Cách xếp hạng và đánh giá ứng dụng trong Cửa hàng Google Play

Bạn có thể xếp hạng và đánh giá các ứng dụng và trò chơi Android cũng như các nội dung khác trên Cửa hàng Play. Khi bạn đánh giá một mục nào đó trên Google Play, bài đánh giá đó sẽ được liên kết với Tài khoản Google của bạn và hiển thị công khai. Nếu không muốn một bài đánh giá hiển thị công khai, bạn có thể xóa bài đó.

Cách xếp hạng một ứng dụng và viết bài đánh giá

Lưu ý quan trọng: Bạn chỉ có thể đánh giá các ứng dụng mà bạn đã tải xuống và cài đặt trước đó. Khi bạn tải một ứng dụng xuống, ứng dụng đó sẽ được liên kết với Tài khoản Google của bạn. Nếu bạn đã tải ứng dụng xuống nhưng không thấy tùy chọn viết bài đánh giá, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào đúng tài khoản.

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Cửa hàng Google Play Google Play.
 2. Duyệt hoặc tìm ứng dụng bạn muốn đánh giá. 
 3. Tìm và chọn ứng dụng để mở trang chi tiết.
  • Để xếp hạng ứng dụng: Trong mục "Xếp hạng ứng dụng này", hãy chọn số sao.
  • Để viết bài đánh giá: Dưới điểm xếp hạng theo sao, hãy nhấn vào Viết bài đánh giá.
 4. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để viết bài đánh giá và thêm thông tin chi tiết.
 5. Nhấn vào Đăng

Cách xóa hoặc chỉnh sửa bài đánh giá

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Cửa hàng Google Play Google Play.
 2. Truy cập trang chi tiết của mục bạn đã đánh giá.
 3. Di chuyển đến phần đánh giá.
 4. Để chỉnh sửa: Nhấn vào Chỉnh sửa bài đánh giá của bạn. Thực hiện các thay đổi rồi nhấn vào Đăng
 5. Để xóa bài đánh giá: Nhấn vào biểu tượng Thêm Xem thêm sau đó Xóa.

Những trường hợp bạn có thể viết bài đánh giá trong Cửa hàng Play

 • Bạn chỉ có thể đánh giá những ứng dụng và trò chơi bạn đã tải xuống.
 • Bạn không thể viết bài đánh giá từ tài khoản doanh nghiệp, như tài khoản cho cơ quan hoặc trường học.
 • Nếu một tài khoản trên thiết bị của bạn đang tham gia chương trình thử nghiệm cho một ứng dụng, thì bạn không thể viết bài đánh giá cho ứng dụng đó.
 • Bạn có thể rời khỏi chương trình thử nghiệm nếu muốn viết bài đánh giá.
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính