Cách thêm và sử dụng tài khoản trong Cửa hàng Google Play trên thiết bị của bạn

Bạn có thể thêm Tài khoản Google trên thiết bị để bắt đầu tải xuống và mua các mặt hàng trên ứng dụng Cửa hàng Google Play. Nếu bạn muốn thêm nhiều Tài khoản Google vào thiết bị của mình, hãy thực hiện các bước dưới đây nhiều lần.

Cách thêm một hoặc nhiều Tài khoản Google vào thiết bị

 1. Hãy thiết lập tài khoản Google nếu bạn chưa có.
 2. Mở ứng dụng Cài đặt trên thiết bị của bạn.
 3. Nhấn vào Tài khoản sau đó Thêm tài khoản sau đó Google.
 4. Hãy làm theo hướng dẫn để thêm tài khoản của bạn.
 5. Nếu cần, hãy lặp lại các bước để thêm nhiều tài khoản.

Mẹo: Để giúp tránh các giao dịch mua ngẫu nhiên hoặc trái phép, hãy sử dụng tính năng bảo vệ bằng mật khẩu trên thiết bị của bạn.

Sử dụng và quản lý tài khoản trên Cửa hàng Google Play

Chuyển đổi giữa các tài khoản

Bạn có thể thêm một Tài khoản Google khác vào thiết bị nếu có nhiều tài khoản và chọn tài khoản bạn đang sử dụng. Những hướng dẫn này cũng áp dụng cho các ứng dụng của Google Play.

Chuyển đổi tài khoản trong ứng dụng Google Play

 1. Mở ứng dụng Google Play.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào ảnh hồ sơ hoặc ký tự viết tắt tên của bạn.
 3. Nhấn vào biểu tượng Mũi tên xuống Mũi tên xuống.
 4. Chọn một tài khoản.

Chuyển đổi tài khoản trên trang web Google Play

 1. Truy cập play.google.com.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng hồ sơ của bạn.
 3. Chọn Chuyển đổi tài khoản.
 4. Chọn một tài khoản khác.
  • Nếu bạn không tìm thấy tài khoản đó, hãy nhấn vào Sử dụng một tài khoản khác.
Bảo vệ tài khoản của bạn bằng các tuỳ chọn khôi phục

Bạn có thể bảo vệ Tài khoản Google và giao dịch mua hàng của mình trên Google Play bằng cách thêm tùy chọn khôi phục tài khoản, như số điện thoại hoặc địa chỉ email dự phòng. Điều này sẽ giúp chúng tôi liên hệ với bạn nếu bạn quên mật khẩu hoặc cần được trợ giúp về tài khoản.

Trung tâm trợ giúp Tài khoản Google có tất cả thông tin mà bạn cần để:

Khắc phục sự cố đăng nhập và sự cố về tài khoản

Nếu không thể đăng nhập vào Cửa hàng Google Play trên thiết bị của mình hoặc đang gặp vấn đề khác về tài khoản, bạn có thể yêu cầu trợ giúp về các vấn đề liên quan đến tài khoản.

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính