Để bảo vệ sức khỏe cho các chuyên viên hỗ trợ trước tình hình dịch COVID-19, chúng tôi hiện chỉ bố trí một nhóm nhân sự nhỏ. Do đó, bạn có thể mất nhiều thời gian hơn bình thường khi liên hệ với chúng tôi. Cảm ơn bạn đã kiên nhẫn chờ đợi. Để tìm thêm tài nguyên hỗ trợ, vui lòng tham khảo Trung tâm trợ giúp

Thay đổi tùy chọn cài đặt email Google Play của bạn

Để cập nhật cho bạn về Google Play, bạn có thể nhận được một số thông báo dịch vụ và email giao dịch bắt buộc (như biên lai và cập nhật đơn hàng). Bạn cũng có thể lựa chọn nhận các loại email và tin khuyến mại khác từ Google Play Sách, Google Play Âm nhạc, Google Play Phim hoặc các đối tác nội dung khác của chúng tôi.

Thay đổi tùy chọn cài đặt email của bạn trên Google Play

  1. Truy cập vào Google Play trên web.
  2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Cài đặt.
  3. Sử dụng hộp đánh dấu trong "Tuỳ chọn email" để sửa đổi chế độ cài đặt của bạn.
Cũng xin lưu ý rằng khi bạn liên hệ với Google Play để yêu cầu hỗ trợ, chúng tôi có quyền giữ bất kỳ email hoặc lịch sử liên lạc nào để cải thiện chất lượng đào tạo và sản phẩm và hỗ trợ.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
84680
false