Đặt hàng trước trên Google Play

Trên Google Play, bạn có thể đặt hàng trước một số phim, nhạc, sách điện tử và sách nói lựa chọn và những sách này sẽ được gửi đến ứng dụng của bạn ngay khi có. Bạn cũng có thể đăng ký trước một số ứng dụng và trò chơi chưa có.

Đặt hàng trước hoặc đăng ký trước

Để biết hướng dẫn về cách đặt hàng trước hoặc đăng ký trước, hãy chọn loại nội dung bạn đang tìm kiếm bên dưới.

Phim, nhạc, sách

Khi một mặt hàng có sẵn để đặt hàng trước trên Google Play, mặt hàng đó sẽ hiển thị nút Đặt hàng trước trên trang chi tiết. Bạn sẽ không bị tính phí cho đơn đặt hàng trước cho đến khi mặt hàng có sẵn trong ứng dụng của bạn.

 1. Mở Google Play trên máy tính hoặc ứng dụng Cửa hàng Google Play Google Play.
 2. Tìm mặt hàng mà bạn muốn đặt hàng trước.
 3. Chọn Đặt hàng trước.
 4. Hoàn tất đơn đặt hàng của bạn.

Chúng tôi sẽ gửi cho bạn email khi đơn đặt hàng trước của bạn được đặt và khi mặt hàng có trong ứng dụng của bạn. Bạn có thể xem trạng thái đơn đặt hàng trước trên trang chi tiết của mặt hàng và trên trang Tài khoản của tôi.

Ứng dụng và trò chơi

Khi đăng ký trước ứng dụng và trò chơi, bạn sẽ nhận được thông báo về ngày có mặt hàng để tải xuống. Đối với các mặt hàng phải trả phí, bạn sẽ không bị tính phí cho tới khi cài đặt ứng dụng hoặc trò chơi.

Đăng ký trước

 1. Mở ứng dụng Cửa hàng Google Play Google Play.
 2. Truy cập trang chi tiết của mặt hàng.
 3. Nhấn vào Đăng ký trước.

Tải ứng dụng hoặc trò chơi xuống

 1. Nhấn vào thông báo Cài đặt ngay xuất hiện trên thiết bị của bạn.
 2. Trên trang chi tiết của mặt hàng, hãy nhấn vào Cài đặt (đối với các mặt hàng miễn phí) hoặc giá của mặt hàng.
 3. Làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Hủy đơn đặt hàng trước

 1. Mở ứng dụng Play Phim & TV Play Phim
 2. Nhấn vào Thư viện
 3. Trong mục "Đặt hàng trước", hãy nhấn vào bộ phim bạn muốn hủy đơn đặt hàng trước. 
 4. Nhấn vào Hủy đơn đặt hàng trước.

Bạn sẽ nhận được email hủy sau khi hủy đơn đặt hàng của mình.

Tại sao đơn đặt hàng trước của tôi bị hủy?

Chúng tôi có thể hủy đơn đặt hàng trước nếu thanh toán của bạn bị từ chối. Nếu bạn đã sử dụng số dư trên Cửa hàng Google Play là hình thức thanh toán cho đơn đặt hàng trước của mình, đơn đặt hàng của bạn sẽ bị hủy nếu bạn không có đủ tiền trong tài khoản khi mặt hàng được phát hành.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?