Tải sách xuống để đọc khi không có kết nối mạng

Bạn có thể tải sách điện tử xuống để đọc ở bất cứ đâu, ngay cả khi không có kết nối Internet.

Tải sách xuống máy tính

Để tải sách trên Google Play xuống máy tính để đọc khi không có kết nối Internet, bạn cần trình duyệt Google Chrome và ứng dụng Play Sách miễn phí trên Cửa hàng Chrome trực tuyến.

Kiểm tra để đảm bảo ứng dụng Google Play Sách đã cài đặt trên Chrome 

 1. Trên máy tính, hãy mở Chrome Chrome.
 2. Ở trên cùng trình duyệt, hãy nhấp vào biểu tượng trình đơn Ứng dụng Google apps.
  • Nếu bạn không tìm được trình đơn Ứng dụng thì có thể là do Thanh dấu trang bị ẩn. Để hiển thị Thanh dấu trang, hãy nhấp vào biểu tượng Trình đơn Chrome Trình đơn sau đó Dấu trang sau đó Hiển thị thanh dấu trang.
 3. Chọn Cửa hàng trực tuyến chrome store.
 4. Tìm "Google Play Sách" sau đó nhấp vào Thêm vào Chrome Thêm ứng dụng.

Tải sách xuống để đọc khi không có kết nối Internet

 1. Trên máy tính, hãy đảm bảo bạn đã kết nối Internet.
 2. Mở Chrome Chrome.
 3. Nhấp vào biểu tượng trình đơn Ứng dụng Google apps.
  • Bạn cũng có thể nhập chrome://apps/ vào thanh địa chỉ.
 4. Chọn ứng dụng Play Sách Play Sách.
 5. Di chuyển chuột lên một cuốn sách.
 6. Chọn hộp bên cạnh tùy chọn "Cho phép tải xuống và đọc ngoại tuyến".

Tải sách xuống rồi chuyển sách sang thiết bị đọc sách điện tử

 1. Trên máy tính, hãy tải Adobe Digital Editions xuống và làm theo hướng dẫn để cài đặt.
 2. Truy cập vào Google Play Sách.
 3. Nhấp vào Sách của tôi.
 4. Trên cuốn sách bạn muốn tải xuống, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Moresau đónhấp vào Tải bản EPUB xuống (khuyên dùng) hoặc Tải bản PDF xuống.
 5. Kết nối thiết bị đọc sách điện tử với máy tính.
 6. Mở Adobe Digital Editions. Kéo cuốn sách vào tên của thiết bị bạn muốn chuyển sách sang.

Quan trọng: Sách điện tử bạn đã mua chỉ có thể liên kết với một mã nhận dạng Adobe duy nhất. Giới hạn thông thường về số lượng thiết bị sẽ áp dụng. Một số sách có thể không tải xuống được. Hãy kiểm tra trang chi tiết của cuốn sách đó trong Cửa hàng Play để biết bạn có tải sách xuống được hay không.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?