Tải Google Play Sách trên thiết bị yêu thích của bạn

Bạn có thể sử dụng Google Play Sách để tải xuống, đọc và nghe sách điện tử và sách nói trên máy tính, điện thoại hoặc máy tính bảng Android, iPhone, iPad hoặc thiết bị đọc sách điện tử. Bạn có thể sử dụng Play Sách trên nhiều thiết bị. Bạn cũng có thể nghe sách nói trên Trang chủ Google và thông qua Trợ lý Google.

Bắt đầu với Google Play Sách

Trên thiết bị Android

Trên máy tính:

Trên iPhone hoặc iPad

Trên thiết bị đọc sách điện tử

Bạn có thể được yêu cầu đăng nhập Tài khoản Google trước khi có thể sử dụng Google Play Sách.

Tải xuống và đọc sách điện tử và nghe sách nói

Sau khi đã có ứng dụng, bạn có thể:

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?