Xóa hoặc vô hiệu hóa ứng dụng trên Android

Bạn có thể gỡ cài đặt các ứng dụng mình đã cài đặt trên thiết bị. Nếu xóa ứng dụng bạn đã trả tiền, bạn có thể cài đặt lại ứng dụng đó sau này mà không cần mua lại. Bạn cũng có thể vô hiệu hóa ứng dụng hệ thống đi kèm với thiết bị của mình.

Đối với Ứng dụng tức thì, bạn có thể xóa dữ liệu cho ứng dụng hoặc tắt Ứng dụng tức thì. Hãy tìm hiểu cách quản lý Ứng dụng tức thì.

Lưu ý: Trong những bước này, có một số bước chỉ áp dụng được trên Android 8.1 trở lên. Tìm hiểu cách kiểm tra phiên bản Android.

Xóa ứng dụng bạn đã cài đặt

  1. Mở ứng dụng Cửa hàng Google Play Google Play.
  2. Nhấn vào biểu tượng Menu Trình đơn sau đó Ứng dụng và trò chơi của tôi.
  3. Nhấn vào trò chơi.
  4. Nhấn vào Gỡ cài đặt
  5. Khi đã gỡ cài đặt xong, hãy nhấn vào Cài đặt.

Tắt các ứng dụng đi kèm với thiết bị của bạn

Bạn không thể xóa một số ứng dụng hệ thống được cài đặt trước trên thiết bị Android của mình. Tuy nhiên, bạn có thể tắt để các ứng dụng này sẽ không hiển thị trên danh sách ứng dụng của thiết bị.

  1. Mở ứng dụng Cài đặt Ứng dụng Cài đặt trên thiết bị.
  2. Nhấn vào Ứng dụng và thông báo.
  3. Nhấn vào ứng dụng bạn muốn tắt. Nếu bạn không nhìn thấy ứng dụng đó, trước tiên, hãy nhấn vào Xem tất cả ứng dụng hoặc Thông tin ứng dụng.
  4. Nhấn vào Tắt.

Cài đặt lại ứng dụng bạn đã xóa

Nếu xóa hoặc tắt xóa một ứng dụng, bạn có thể thêm lại ứng dụng đó vào thiết bị của mình. Nếu đã mua ứng dụng, bạn có thể cài đặt lại ứng dụng đó mà không cần phải mua lại. Hãy tìm hiểu cách cài đặt lại và bật lại ứng dụng.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?