ID quảng cáo

Để nâng cao quyền kiểm soát của người dùng, Google Play đã giới thiệu ID quảng cáo cho các ứng dụng. Đây là số nhận dạng có thể đặt lại dành cho quảng cáo và phân tích. Các công ty quảng cáo có thể sử dụng số nhận dạng này để cá nhân hóa quảng cáo và hiểu cách sử dụng ứng dụng ngoài các mục đích khác.

Người dùng có tiểu sử không bị hạn chế có thể đặt lại số nhận dạng của họ bất kỳ lúc nào bằng cách nhấn "Đặt lại ID quảng cáo". Thao tác này sẽ xóa số nhận dạng hiện tại và tạo một ID ngẫu nhiên mới.

Những người dùng đó cũng có thể chọn "Không tham gia cá nhân hóa quảng cáo". Ứng dụng sẽ được chỉ dẫn không sử dụng ID quảng cáo để tạo hồ sơ cho mục đích quảng cáo hoặc nhắm mục tiêu người dùng với các quảng cáo được cá nhân hóa.

Cho tới khi tất cả các mạng quảng cáo đều chuyển sang sử dụng ID quảng cáo, bạn có thể vẫn nhận được các quảng cáo được cá nhân hóa từ một số mạng sau khi chọn không tham gia.

Lưu ý: Các hồ sơ bị hạn chế trên máy tính bảng không có quyền truy cập vào Cài đặt Google và có tùy chọn "Không tham gia cá nhân hóa quảng cáo" được bật tự động.)

Tìm điều khiển ID quảng cáo trên Android 6.0 trở lên

  1. Trên thiết bị di động của bạn, hãy mở ứng dụng Cài đặt Ứng dụng Cài đặt.
  2. Nhấn vào Google sau đó Quảng cáo.

Tìm điều khiển ID quảng cáo trên Android 5.2 trở lên

  1. Trên thiết bị di động của bạn, hãy mở ứng dụng Cài đặt Google Google Settings.
  2. Nhấn vào Quảng cáo.

Cài đặt trình duyệt và Tài khoản Google

Bạn có thể quản lý Cài đặt quảng cáo cho trình duyệt của mình và tài khoản Google bằng cách truy cập vào trang Cài đặt quảng cáo (google.com/settings/ads) của bạn.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố