Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu

Als u onlangs bent uitgelogd van uw account, logt u weer in met uw gebruikelijke gebruikersnaam en wachtwoord via https://accounts.google.com. Als u uw wachtwoord niet meer weet of om een andere reden niet kunt inloggen, gaat u naar deze pagina om het wachtwoord van uw account te herstellen. Onze ondersteuningsmedewerkers kunnen u niet helpen bij wachtwoordproblemen, dus los uw probleem online op.  

Accounts toevoegen en gebruiken op uw apparaat

U moet een Google-account aan uw apparaat toevoegen om items via de Google Play Store-app te downloaden en te kopen. U kunt de onderstaande stappen herhalen als u meerdere accounts aan uw apparaat wilt toevoegen. 

Een of meer Google-accounts toevoegen

  1. Maak een Google-account als u dit nog niet heeft gedaan. 
  2. Open de app Instellingen van uw apparaat.
  3. Tik onder Accounts op Account toevoegen > Google Google.
  4. Volg de instructies om uw account toe te voegen.
  5. Herhaal zo nodig de stappen om meerdere accounts toe te voegen. 

Tip: Gebruik wachtwoordbeveiliging voor uw apparaat om onbedoelde of ongeautoriseerde aankopen te voorkomen.

Uw accounts gebruiken en beheren

Schakelen tussen accounts

U kunt kiezen welk account u wilt gebruiken in Google Play-apps:

  1. Open een Google Play-app.
  2. Tik op het menupictogram .
  3. U ziet de naam en het e-mailadres van het account dat u gebruikt.
  4. Tik op de pijl-omlaag Selector als u een ander account wilt selecteren.
  5. Tik op het account dat u wilt gebruiken.
Uw account beveiligen met herstelopties

U kunt uw Google-account en uw aankopen op Google Play beveiligen door opties voor accountherstel toe te voegen, zoals een back-up-e-mailadres of -telefoonnummer. 

Zo kunnen we contact met u opnemen als u uw wachtwoord bent vergeten of hulp bij uw account nodig heeft. Het Helpcentrum van Google Accounts bevat alle informatie die u nodig heeft voor het volgende:

Problemen met accounts en inloggen verhelpen

Als u niet kunt inloggen of andere problemen met uw account ondervindt, kunt u hulp bij accountproblemen krijgen