Đọc sách trên Google Play

Sau khi mua và tải xuống sách điện tử trên Google Play, bạn có thể:

 • Đọc trực tuyến hoặc đọc ngoại tuyến
 • Đọc sách điện tử trên nhiều thiết bị
 • Chuyển đến một phần khác của sách điện tử
 • Thay đổi phông chữ, độ sáng và các tùy chọn hiển thị khác

Mở một cuốn sách điện tử

 1. Mở ứng dụng Google Play Sách Play Sách.
 2. Ở dưới cùng, hãy nhấn vào biểu tượng Thư viện Thư viện.
 3. Để mở một cuốn sách điện tử, hãy nhấn vào bìa.

Thay đổi phông chữ, cỡ chữ và chế độ hiển thị

 1. Mở ứng dụng Google Play Sách Play Sách.
 2. Mở sách điện tử.
 3. Nhấn vào giữa trang.
 4. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng tùy chọn Màn hình Tùy chọn hiển thị.
  • Bạn có thể thay đổi phông chữ, cỡ chữ và khoảng cách dòng trong mục tùy chọn Màn hình Tùy chọn hiển thị.
  • Để thay đổi độ sáng, màu nền, hãy nhấn vào biểu tượng Tùy chọn điều chỉnh ánh sáng Tùy chọn điều chỉnh ánh sáng. Để đặt màn hình điều chỉnh độ sáng theo thời gian trong ngày, hãy nhấn vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt
 5. Để quay lại đọc sách, nhấn bên ngoài hộp tùy chọn màn hình.

Thay đổi tùy chọn xoay màn hình, lật trang và trợ năng

 1. Mở ứng dụng Google Play Sách Play Sách.
 2. Nhấn vào biểu tượng Trình đơn Trình đơn sau đó Cài đặt.
 3. Thực hiện thay đổi.

Chuyển đến trang, chương và dấu trang

Để di chuyển nhanh giữa các trang, chương và dấu trang, hãy mở cuốn sách điện tử bạn đang đọc, sau đó làm theo các bước.

Đọc lướt các trang
 1. Nhấn vào giữa trang.
 2. Vuốt để lật nhanh qua các trang. Bạn cũng có thể trượt thanh ở cuối màn hình.
 3. Để quay lại trang mà bạn bắt đầu, ở phía trên cùng thanh, hãy nhấn vào hình thu nhỏ của trang đó.
Chuyển đến một chương, dấu trang hoặc ghi chú
 1. Ở dưới cùng, hãy nhấn vào biểu tượng Mục lục Mục lục.
 2. Chọn Chương, Dấu trang hoặc Ghi chú. 

Đọc trên thiết bị khác

Khi bạn mở sách điện tử trên một thiết bị khác thiết bị mà bạn bắt đầu đọc, sách sẽ tự động mở đến phần bạn đã dừng lại. Hãy đảm bảo rằng:

 • Thiết bị của bạn được kết nối Internet khi bạn dừng hoặc bắt đầu đọc sách điện tử.
 • Bạn đã đăng nhập vào cùng một tài khoản cho Google Play Sách trên cả hai thiết bị.

Nếu sách điện tử của bạn không mở đến đúng trang, hãy thử vuốt về phía trước hoặc phía sau và kiểm tra kết nối Wi-Fi.

Lưu ý: Nếu bạn sử dụng Adobe Digital Editions để chuyển sách điện tử sang thiết bị thì vị trí trang sẽ không đồng bộ hóa.

Chế độ tối

Bạn sẽ chỉ có thể thực hiện các bước này nếu bạn dùng Android 10 trở lên. Tìm hiểu cách kiểm tra và cập nhật phiên bản Android.

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở phần Cài đặt Cài đặt.
 2. Cuộn xuống và nhấn vào phần Màn hình.
 3. Bật Giao diện tối.
 4. Mở ứng dụng Play Sách Play Sách.

Bài viết liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?