostanie obciążona zastępcza forma płatności. Zastępcze formy płatności możesz usunąć w dowolnej chwili.

 1. Na telefonie lub tablecie z Androidem otwórz stronę subskrypcji w Google Play.
 2. Wybierz subskrypcję.
 3. Kliknij Zastępcza forma płatności a potem Konfiguracja.
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Usuwanie formy płatności z konta Google Play

Z konta Google Play możesz usunąć kartę kredytową, kartę debetową lub inną formę płatności.

 1. Na telefonie lub tablecie z Androidem otwórz stronę form płatności w Google Play.
 2. Kliknij Więcej Ustawienia a potem Ustawienia płatności.
 3. Jeśli pojawi się taka prośba, zaloguj się w Google Pay.
 4. Pod formą płatności, którą chcesz usunąć, kliknij Usuń a potem Usuń.

Edytowanie formy płatności

 1. Na telefonie lub tablecie z Androidem otwórz aplikację Google Play Google Play.
 2. W prawym górnym rogu kliknij ikonę profilu.
 3. Kliknij Płatności i subskrypcje a potem Formy płatności a potem Więcej ustawień płatności Ustawienia.
 4. Jeśli pojawi się taka prośba, zaloguj się w Google Pay.
 5. Pod formą płatności, którą chcesz usunąć, kliknij Edytuj.
 6. Wprowadź zmiany.  
 7. Kliknij Zaktualizuj.

Edytowanie metody płatności

Zmienianie formy płatności podczas dokonywania zakupu

 1. Na telefonie lub tablecie z Androidem otwórz Sklep Google Play Google Play.
 2. Wejdź na stronę z informacjami o płatnym produkcie.
 3. Kliknij cenę i sprawdź uprawnienia aplikacji.
 4. Pod nazwą aplikacji kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół a potem Formy płatności.
 5. Wybierz jedną z istniejących form płatności lub dodaj nową.
 6. Dokonaj zakupu.

Uwaga: jeśli podczas dokonywania zakupu dodasz formę płatności, zostanie ona zapisana na Twoim koncie.

Zmiana formy płatności na Androidzie TV
 1. Na urządzeniu z Androidem TV otwórz aplikację Sklep Google Play Google Play.
 2. Wejdź na stronę z informacjami o płatnym produkcie.
 3. Kliknij cenę a potem Formy płatności.
 4. Wybierz jedną z istniejących form płatności.
 5. Dokonaj zakupu.

Uwaga: jeśli podczas dokonywania zakupu dodasz formę płatności, zostanie ona zapisana na Twoim koncie.

Powiązane artykuły

Android Komputer
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne