ค้นหาเนื้อหาฟรีและดูตัวอย่างเนื้อหาที่ต้องซื้อ

คุณสามารถค้นหาแอปและเนื้อหาฟรีผ่านทาง Google Play ได้และสามารถดูตัวอย่างของเนื้อหาบางรายการที่ต้องซื้อได้อีกด้วย

หมายเหตุ: ทุกบัญชีต้องระบุรูปแบบการชำระเงิน ทั้งนี้เนื่องจากการดาวน์โหลดเนื้อหาฟรีถือว่าเป็นธุรกรรมด้วย (แม้ว่าราคาเนื้อหาจะเป็น $0.00 ก็ตาม) หากคุณยังไม่เคยระบุข้อมูลบัตรมาก่อน คุณอาจได้รับแจ้งให้เพิ่มบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตในบัญชี แต่จะไม่มีการเรียกเก็บเงินสำหรับการดาวน์โหลดเนื้อหาฟรี

แอปและเกม Android

แอปและเกมฟรี

หากใช้แอป Google Play Store

 1. เปิดแอป Google Play Store Google Play ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. แตะเกม จากนั้น อันดับสูงสุด จากนั้น ฟรียอดนิยม

หากใช้คอมพิวเตอร์

 1. ไปที่แอป Android ฟรียอดนิยมในคอมพิวเตอร์ของคุณ
 2. เรียกดูแล้วติดตั้งแอป
ดูตัวอย่างแอปและเกม

แอปและเกม Android ที่ต้องซื้อทั้งหมดมีช่วงทดลองใช้งาน 2 ชั่วโมง ในระหว่าง 2 ชั่วโมงหลังจากการซื้อแอปหรือเกมนี้ คุณสามารถคืนแอปหรือเกมที่ซื้อมาได้โดยจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน แต่ไม่สามารถคืนแอปหรือเกมเดียวกันได้มากกว่า 1 ครั้ง

สำหรับคำแนะนำ โปรดไปที่คืนแอปและเกมที่ต้องซื้อ

ดูตัวอย่างการสมัครรับข้อมูลในแอป

ในแอป Android บางแอป คุณสามารถเลือกซื้อการสมัครรับข้อมูลได้ การสมัครรับข้อมูลคือการที่คุณชำระค่าธรรมเนียมที่มีการเรียกเก็บประจำซึ่งไม่ใช่การชำระเงินเพื่อซื้อเนื้อหาแอปนั้นเพียงครั้งเดียว แอป Android บางแอปที่มีการสมัครรับข้อมูลจะมีช่วงทดลองใช้งานให้ด้วย พึงระลึกเสมอว่า

 • การสมัครทดลองใช้แอป Android จะมีระยะเวลาอย่างน้อย 7 วัน
 • ก่อนขั้นตอนการซื้อจะเสร็จสมบูรณ์ คุณจะได้เห็นว่าแอปมีช่วงทดลองใช้งานไหม และทดลองใช้งานได้นานเพียงใด
 • หากยกเลิกการสมัครรับข้อมูลแอปก่อนสิ้นสุดช่วงทดลองใช้งาน จะไม่มีการเรียกเก็บเงินจากคุณ
 • หากไม่มีการยกเลิก ระบบจะเรียกเก็บเงินค่าสมัครรับข้อมูลจากคุณเมื่อสิ้นสุดช่วงทดลองใช้งาน
 • คุณสามารถใช้ช่วงทดลองใช้งานได้เพียง 1 ครั้งต่อการสมัครรับข้อมูลแอป Android 1 แอป

หนังสือ

หนังสือฟรี

คุณสามารถรับตัวอย่างหนังสือและหนังสือฉบับเต็มฟรีได้ในโดเมนสาธารณะบน Google Play

หากใช้แอป Google Play Store

 1. เปิดแอป Google Play Store Google Play ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. แตะหนังสือ
 3. เลื่อนไปทางซ้ายแล้วแตะฟรียอดนิยม

หากใช้คอมพิวเตอร์

ไปที่หนังสือฟรียอดนิยม ในคอมพิวเตอร์ของคุณ
ตัวอย่างหนังสือและการดูตัวอย่าง

ผู้จัดพิมพ์หลายรายได้ยกบางตอนของหนังสือที่มีจำหน่ายให้เป็นตัวอย่าง เพื่อให้คุณอ่านและดูตัวอย่างก่อนซื้อได้

หากใช้แอป Google Play Store

 1. เปิดแอป Google Play Store Google Play ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. แตะหนังสือ
 3. เลือกหนังสือที่ต้องการดูตัวอย่าง
 4. แตะตัวอย่างฟรี หากมี

เมื่อสิ้นสุดตัวอย่างแต่ละรายการ ระบบจะแสดงตัวเลือกให้คุณซื้อหนังสือฉบับเต็ม

หากใช้คอมพิวเตอร์

 1. เปิด Google Play ในคอมพิวเตอร์ของคุณ
 2. เลือกหนังสือ
 3. เลือกหนังสือที่ต้องการดูตัวอย่าง
 4. คลิกตัวอย่างฟรีหากมีให้ดูตัวอย่าง

เมื่อสิ้นสุดตัวอย่างแต่ละรายการ ระบบจะแสดงตัวเลือกให้คุณซื้อหนังสือฉบับเต็ม

แผงหนังสือ

ทดลองอ่านนิตยสารฟรี

นิตยสารจะเสนอช่วงทดลองอ่านฟรีอย่างน้อย 14 วัน คุณสามารถลองอ่านนิตยสารแต่ละฉบับได้ 1 ครั้ง

หมายเหตุ: หากไม่มีการยกเลิกก่อนสิ้นสุดช่วงทดลองอ่านฟรี ระบบจะเรียกเก็บเงินค่าสมัครรับข้อมูลจากวิธีการชำระเงินของคุณโดยอัตโนมัติ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครใช้บริการหรือตรวจสอบราคาดิจิทัลสำหรับการสมัครใช้บริการสิ่งพิมพ์

ในการเข้าถึงหน้าทดลองอ่านฟรีของนิตยสารมีขั้นตอนดังนี้

หากใช้แอป Google Play Store

 1. เปิดแอป Google Play Store Google Play ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. แตะ Newsstand
 3. ค้นหานิตยสารที่เสนอให้ทดลองอ่านฟรีที่คุณต้องการ
 4. เลือกสมัครรับข้อมูล
 5. ทำตามวิธีการบนหน้าจอ คุณจะได้รับนิตยสารฉบับปัจจุบัน และฉบับใหม่ที่เผยแพร่ภายในช่วงทดลองอ่านฟรี

หากใช้คอมพิวเตอร์

 1. เปิด Google Play ในคอมพิวเตอร์ของคุณ
 2. คลิกแผงหนังสือทางด้านซ้าย
 3. ค้นหานิตยสารที่เสนอให้ทดลองอ่านฟรีที่คุณต้องการ
 4. เลือกสมัครรับข้อมูล
 5. ทำตามวิธีการบนหน้าจอ คุณจะได้รับนิตยสารฉบับปัจจุบัน และฉบับใหม่ที่เผยแพร่ภายในช่วงทดลองอ่านฟรี

ภาพยนตร์และทีวี

ภาพยนตร์และรายการทีวีฟรี

ภาพยนตร์: โดยปกติแล้ว ภาพยนตร์มักไม่มีข้อเสนอให้ชมฟรี ในการค้นหาโปรโมชันปัจจุบัน ให้ไปที่หัวข้อภาพยนตร์ของ Google Play

TV shows: Go to Free TV episodes.

ตัวอย่างภาพยนตร์และรายการทีวี

ภาพยนตร์ทั้งหมดมีตัวอย่างเพื่อให้คุณชมตัวอย่างภาพยนตร์ได้ เมื่อพบภาพยนตร์ที่คุณสนใจ คุณจะเห็นตัวอย่างภาพยนตร์บนหน้ารายละเอียด

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว