Để bảo vệ sức khỏe cho các chuyên viên hỗ trợ trước tình hình dịch COVID-19, chúng tôi hiện chỉ bố trí một nhóm nhân sự nhỏ. Do đó, bạn có thể mất nhiều thời gian hơn bình thường khi liên hệ với chúng tôi. Cảm ơn bạn đã kiên nhẫn chờ đợi. Để tìm thêm tài nguyên hỗ trợ, vui lòng tham khảo Trung tâm trợ giúp

Xóa hoặc tắt ứng dụng trên Android

Bạn có thể gỡ cài đặt các ứng dụng mình đã cài đặt trên điện thoại. Nếu xóa một ứng dụng mà bạn mất tiền mua, thì bạn có thể cài đặt lại ứng dụng đó sau này mà không cần mua lại. Bạn cũng có thể tắt các ứng dụng hệ thống đi kèm với điện thoại.

Lưu ý: Trong những bước này, có một số bước chỉ áp dụng được trên Android 8.1 trở lên. Tìm hiểu cách kiểm tra phiên bản Android.

Xóa ứng dụng bạn đã cài đặt

  1. Mở ứng dụng Cửa hàng Google Play Google Play.
  2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Hồ sơ.
  3. Nhấn vào Quản lý ứng dụng và thiết bị sau đó Quản lý.
  4. Nhấn vào tên của ứng dụng mà bạn muốn xoá.
  5. Nhấn vào Gỡ cài đặt.
Mẹo: Nếu xóa hoặc tắt một ứng dụng, thì bạn có thể thêm lại ứng dụng đó vào điện thoại. Nếu đã mua ứng dụng, thì bạn có thể cài đặt lại ứng dụng đó mà không cần phải mua lại. Tìm hiểu cách cài đặt lại và bật lại ứng dụng.

Tắt các ứng dụng đi kèm với điện thoại

Bạn không thể xóa một số ứng dụng hệ thống cài sẵn trên điện thoại Android. Tuy nhiên, trên một số điện thoại, bạn có thể tắt đi để các ứng dụng này không hiển thị trên danh sách ứng dụng của điện thoại nữa. Để tìm hiểu cách tắt ứng dụng, hãy liên hệ với nhà sản xuất thiết bị.

Tài nguyên liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
84680
false