Viết bài đánh giá trên Google Play

Bạn có thể viết bài đánh giá công khai cho ứng dụng, trò chơi và nội dung khác trên Cửa hàng Play. Khi bạn đánh giá một mục nào đó trên Google Play, bài đánh giá đó sẽ được liên kết với Tài khoản Google của bạn và hiển thị công khai. Bạn có thể xem và chỉnh sửa Tài khoản Google của mình tại aboutme.google.com. Nếu không muốn bài đánh giá của mình hiển thị công khai, bạn có thể xóa bài đó

Viết bài đánh giá

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Cửa hàng Google Play Google Play.
 2. Duyệt hoặc tìm ứng dụng bạn muốn đánh giá. 
 3. Tìm và chọn ứng dụng để mở trang chi tiết.
 4. Di chuyển xuống đến phần đánh giá. 
 5. Chọn số sao. Bạn cũng có thể nhấn vào Viết bài đánh giá
 6. Thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình để viết bài đánh giá và thêm chi tiết. 
 7. Nhấn vào Đăng

Mẹo: Bạn chỉ có thể đánh giá những ứng dụng bạn đã tải và cài đặt trước đó. Khi bạn tải một ứng dụng xuống, ứng dụng đó sẽ được liên kết với Tài khoản Google của bạn. Nếu bạn đã tải ứng dụng xuống nhưng không thấy tùy chọn viết bài đánh giá, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào đúng tài khoản

Xóa hoặc chỉnh sửa bài đánh giá

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Cửa hàng Google Play Google Play.
 2. Truy cập trang chi tiết của mục bạn đã đánh giá.
 3. Di chuyển đến phần đánh giá.
 4. Để chỉnh sửa: Nhấn vào Chỉnh sửa bài đánh giá của bạn. Thực hiện các thay đổi rồi nhấn vào Đăng
 5. Để xóa bài đánh giá: Nhấn vào biểu tượng Thêm Xem thêm sau đó Xóa.

Những trường hợp bạn có thể viết bài đánh giá

 • Bạn chỉ có thể đánh giá các ứng dụng bạn đã tải xuống.
 • Bạn không thể viết bài đánh giá từ tài khoản doanh nghiệp, như tài khoản cho cơ quan hoặc trường học.
 • Nếu một tài khoản trên thiết bị của bạn đang tham gia chương trình thử nghiệm cho một ứng dụng, thì bạn không thể viết bài đánh giá cho ứng dụng đó.

Mẹo: Bạn có thể rời khỏi chương trình thử nghiệm nếu muốn viết bài đánh giá.

Kể từ tháng 9 năm 2020, người dùng sẽ dần mất quyền truy cập vào Google Play Âm nhạc. Điều này có nghĩa là bạn sẽ không thể nghe nhạc qua Google Play Âm nhạc được nữa. Tuy nhiên, thư viện nhạc của bạn sẽ giữ nguyên và vẫn có thể chuyển được sang YouTube Music trong ít nhất 30 ngày kể từ khi bạn không còn quyền truy cập hoặc trước khi Google Play Âm nhạc ngừng hoạt động trên lãnh thổ của bạn. Bạn cũng có thể tải dữ liệu của mình trên Google Play Âm nhạc xuống bằng Google Takeout.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố